Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0252(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0019/2012

Texte depuse :

A7-0019/2012

Dezbateri :

PV 14/02/2012 - 16
CRE 14/02/2012 - 16

Voturi :

PV 15/02/2012 - 8.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0043

Texte adoptate
PDF 191kWORD 33k
Miercuri, 15 februarie 2012 - Strasbourg
Politica în domeniul spectrului de frecvențe radio ***II
P7_TA(2012)0043A7-0019/2012

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 15 februarie 2012 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării deciziei Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (16226/1/2011 – C7-0012/2012 – 2010/0252(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (16226/1/2011 – C7-0012/2012),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 16 februarie 2011(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2010)0471),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 72 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A7-0019/2012),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

(1) JO C 107, 6.4.2011, p. 53.
(2) Texte adoptate, 11.5.2011, P7_TA(2011)0220.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate