Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Vastuvõetud tekstid
PDF 60kWORD 29k
Neljapäev, 19. jaanuar 2012 - Strasbourg
Võitlus vetikate vohamise vastu
P7_TA(2012)0015P7_DCL(2011)0041

Euroopa Parlamendi 19. jaanuari 2012. aasta deklaratsioon vetikate vohamise vastase võitluse kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 191, mille kohaselt aitab liidu keskkonnapoliitika kaasa keskkonna säilitamisele, kaitsmisele ja selle kvaliteedi parandamisele ning inimese tervise kaitsmisele,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 123,

A.  arvestades, et kõikidel Euroopa rannikualadel (La Manche'i, Atlandi ookeani, Põhjamere, Läänemere ja Vahemere rannik) vohavad suudme- ja rannikuvee eutrofeerumise tõttu vetikad;

B.  arvestades, et see nähtus kahjustab tõsiselt vee ökoloogilist seisundit, rahvatervist ja asjakohaste territooriumite majandusarengut;

C.  arvestades, et sellele riigipiire mittetunnistavale probleemile tuleb leida lahendus Euroopa tasandil;

1.  palub komisjonil töötada direktiivi 2000/60/EÜ raames välja vetikate vohamise vastase võitluse Euroopa tegevuskava, mis põhineks heade tavade vahetamisel ning nende sidusrühmade koostööl, keda nimetatud nähtus mõjutab;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev deklaratsioon koos allakirjutanute nimedega(1) nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) Allakirjutanute nimekiri on avaldatud 19. jaanuari 2012. aasta protokolli lisas 1 (P7_PV(2012)01-19(ANN1)).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika