Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0183(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0032/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0032/2012

Debates :

PV 14/02/2012 - 11
CRE 14/02/2012 - 11

Balsojumi :

PV 15/02/2012 - 8.3
CRE 15/02/2012 - 8.3
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0042

Pieņemtie teksti
PDF 270kWORD 34k
Trešdiena, 2012. gada 15. februāris - Strasbūra
Pārtikas izdalīšana vistrūcīgākajām personām Savienībā ***II
P7_TA(2012)0042A7-0032/2012

Eiropas Parlamenta 2012. gada 15. februāra normatīvā rezolūcija par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1290/2005 un Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz pārtikas izdalīšanu vistrūcīgākajām personām Eiropas Savienībā (18733/1/2011 – C7-0022/2012 – 2008/0183(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (18733/1/2011 – C7-0022/2012),

–  ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes un proporcionalitātes principu piemērošanu iesniedzis Dānijas parlaments, Zviedrijas parlaments un Apvienotās Karalistes Lordu palāta un kuros apgalvots, ka tiesību akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2011. gada 20. janvāra(1) un 2011. gada 8. decembra(2) atzinumus,

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2011. gada 27. janvāra(3) atzinumu,

–  ņemot vērā Parlamenta 2009. gada 26. marta(4) nostāju,

–  ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 5. maija rezolūciju par Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekmi uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām (COM(2009)0665) ‐ “omnibus”(5),

–  ņemot vērā grozītos Komisijas priekšlikumus (COM(2010)0486) un COM(2011)0634),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 72. pantu,

–  ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A7-0032/2012),

1.  apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

3.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

4.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 84, 17.3.2011., 49. lpp.
(2) Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
(3) OV C 104, 2.4.2011., 44. lpp.
(4) OV C 117 E, 6.5.2010., 258. lpp.
(5) OV C 81 E, 15.3.2011., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika