Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0183(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0032/2012

Внесени текстове :

A7-0032/2012

Разисквания :

PV 14/02/2012 - 11
CRE 14/02/2012 - 11

Гласувания :

PV 15/02/2012 - 8.3
CRE 15/02/2012 - 8.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0042

Приети текстове
PDF 269kWORD 36k
Сряда, 15 февруари 2012 г. - Страсбург
Разпределянето на храна на най-нуждаещите се лица в Общността ***II
P7_TA(2012)0042A7-0032/2012

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 февруари 2012 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005 и (EО) № 1234/2007 по отношение на разпределянето на хранителни продукти на най-нуждаещите се лица в Съюза (18733/1/2011 – C7-0022/2012 – 2008/0183(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (18733/1/2011 – C7-0022/2012),

–  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Парламента на Кралство Дания, Риксдагът на Кралство Швеция и Камарата на Лордовете на Обединеното Кралство в рамките на протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, деклариращи, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становищата на Европейския икономически и социален комитет от 20 януари 2011 г(1). и 8 декември 2011 г.(2),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 27 януари 2011 г.(3),

–  като взе предвид позицията си от 26 март 2009 г.(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 5 май 2010 г. относно последствията от влизането в сила на Договора от Лисабон за текущите междуинституционални процедури за вземане на решения (COM(2009)0665) – „омнибус“(5),

–  като взе предвид изменените предложения на Комисията (COM(2010)0486) и COM(2011)0634),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 72 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7-0032/2012),

1.  Одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  Констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 84, 17.3.2011 г., стp. 49.
(2) Все още непубликуванo в Официален вестник.
(3) ОВ C 104, 2.4.2011 г., стp. 44.
(4) ОВ С 117 Е, 6.5.2010 г., стр. 258.
(5) ОВ С 81 Е, 15.3.2011 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност