Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0168(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0013/2012

Ingivna texter :

A7-0013/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/02/2012 - 8.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0040

Antagna texter
PDF 196kWORD 31k
Onsdagen den 15 februari 2012 - Strasbourg
Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz och Schengenregelverket ***
P7_TA(2012)0040A7-0013/2012

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 februari 2012 om utkastet till rådets beslut om att på unionens vägnar ingå avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Island, Furstendömet Liechtenstein, Konungariket Norge och Schweiziska edsförbundet om dessa länders deltagande i arbetet i de kommittéer som bistår Europeiska kommissionen när den utövar sina genomförandebefogenheter i samband med genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (07763/2010 – C7-0272/2011 – 2009/0168(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (07763/2010),

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Island, Furstendömet Liechtenstein, Konungariket Norge och Schweiziska edsförbundet om dessa länders deltagande i arbetet i de kommittéer som bistår Europeiska kommissionen när den utövar sina genomförandebefogenheter i samband med genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (07763/2010) och med beaktande av corrigendumet till artikel 5.1 fotnot 1 i avtalet (13573/2011),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 74, 77, 79 och 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0272/2011),

–  med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0013/2012).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Island, Furstendömet Liechtenstein, Konungariket Norge och Schweiziska edsförbundet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy