Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0252(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0019/2012

Внесени текстове :

A7-0019/2012

Разисквания :

PV 14/02/2012 - 16
CRE 14/02/2012 - 16

Гласувания :

PV 15/02/2012 - 8.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0043

Приети текстове
PDF 261kWORD 32k
Сряда, 15 февруари 2012 г. - Страсбург
Политика в областта на радиочестотния спектър ***II
P7_TA(2012)0043A7-0019/2012

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 февруари 2012 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър (16226/1/2011 – C7-0012/2012 – 2010/0252(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (16226/1/2011 – C7-0012/2012),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 февруари 2011 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид своята позиция на първо четене(2) по предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0471),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 72 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0019/2012),

1.  Одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  Констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 107, 6.4.2011 г., стр. 53.
(2) Приети текстове от 11.5.2011 г., P7_TA(2011)0220.

Правна информация - Политика за поверителност