Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Pieņemtie teksti
PDF 73kWORD 31k
Ceturtdiena, 2012. gada 19. janvāris - Strasbūra
Aļģu ziedēšanas apkarošana
P7_TA(2012)0015P7_DCL(2011)0041

Eiropas Parlamenta 2012. gada 19. janvāra deklarācija par aļģu ziedēšanas apkarošanu

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību, kurā paredzēts, ka ar Savienības politiku vides jomā palīdz saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti, kā arī aizsargāt cilvēku veselību,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. pantu,

A.  tā kā aļģu ziedēšana, kas saistīta ar piekrastes un upes grīvu ūdeņu eitrofikāciju, ir parādība, kas vērojama visās Eiropas jūru piekrastēs (Lamanša jūras šaurumā, Atlantijas okeānā, Ziemeļjūrā, Baltijas jūrā, Vidusjūrā);

B.  tā kā šī parādība rada nopietnu kaitējumu šo ūdeņu ekoloģiskajam stāvoklim, sabiedrības veselībai un attiecīgo reģionu ekonomikas dinamikai;

C.  tā kā šādu pārrobežu parādību risināšanai ir jārod Eiropas mēroga risinājums;

1.  prasa Komisijai saskaņā ar Direktīvu 2000/60/EK, pamatojoties uz paraugprakses apmaiņu un šo parādību skarto ieinteresēto personu sadarbību, izstrādāt Eiropas rīcības plānu aļģu ziedēšanas apkarošanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo deklarāciju kopā ar parakstītāju vārdiem(1) Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) Parakstītāju saraksts publicēts 2012. gada 19. janvāra protokola I pielikumā (P7_PV(2012)01-19(ANN1)).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika