Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/0373(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0292/2011

Predložena besedila :

A7-0292/2011

Razprave :

PV 13/02/2012 - 17
CRE 13/02/2012 - 17

Glasovanja :

PV 14/02/2012 - 7.6
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0037

Sprejeta besedila
PDF 275kWORD 69k
Torek, 14. februar 2012 - Strasbourg
Tehnične zahteve za kreditne prenose in neposredne bremenitve v eurih ***I
P7_TA(2012)0037A7-0292/2011
Resolucija
 Besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. februarja 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvajanju tehničnih zahtev za kreditne prenose in neposredne bremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 (KOM(2010)0775 – C7-0434/2010 – 2010/0373(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0775),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0434/2010),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke z dne 7. aprila 2011(1),

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 5. maja 2011(2),

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 20. decembra 2011, da bo Svet odobril stališče Parlamenta, v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in mnenja Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A7-0292/2011),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  je seznanjen z izjavami Komisije, ki so priložene k tej resoluciji;

3.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 155, 25.5.2011, str. 1.
(2) UL C 218, 23.7.2011, str. 74.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 14. februarja 2012 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne bremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009
P7_TC1-COD(2010)0373

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) št. 260/2012.)


Priloga k zakonodajni resoluciji

Izjava Komisije o upravljanju SEPA

Za nemoten prehod na SEPA in uresničitev polnega potenciala tega projekta je bistveno, da pri tem tesno sodelujejo in igrajo pomembno vlogo vse zainteresirane strani, zlasti uporabniki (tudi potrošniki). Ustanovitev sveta SEPA sicer pomeni bistveno izboljšanje upravljanja projekta SEPA, vendar je doslej prehod na SEPA večinoma razvijala ponudbena stran, zlasti evropske banke pod okriljem Evropskega sveta za plačila (EPC). Zaradi tega bo Komisija pri pregledu delovanja sveta SEPA v letu 2012 preučila upravljanje celotnega projekta SEPA in zlasti, kako bi bolje upoštevali interese potrošnikov, malih in srednjih podjetij, prodajalcev na drobno in drugih uporabnikov. Med drugim bo pregledala sestavo Evropskega sveta za plačila, sodelovanje med njim in krovno strukturo upravljanja, kot je svet SEPA, ter vlogo krovne strukture. Če bo njena ocena potrdila potrebo po nadaljnjih pobudah za izboljšanje upravljanja SEPA, bo razmislila o pripravi predlogov.

Izjava Komisije o pregledu Direktive o plačilnih storitvah

Komisija se v celoti zaveda, da je za zagotovitev široke podpore javnosti za SEPA bistveno ohraniti visoko raven varstva za plačnike, zlasti za neposredne bremenitve. Ugotavlja, da danes številni potrošniki v okviru nacionalnih sistemov neposrednih bremenitev uživajo brezpogojno pravico do povračila. Ugotavlja pa tudi, da edini obstoječi vseevropski sistem neposrednih bremenitev potrošnikom zagotavlja brezpogojno pravico do povračila za odobrene plačilne transakcije v obdobju osmih tednov. Ta pravica do povračila je širša od minimalne pravice, zahtevane v okviru Direktive o plačilnih storitvah (Direktiva 2007/64/ES). Komisija bo tako v svoje poročilo, pripravljeno na podlagi člena 87 te direktive, ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi višje ravni varstva potrošnikov, prevladujočih tržnih razmer v Uniji in zahteve Evropskega parlamenta, izražene med politično razpravo o SEPA, da je treba pravico do povračila okrepiti, vključila pregled obstoječih pravic do povračila pri neposrednih bremenitvah v Uniji. To poročilo bo najkasneje 1. novembra 2012 predložila Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Evropski centralni banki. Če bo njeno poročilo na podlagi člena 87 Direktive o plačilnih storitvah pokazalo na potrebo po reviziji te direktive, zlasti glede meril pri pravicah do povračila, bo razmislila o pripravi predlogov.

Izjava Komisije o delegiranih aktih

Komisija meni, da je treba člen 290 PDEU razumeti tako, da je pri pripravi in sprejemanju delegiranih aktov samostojna. Standardna uvodna izjava o strokovnem svetovanju iz skupnega razumevanja, o katerem so se dogovorile vse tri institucije, odraža to razlago. Komisija zato obžaluje, da uvodna izjava 22 te uredbe odstopa od skupnega razumevanja.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov