Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0362(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0262/2011

Předložené texty :

A7-0262/2011

Rozpravy :

PV 14/02/2012 - 12
CRE 14/02/2012 - 12

Hlasování :

PV 15/02/2012 - 8.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0044

Přijaté texty
PDF 282kWORD 37k
Středa, 15. února 2012 - Štrasburk
Smluvní vztahy v odvětví mléka a mléčných výrobků ***I
P7_TA(2012)0044A7-0262/2011
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. února 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o smluvní vztahy v odvětví mléka a mléčných výrobků (KOM(2010)0728 – C7-0408/2010 – 2010/0362(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2010)0728),

  s ohledem na čl. 294 odst. 2, první pododstavec článku 42 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0408/2010),

  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality polským Sejmem a uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 4. května 2011(1),

  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 12. prosince 2011 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

  s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0262/2011),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal tento postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř.věst. C 218, 23.7.2011, s. 110.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. února 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2012, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o smluvní vztahy v odvětví mléka a mléčných výrobků
P7_TC1-COD(2010)0362

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 261/2012.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí