Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Hyväksytyt tekstit
PDF 57kWORD 31k
Torstai 19. tammikuuta 2012 - Strasbourg
Levien leviämisen torjunta
P7_TA(2012)0015P7_DCL(2011)0041

Euroopan parlamentin kannanotto 19. tammikuuta 2012 levien leviämisen torjuntaan

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 191 artiklan, jossa määrätään, että unionin ympäristöpolitiikalla myötävaikutetaan ympäristön laadun säilyttämiseen, suojeluun ja parantamiseen sekä ihmisten terveyden suojeluun,

–  ottaa huomioon yhteisön vesipolitiikan puitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että levien leviäminen on tuttu ilmiö kaikilla Euroopan rannikoilla (Englannin kanaalin, Atlantin, Pohjanmeren, Itämeren ja Välimeren rannikoilla) ja yhteydessä rannikkovesien tai jokisuiden rehevöitymiseen;

B.  katsoo, että nämä ilmiöt vahingoittavat vakavasti ympäristön hyvää tilaa vesialueilla, kansanterveyttä ja kyseisten alueiden talouden elinvoimaisuutta;

C.  katsoo, että on löydettävä eurooppalainen ratkaisu näihin ongelmiin, jotka eivät pysähdy valtioiden rajoille;

1.  pyytää komissiota laatimaan direktiivin 2000/60/EY puitteissa levien leviämisen torjumista koskevan eurooppalaisen toimintasuunnitelman, joka perustuu hyvien käytäntöjen vaihtamiseen ja näiden ilmiöiden uhreiksi joutuneiden toimijoiden yhteistyöhön;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton ja allekirjoittajien nimet(1) neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) Allekirjoittajien nimet julkaistaan 19. tammikuuta 2012 pidetyn istunnon pöytäkirjan liitteessä 1 (P7_PV(2012)01-19(ANN1)).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö