Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0183(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0032/2012

Pateikti tekstai :

A7-0032/2012

Debatai :

PV 14/02/2012 - 11
CRE 14/02/2012 - 11

Balsavimas :

PV 15/02/2012 - 8.3
CRE 15/02/2012 - 8.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0042

Priimti tekstai
PDF 272kWORD 35k
Trečiadienis, 2012 m. vasario 15 d. - Strasbūras
Maisto skirstymas labiausiai nepasiturintiems Sąjungos asmenims ***II
P7_TA(2012)0042A7-0032/2012

2012 m. vasario 15 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 1234/2007 nuostatos, susijusios su maisto produktų skirstymu labiausiai nepasiturintiems Sąjungos asmenims (18733/1/2011 – C7-0022/2012 – 2008/0183(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (18733/1/2011 – C7-0022/2012),

–  atsižvelgdamas į Danijos parlamento, Švedijos parlamento ir Jungtinės Karalystės Lordų Rūmų vadovaujantis Protokolu (Nr. 2) dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros porcedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. sausio 20 d.(1) ir 2011 m. gruodžio 8 d.(2) Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomones,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. sausio 27 d. Regionų komiteto nuomonę(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2009 m. kovo 26 d. poziciją(4),

–  atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 5 d. rezoliuciją dėl Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikio šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms (COM(2009)0665) – „omnibusas“(5),

–  atsižvelgdamas į Komisijos iš dalies pakeistus pasiūlymus (COM(2010)0486) ir COM(2011)0634),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto antrajam svarstymui pateiktas rekomendacijas (A7–0032/2012),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos visos procedūros, ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 84, 2011 3 17, p. 49.
(2) Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
(3) OL C 104, 2011 4 2, p. 44.
(4) OL C 117 E, 2010 5 6, p. 258.
(5) OL C 81 E, 2011 3 15, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika