Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0168(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0013/2012

Внесени текстове :

A7-0013/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/02/2012 - 8.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0040

Приети текстове
PDF 269kWORD 33k
Сряда, 15 февруари 2012 г. - Страсбург
Участие на Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария в работата на комитетите, които подпомагат Европейската комисия в упражняването на изпълнителните й правомощия по отношение на изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген ***
P7_TA(2012)0040A7-0013/2012

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 февруари 2012 г. относно проекта за решение на Съвета за сключването, от името на Съюза, на Договореност между Европейския съюз и Република Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия и Конфедерация Швейцария за участието на тези държави в работата на комитетите, които подпомагат Европейската комисия в упражняването на изпълнителните й правомощия по отношение на изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (07763/2010 – C7-0272/2011 – 2009/0168(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта за решение на Съвета (07763/2010),

–  като взе предвид проекта за Договореност между Европейския съюз и Република Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия и Конфедерация Швейцария за участието на тези държави в работата на комитетите, които подпомагат Европейската комисия в упражняването на изпълнителните й правомощия по отношение на изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (07763/2010), както и поправката на член 5, параграф 1, бележка под линия 1 на Договореността (13573/2011),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с членове 74, 77, 79, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на ЕС (C7-0272/2011),

–  като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0013/2012),

1.  Дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия и Конфедерация Швейцария.

Правна информация - Политика за поверителност