Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0183(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0032/2012

Texte depuse :

A7-0032/2012

Dezbateri :

PV 14/02/2012 - 11
CRE 14/02/2012 - 11

Voturi :

PV 15/02/2012 - 8.3
CRE 15/02/2012 - 8.3
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0042

Texte adoptate
PDF 195kWORD 36k
Miercuri, 15 februarie 2012 - Strasbourg
Distribuirea de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune ***II
P7_TA(2012)0042A7-0032/2012

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 februarie 2012 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului în ceea ce privește distribuirea de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune (18733/1/2011 – C7-0022/2012 – 2008/0183(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (18733/1/2011 – C7-0022/2012),

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Parlamentul Danemarcei, Parlamentul Suediei și Camera Lorzilor din Regatul Unit în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizele Comitetului Economic și Social European din 20 ianuarie 2011(1) și 8 decembrie 2011(2),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 27 ianuarie 2011(3),

–  având în vedere poziția sa din 26 martie 2009(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 5 mai 2010 referitoare la consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare (COM(2009)0665) − „omnibus”(5),

–  având în vedere propunerile modificate ale Comisiei (COM(2010)0486) și (COM(2011)0634),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 72 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A7-0032/2012),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

(1) JO C 84, 17.3.2011, p. 49.
(2) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
(3) JO C 104, 2.4.2011, p. 44.
(4) JO C 117 E, 6.5.2010, p. 258.
(5) JO C 81 E, 15.3.2011, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate