Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/0168(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0013/2012

Esitatud tekstid :

A7-0013/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/02/2012 - 8.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0040

Vastuvõetud tekstid
PDF 195kWORD 29k
Kolmapäev, 15. veebruar 2012 - Strasbourg
Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits ning Schengeni acquis ***
P7_TA(2012)0040A7-0013/2012

Euroopa Parlamendi 15. veebruari 2012. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu sõlmida liidu nimel Euroopa Liidu ning Islandi Vabariigi, Liechtensteini Vürstiriigi, Norra Kuningriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kokkulepe, milles käsitletakse nimetatud riikide osalemist nende komiteede töös, kes abistavad Euroopa Komisjoni tema rakendusvolituste täitmisel seoses Schengeni acquis' sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega (07763/2010 – C7-0272/2011 – 2009/0168(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (07763/2010),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ning Islandi Vabariigi, Liechtensteini Vürstiriigi, Norra Kuningriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kokkuleppe eelnõu, milles käsitletakse nimetatud riikide osalemist nende komiteede töös, kes abistavad Euroopa Komisjoni tema rakendusvolituste täitmisel seoses Schengeni acquis' sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega, (07763/2010) ning parandust kokkuleppe artikli 5 lõike 1 joonealuse märkuse 1 kohta (13573/2011),

–  võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 74, 77, 79 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C7-0272/2011),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust (A7-0013/2012),

1.  annab nõusoleku kokkuleppe sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide, Islandi Vabariigi, Liechtensteini Vürstiriigi, Norra Kuningriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni valitsustele ja parlamentidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika