Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/2916(RPS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0045/2012

Iesniegtie teksti :

B7-0045/2012

Debates :

Balsojumi :

PV 02/02/2012 - 12.6
CRE 02/02/2012 - 12.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0022

Pieņemtie teksti
PDF 205kWORD 45k
Ceturtdiena, 2012. gada 2. februāris - Brisele
Uzturvērtības norāžu saraksts
P7_TA(2012)0022B7-0045/2012

Eiropas Parlamenta 2012. gada 2. februāra rezolūcija par projektu Komisijas regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1924/2006 attiecībā uz uzturvērtības norāžu sarakstu

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem(1),

–  ņemot vērā projektu Komisijas regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1924/2006 attiecībā uz uzturvērtības norāžu sarakstu,

–  ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1924/2006 25. pantā minētās komitejas 2011. gada 13. oktobrī sniegto atzinumu,

–  ņemot vērā Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas 2007. gada 14. decembrī apstiprinātās Komisijas pamatnostādnes par to, kā īstenot Regulu (EK) Nr. 1924/2006(2),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulu (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem(3),

–  ņemot vērā 5.a panta 3. punkta b) apakšpunktu Padomes 1999. gada 28. jūnija Padomes Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību(4),

–  ņemot vērā Reglamenta 88. panta 2. punktu un 4. punkta b) apakšpunktu,

A.  tā kā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 3. pantā norādīto uzturvērtības un veselīguma norāžu lietošana nedrīkst būt kļūdaina, neskaidra vai maldinoša;

B.  tā kā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 5. panta 2. punktā norādīto uzturvērtības un veselīguma norāžu lietošana ir pieļaujama tikai tad, ja vidusmēra patērētājs var saprast norādē aprakstīto labvēlīgo ietekmi;

C.  tā kā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 9. panta 2. punktā norādīto salīdzinošajās uzturvērtības norādēs jāsalīdzina attiecīgā pārtikas produkta sastāvs ar vairākiem tās pašas kategorijas pārtikas produktiem, tostarp citu zīmolvārdu pārtikas produktiem;

D.  tā kā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1169/2011 7. pantā norādīto pārtikas produktu informācija nedrīkst maldināt patērētāju par pārtikas produkta veidu, īpašībām un tam raksturīgajām pazīmēm;

E.  tā kā, ņemot vērā iepriekš uzskaitītos pamatprincipus, kas nosaka atļauto uzturvērtības norāžu izvēli pārtikas produktiem, jaunā Komisijas ierosinātā uzturvērtības norāde “tagad satur par X % mazāk [uzturvielas]”, kas jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumā, ir pretrunā tiesību pamatakta mērķim un saturam, jo tā ir divdomīga, maldinoša un vidusmēra patērētājam rada neskaidrības;

F.  tā kā jaunā ierosinātā norāde “tagad satur par X % mazāk [uzturvielas]” pārkāpj Regulas (EK) Nr. 1924/2006 9. panta 2. punktā paredzēto principu par salīdzinošajām norādēm; tā kā ar šo norādi produkta uzturvērtību var salīdzināt ar attiecīgā produkta iepriekšējo variantu neatkarīgi no konkrētās uzturvielas sākotnējā līmeņa, kurš, salīdzinot ar citiem produktiem tirgū, varētu būt pārmērīgi augsts; tā kā uz produktiem, kuri nav pārveidoti, bet kuros konkrētās uzturvielas saturs tomēr ir mazāks nekā cita zīmola pārveidotajos produktos, nebūs iespējams norādīt uzturvērtības norādi, tādējādi patērētāji tiks nenovēršami maldināti;

G.  tā kā norāde “tagad satur par X % mazāk [uzturvielas]” varētu radīt negodīgu konkurenci attiecībā uz pašlaik izmantotajām norādēm, piemēram, “samazināts [uzturvielas] saturs” un “viegls”; tā kā pēdējā no minētajiem gadījumiem samazinājumam ir jābūt vismaz par 10 % (attiecībā uz mikrouzturvielām), 25 % (attiecībā uz nātriju) vai 30 % (attiecībā uz cukuriem/taukiem), salīdzinot ar citiem līdzīgiem produktiem; tā kā patērētājs varētu pieņemt, ka skaitļos izteiktais apgalvojums norādē “tagad satur par X % mazāk” norāda uz lielāku samazinājumu nekā norādē “samazināts [uzturvielas] saturs” vai “viegls” ietvertais apgalvojums, lai gan attiecībā uz pēdējo minēto attiecināmās prasības ir daudz stingrākas par tām, ko piemēro norādei “tagad satur par X % mazāk [uzturvielas]”, kuru piemērojot, minimālajam samazinājumam ir jābūt tikai par 15 %;

H.  tā kā norādes “tagad satur par X % mazāk [uzturvielas] dēļ ražotājiem varētu zust stimuls būtiskāk pārveidot savus produktus, lai panāktu atbilstību prasībām norāžu ”samazināts [uzturvielas] saturs' vai “viegls” izmantošanai, jo uzturvielas saturu ir vienkāršāk samazināt par 15 % nekā par 30 %;

I.  tā kā Komisija pasākuma projekta 4. apsvērumā skaidri atzīst, ka “ja samazina cukuru daudzumu, patērētāji gaida, ka samazināsies enerģētiskā vērtība”; tā kā attiecībā uz pasākuma projekta pielikuma 2. punktā ierosināto grozījumu norādei “samazināts tauku/cukuru saturs” Komisija pieļauj šādu norāžu izmantošanu arī tad, ja tāda produkta enerģētiskā vērtība, uz kura izvietota norāde, joprojām ir “vienāda ar” līdzīga produkta enerģētisko vērtību,

1.  iebilst pret projekta pieņemšanu Komisijas regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1924/2006 attiecībā uz uzturvērtības norāžu sarakstu;

2.  uzskata, ka Komisijas regulas projekts neatbilst pamatinstrumenta mērķim un saturam;

3.  aicina Komisiju iesniegt komitejai grozītu pasākuma projektu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) OV L 404, 30.12.2006., 9. lpp.
(2) http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/guidance_claim_14-12-07.pdf
(3) OV L 304, 22.11.2011., 18. lpp.
(4) OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika