Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0168(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0013/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0013/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/02/2012 - 8.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0040

Hyväksytyt tekstit
PDF 186kWORD 31k
Keskiviikko 15. helmikuuta 2012 - Strasbourg
Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi ja Schengenin säännöstö ***
P7_TA(2012)0040A7-0013/2012

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. helmikuuta 2012 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin tasavallan, Liechtensteinin ruhtinaskunnan, Norjan kuningaskunnan ja Sveitsin valaliiton välillä näiden valtioiden osallistumisesta niiden komiteoiden työskentelyyn, jotka avustavat Euroopan komissiota tämän käyttäessä Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen liittyvää toimeenpanovaltaansa, tehdyn järjestelyasiakirjan tekemisestä unionin puolesta (07763/2010 – C7-0272/2011 – 2009/0168(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (07763/2010),

–  ottaa huomioon luonnoksen järjestelyasiakirjaksi Euroopan unionin sekä Islannin tasavallan, Liechtensteinin ruhtinaskunnan, Norjan kuningaskunnan ja Sveitsin valaliiton välillä näiden valtioiden osallistumisesta niiden komiteoiden työskentelyyn, jotka avustavat Euroopan komissiota tämän käyttäessä Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen liittyvää toimeenpanovaltaansa, (07763/2010) sekä oikaisun järjestelyasiakirjan 5 artiklan 1 kohdan alaviitteeseen 1 (13573/2011),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 74, 77 ja 79 artiklan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0272/2011),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen (A7-0013/2012),

1.  antaa hyväksyntänsä järjestelyasiakirjan tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Islannin tasavallan, Liechtensteinin ruhtinaskunnan, Norjan kuningaskunnan ja Sveitsin valaliiton hallituksille ja parlamenteille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö