Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0183(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0032/2012

Esitatud tekstid :

A7-0032/2012

Arutelud :

PV 14/02/2012 - 11
CRE 14/02/2012 - 11

Hääletused :

PV 15/02/2012 - 8.3
CRE 15/02/2012 - 8.3
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0042

Vastuvõetud tekstid
PDF 190kWORD 32k
Kolmapäev, 15. veebruar 2012 - Strasbourg
Toiduainete jaotamine liidus enim puudustkannatavatele isikutele ***II
P7_TA(2012)0042A7-0032/2012

Euroopa Parlamendi 15. veebruari 2012. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1290/2005 ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1234/2007 seoses liidus enim puudustkannatavatele isikutele toiduainete jaotamisega (18733/1/2011 – C7-0022/2012 – 2008/0183(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (18733/1/2011 – C7-0022/2012),

–  võttes arvesse Taani parlamendi, Rootsi parlamendi ja Ühendkuningriigi Lordidekoja poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli (nr 2) raames esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt õigusakti ettepanek ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 20. jaanuari 2011. aasta(1) ja 8. detsembri 2011. aasta(2) arvamusi,

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 27. jaanuari 2011. aasta arvamust(3),

–  võttes arvesse oma 26. märtsi 2009. aasta seisukohta(4);

–  võttes arvesse oma 5. mai 2010. aasta resolutsiooni Lissaboni lepingu jõustumise mõju kohta käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele (COM(2009)0665) – „koondteatis”(5),

–  võttes arvesse komisjoni muudetud ettepanekuid COM(2010)0486 ja COM(2011)0634,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 72,

–  võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni soovitust teisele lugemisele (A7-0032/2012),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  märgib, et õigusakt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga õigusaktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist õigusaktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 84, 17.3.2011, lk 49.
(2) Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
(3) ELT C 104, 2.4.2011, lk 44.
(4) ELT C 117 E, 6.5.2010, lk 258.
(5) ELT C 81 E, 15.3.2011, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika