Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2506(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0044/2012

Indgivne tekster :

B7-0044/2012

Forhandlinger :

PV 01/02/2012 - 12
CRE 01/02/2012 - 12

Afstemninger :

PV 02/02/2012 - 12.7
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0023

Vedtagne tekster
PDF 118kWORD 42k
Torsdag den 2. februar 2012 - Bruxelles
Konklusionerne fra det uformelle møde i Det Europæiske Råd den 30. januar 2012
P7_TA(2012)0023B7-0044/2012

Europa-Parlamentets beslutning 2. februar 2012 om Det Europæiske Råds møde den 30. januar 2012

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 30. januar 2012,

–  der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 9.-10. december 2011,

–  der henviser til erklæringen af 9. december 2011 fra euroområdets stats- og regeringschefer,

–  der henviser til den britiske regerings holdning,

–  der henviser til initiativpakken »six-pack« og de to forslag fra Kommissionen om yderligere styrkelse af budgetdisciplinen(1),

–  der henviser til den erklæring, som Kommissionens formand fremsatte på Parlamentets møde den 18. januar 2012,

–  der henviser til resultatet af de forhandlinger, der har fundet sted i ad hoc-arbejdsgruppen om euroen og i eurogruppen,

–  der henviser til behovet for at bevare sammenholdet mellem aftaleparterne i og uden for euroområdet,

–  der henviser til redegørelsen på Parlamentets vegne fra dets repræsentant i ad hoc-arbejdsgruppen,

–  der henviser til sin beslutning af 18. januar 2012 om konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde (8.-9. december 2011) om et udkast til international aftale om en finanspolitisk stabilitetsunion(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

1.  bekræfter sin beslutning af 18. januar 2012, idet den endelige tekst til traktaten om stabilitet, samordning og styring i ØMU'en tages til efterretning, og giver atter udtryk for den opfattelse, at en aftale inden for rammerne af EU-retten ville have været at foretrække; beklager, at det ikke var muligt for alle medlemsstaterne at nå til enighed på grund af den britiske premierministers indsigelse;

2.   bemærker dog, at så godt som alle de elementer, der er indeholdt i den nye traktat, kan realiseres og i vid udstrækning allerede er blevet det inden for de eksisterende EU-retlige rammer og via afledt ret, med undtagelse af den gyldne regel, omvendt kvalificeret flertal og inddragelse af EU-Domstolen;

3.   mener, at den endelige tekst på mange punkter udgør en forbedring i forhold til den oprindelige tekst, og at en række af de ændringer, som Parlamentet havde foreslået, er blevet indføjet, især:

   tilsagn om, at processen i fuld udstrækning vil finde sted via fællesskabsretligt samarbejde,
   at stabilitet, samordning og styring vil blive indført via afledt ret og under fuld inddragelse af Parlamentet,
   større – men dog ufuldstændig – overensstemmelse mellem six-pack-initiativerne og den nye traktat,
   anerkendelse af, at de aftaleparter med anden valuta en euroen har ret til at deltage i de dele af euro-topmøder, der angår konkurrence, euroområdets samlede struktur og de grundlæggende regler, der skal være gældende for eurosamarbejdet i fremtiden;
   bestemmelse om samarbejde mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter på gensidigt aftalt grundlag og i overensstemmelse med traktaten;
   indføjelse af henvisning til målene bæredygtig vækst, beskæftigelse, konkurrenceevne og social samhørighed,
   tilsagn om at indarbejde aftalens indhold i EU's retlige rammer inden for fem år;

4.   erkender, at finansstabilitet er en vigtig del af løsningen på den nuværende krise; fastholder dog, at økonomisk genopretning kræver foranstaltninger til styrkelse af solidariteten og impuls til den bæredygtige vækst og beskæftigelse; glæder sig over, at Det Europæiske Råd nu anerkender dette forhold, men fastholder, at der er behov for konkrete og vidtrækkende foranstaltninger;

5.   gentager sin opfordring til, at der hurtigt etableres en amortisationsfond baseret på det forslag, der blev fremlagt af det tyske økonomiske ekspertråd; opfordrer til indarbejdelse af den lovgivning, der er nødvendig for at muliggøre en amortisationsfond, fortrinsvist inden for rammerne af den nuværende tosidede lovgivningsprocedure; beklager, at dette endnu ikke er påbegyndt; opfordrer Kommissionen til at fremlægge solide foranstaltninger til fremme af vækst og beskæftigelse;

6.  opfordrer nu, i kølvandet på rækken af foranstaltninger der skal sikre finansstabilitet, til indførelsen af projektobligationer, udarbejdelse af en køreplan for stabilitetsobligationer og indførelse på EU-niveau af en afgift på finansielle transaktioner, hvad Kommissionen allerede har foreslået;

7.  gør endvidere opmærksom på, at den nye aftale mangler visse betydningsfulde elementer:

   elementer til at undgå dobbeltstandarder mellem normerne indeholdt i aftalen og Lissabontraktaten og dem, som er indeholdt i den etablerede EU-ret;
   alle aftalens parter og nuværende og fremtidige medlemmer af euroen skal have lige ret til at deltage fuldt ud i alle eurotopmøder;

8.  beklager dybt, at den endelige tekst ikke afspejler Parlamentets anmodning om, at dets formand kan deltage fuldt ud i de uformelle eurotopmøder; insisterer på, at den kommende formand for eurotopmøderne udsender en stående invitation til fuld deltagelse;

9.   fastholder, at aftaleparterne i fuldt omfang efterlever deres tilsagn om inden for højst fem år at integrere traktaten om stabilitet, samordning og styring i EU-traktaterne, og anmoder om, at de resterende mangler i Lissabontraktaten ved samme lejlighed udbedres;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til stats- og regeringscheferne, formanden for Det Europæiske Råd, formanden for eurogruppen, de nationale parlamenter, Kommissionen og Den Europæiske Centralbank.

(1) Forordning om skærpelse af den økonomiske og budgetmæssige overvågning af medlemsstater, (COM(2011)0819), og forordning om fælles bestemmelser og evaluering af udkast til budgetplaner, (COM(2011)0821).
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0002.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik