Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/0168(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0013/2012

Texte depuse :

A7-0013/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/02/2012 - 8.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0040

Texte adoptate
PDF 198kWORD 32k
Miercuri, 15 februarie 2012 - Strasbourg
Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveţia şi acquis-ul Schengen ***
P7_TA(2012)0040A7-0013/2012

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 februarie 2012 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Înțelegerii între Uniunea Europeană și Republica Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Confederația Elvețiană privind participarea acestor state la lucrările comitetelor care asistă Comisia Europeană în exercitarea competențelor sale de executare în vederea punerii în aplicare, asigurării respectării și dezvoltării acquis-ului Schengen (07763/2010 – C7-0272/2011 – 2009/0168(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (07763/2010),

–  având în vedere proiectul de acord între Uniunea Europeană și Republica Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Confederația Elvețiană privind participarea acestor state la lucrările comitetelor care asistă Comisia Europeană în exercitarea competențelor sale de executare în vederea punerii în aplicare, asigurării respectării și dezvoltării acquis-ului Schengen (07763/2010) și corrigendumul la articolul 5 alineatul 1, nota de subsol nr. 1 a Înțelegerii (13573/2011),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 74, articolul 77, articolul 79 și articolul 218 alineatul 6 al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0272/2011),

–  având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0013/2012),

1.  este de acord cu încheierea Înțelegerii;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului atât Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernelor și parlamentelor Republicii Islanda, Principatului Liechtenstein, Regatului Norvegiei și Confederației Elvețiene.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate