Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0252(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0019/2012

Ingivna texter :

A7-0019/2012

Debatter :

PV 14/02/2012 - 16
CRE 14/02/2012 - 16

Omröstningar :

PV 15/02/2012 - 8.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0043

Antagna texter
PDF 191kWORD 31k
Onsdagen den 15 februari 2012 - Strasbourg
Radiospektrumpolitik ***II
P7_TA(2012)0043A7-0019/2012

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 februari 2012 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett flerårigt program för radiospektrumpolitik (16226/1/2011 – C7-0012/2012 – 2010/0252(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (16226/1/2011 – C7-0012/2012),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 16 februari 2011(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(2), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2010)0471),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 72 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7-0019/2012).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 107, 6.4.2011, s. 53.
(2) Antagna texter av den 11.5.2011, P7_TA(2011)0220.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy