Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0390(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0011/2012

Ingivna texter :

A7-0011/2012

Debatter :

PV 15/02/2012 - 5
CRE 15/02/2012 - 5

Omröstningar :

PV 15/02/2012 - 8.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0041

Antagna texter
PDF 189kWORD 29k
Onsdagen den 15 februari 2012 - Strasbourg
Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik *
P7_TA(2012)0041A7-0011/2012

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 februari 2012 om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (COM(2011)0813 – C7-0500/2011 – 2011/0390(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2011)0813),

–  med beaktande av artikel 148.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7-0500/2011),

–  med beaktande av artiklarna 55 och 46.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7-0011/2012).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy