Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0252(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0019/2012

Teksty złożone :

A7-0019/2012

Debaty :

PV 14/02/2012 - 16
CRE 14/02/2012 - 16

Głosowanie :

PV 15/02/2012 - 8.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0043

Teksty przyjęte
PDF 195kWORD 33k
Środa, 15 lutego 2012 r. - Strasburg
Polityka w zakresie widma radiowego ***II
P7_TA(2012)0043A7-0019/2012

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 lutego 2012 r. dotycząca stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wieloletniego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego (16226/1/2011 – C7-0012/2012 – 2010/0252(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu (16226/1/2011 – C7–0012/2012),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 16 lutego 2011 r.(1),

–  po zasięgnięciu opinii Komitetu Regionów,

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(2) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0471),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 72 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7-0019/2012),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu ustawodawczego, zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu ustawodawczego, po sprawdzeniu, czy wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 107 z 6.4.2011, s. 53.
(2) Teksty przyjęte dnia 11.5.2011 r., P7_TA(2011)0220.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności