Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 68kWORD 34k
Štvrtok, 19. januára 2012 - Štrasburg
Boj proti šíreniu rias
P7_TA(2012)0015P7_DCL(2011)0041

Vyhlásenie Európskeho parlamentu z 19. januára 2012 o boji proti šíreniu rias

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 191 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa ktorého politika Únie v oblasti životného prostredia prispieva k udržiavaniu, ochrane a zlepšovaniu kvality životného prostredia, ako aj k ochrane ľudského zdravia,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva,

–  so zreteľom na článok 123 rokovacieho poriadku,

A.  keďže všetky európske pobrežia (La Manche, Atlantik, Severné more, Baltik, Stredozemie) poznajú fenomén šírenia rias súvisiaci s eutrofizáciou pobrežných vôd alebo ústí riek;

B.  keďže tento fenomén vážne poškodzuje dobrý ekologický stav vôd, verejné zdravie, ako aj hospodársku dynamiku príslušných území;

C.  keďže je potrebné nájsť celoeurópske riešenie tohto fenoménu, ktorý nezastavia hranice štátov;

1.  žiada Komisiu, aby v rámci smernice 2000/60/ES vypracovala európsky akčný plán boja proti šíreniu rias, ktorý sa bude zakladať na výmene osvedčených postupov a spolupráci strán, ktorých sa tento fenomén týka;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto vyhlásenie spolu s menami podpísaných poslancov(1) Rade a Komisii, ako aj vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Zoznam podpísaných poslancov je uvedený v prílohe 1 k zápisnici z 19. januára 2012 (P7_PV(2012)01-19(ANN1)).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia