Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2916(RPS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0045/2012

Pateikti tekstai :

B7-0045/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 02/02/2012 - 12.6
CRE 02/02/2012 - 12.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0022

Priimti tekstai
PDF 204kWORD 46k
Ketvirtadienis, 2012 m. vasario 2 d. - Briuselis
Teiginių apie maisto produktų maistingumą sąrašas
P7_TA(2012)0022B7-0045/2012

2012 m. vasario 2 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 teiginių apie maisto produktų maistingumą sąrašas

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą(1),

–  atsižvelgdamas į Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 teiginių apie maisto produktų maistingumą sąrašas, projektą,

–  atsižvelgdamas į Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 25 straipsnyje nurodyto komiteto 2011 m. spalio 13 d. pateiktą nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Komisijos gaires dėl Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 įgyvendinimo, kurias 2007 m. gruodžio 14 d. patvirtino Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas(2),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams(3),

–  atsižvelgdamas į 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką(4), 5a straipsnio 3 dalies b punktą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnio 2 dalį ir 4 dalies b punktą,

A.  kadangi, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 3 straipsnyje, teiginiai apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą negali būti naudojami neteisingai, neaiškiai ar klaidinamai;

B.  kadangi, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 5 straipsnio 2 dalyje, teiginius apie maistingumą ir sveikatingumą galima leisti naudoti tik tada, kai galima tikėtis, kad teiginiuose nurodytą teigiamą poveikį supras vidutinis vartotojas;

C.  kadangi, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 9 straipsnio 2 dalyje, pateikiant lyginamuosius teiginius apie maistingumą tam tikras maisto produktas sudėties požiūriu turi būti lyginamas su įvairiais tos pačios kategorijos maisto produktais, įskaitant kitų prekių ženklų maisto produktus;

D.  kadangi, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 7 straipsnyje, informacija neturi klaidinti vartotojo apie maisto produktus – jų kilmę, požymius ir savybes;

E.  kadangi, atsižvelgiant į minėtus svarbiausius principus, kuriais vadovaujamasi atrenkant ant maisto produktų leidžiamus naudoti teiginius apie maistingumą, naujas Komisijos siūlomas teiginys apie maistingumą „sudėtyje yra X % mažiau [maistingosios medžiagos]“, kurį siūloma įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priedą, prieštarauja pagrindinio teisės akto tikslui ir turiniui, nes vidutiniam vartotojui jis būtų neaiškus, klaidinantis ir painus;

F.  kadangi naujai pateikiamu teiginiu „sudėtyje yra X % mažiau [maistingosios medžiagos]“ pažeidžiamas lyginamųjų teiginių principas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 9 straipsnio 2 dalyje; kadangi šis teiginys suteikia galimybę palyginti to paties produkto maistinę vertę su ankstesnės sudėties to paties produkto maistine verte, nepaisant pradinio atitinkamos maistinės medžiagos kiekio, kuris galėtų būti labai didelis, palyginti su jos kiekiu kituose rinkoje esančiuose produktuose; kadangi produktams, kurių sudėtis nepakeista, tačiau jų sudėtyje tam tikros maistinės medžiagos yra mažiau, nei kito gamintojo pakeistos sudėties produkte, nebus galima naudoti teiginio apie maistingumą ir tai neišvengiamai klaidins vartotojus;

G.  kadangi naudojant teiginį „sudėtyje yra X % mažiau [maistingosios medžiagos]“ galėtų būti iškreipta konkurencija atsižvelgiant į produktus su dabar naudojamais teiginiais, pvz., „sumažintas [maistingos medžiagos] kiekis“ ir „dietinis“; kadangi, kalbant apie pastarąjį teiginį, produkte, palyginti su kitais panašiais produktais, turi būti sumažinama ne mažiau kaip 10 % mikromaistinių medžiagų, 25 % natrio arba 30 % cukraus arba riebalų; kadangi vartotojas galėtų pamanyti, jog kiekybę apibūdinantis teiginys „sudėtyje yra X % mažiau [maistingosios medžiagos]“ reiškia, kad maistingosios medžiagos produkte yra mažiau, negu pažymėtame teiginiais „sumažintas kiekis“ ir „dietinis“, nepaisant to, kad šiems teiginiams reikalavimai yra griežtesni, negu teiginiui „sudėtyje yra X % mažiau [maistingosios medžiagos]“, kurio atveju reikalaujamas minimalus maistingos medžiagos sumažinimas yra tik 15 %;

H.  kadangi teiginys „sudėtyje yra X % mažiau [maistingosios medžiagos]“ galėtų nebeskatinti gamintojų iš esmės keisti produktų sudėtį siekiant atitikti teiginių „sumažintas [maistingos medžiagos] kiekis“ ir „dietinis“ reikalavimus, nes maistingosios medžiagos kiekį lengviau sumažinti 15 %, negu 30 %,

I.  kadangi Komisija šio teisės akto projekto 4 konstatuojamoje dalyje aiškiai pripažįsta, kad tada, kai produkte cukraus kiekis mažesnis, vartotojai tikisi mažesnės energetinės vertės; kadangi atsižvelgiant į siūlomą teiginio „sumažintas riebalų (cukraus) kiekis“ pakeitimą, kaip nurodyta teisės akto projekto priedo 2 punkte, Komisija tokius teiginius taip pat leidžia naudoti net ir tada, kai produkto, kuriam taikomas šis teiginys, energetinė vertė lygi energetinei panašaus produkto vertei;

1.  nepritaria tam, kad būtų patvirtintas Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 teiginių apie maisto produktų maistingumą sąrašas, projektas;

2.  mano, kad Komisijos reglamento projektas neatitinka pagrindinio teisės akto esmės ir tikslo;

3.  ragina Komisiją pateikti komitetui iš dalies pakeistą teisės akto projektą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL L 404, 2006 12 30, p. 9.
(2) http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/guidance_claim_14-12-07.pdf
(3) OL L 304, 2011 11 22, p. 18.
(4) OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

Teisinė informacija - Privatumo politika