Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0168(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0013/2012

Indgivne tekster :

A7-0013/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/02/2012 - 8.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0040

Vedtagne tekster
PDF 104kWORD 32k
Onsdag den 15. februar 2012 - Strasbourg
Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz og Schengenreglerne ***
P7_TA(2012)0040A7-0013/2012

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. februar 2012 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af ordningen mellem Den Europæiske Union og Republikken Island, Fyrstendømmet Liechtenstein, Kongeriget Norge og Det Schweiziske Forbund om disse staters deltagelse i arbejdet i de udvalg, der bistår Europa-Kommissionen i udøvelsen af dens gennemførelsesbeføjelser, hvad angår gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (07763/2010 – C7-0272/2011 – 2009/0168(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (07763/2010),

–  der henviser til udkastet til ordningen mellem Den Europæiske Union og Republikken Island, Fyrstendømmet Liechtenstein, Kongeriget Norge og Det Schweiziske Forbund om disse staters deltagelse i arbejdet i de udvalg, der bistår Europa-Kommissionen i udøvelsen af dens gennemførelsesbeføjelser, hvad angår gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (07763/2010), og berigtigelsen til artikel 5, stk. 1, fodnote 1 til ordningen (13573/2011),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 74, 77 og 79 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7-0272/2011),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0013/2012),

1.  godkender indgåelsen af ordningen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes, Republikken Islands, Fyrstendømmet Liechtensteins, Kongeriget Norges og Det Schweiziske Forbunds regeringer og parlamenter.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik