Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0183(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0032/2012

Předložené texty :

A7-0032/2012

Rozpravy :

PV 14/02/2012 - 11
CRE 14/02/2012 - 11

Hlasování :

PV 15/02/2012 - 8.3
CRE 15/02/2012 - 8.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0042

Přijaté texty
PDF 272kWORD 36k
Středa, 15. února 2012 - Štrasburk
Rozdělování potravinářských produktů nejchudším osobám v Unii ***II
P7_TA(2012)0042A7-0032/2012

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. února 2012 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 1234/2007, pokud jde o rozdělování potravinářských produktů nejchudším osobám v Unii (18733/1/2011 – C7-0022/2012 – 2008/0183(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (18733/1/2011 – C7-0022/2012),

  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality dánským a švédským parlamentem a Sněmovnou lordů parlamentu Spojeného království a uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

  s ohledem na stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 20. ledna 2011(1) a 8. prosince 2011(2),

  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 27. ledna 2011(3),

  s ohledem na svůj postoj ze dne 26. března 2009(4),

  s ohledem na své usnesení ze dne 5. května 2010 o důsledcích vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy (COM(2009)0665) – „omnibus“(5),

  s ohledem na pozměněné návrhy Komise (COM(2010)0486) a COM(2011)0634,

  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na článek 72 jednacího řádu,

  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0032/2012),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 84, 17.3.2011, s. 49.
(2) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
(3) Úř. věst. C 104, 2.4.2011, s. 44.
(4) Úř. věst. C 117 E, 6.5.2010, s. 258.
(5) Úř. věst. C 81 E, 15.3.2011, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí