Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/0362(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0262/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0262/2011

Viták :

PV 14/02/2012 - 12
CRE 14/02/2012 - 12

Szavazatok :

PV 15/02/2012 - 8.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0044

Elfogadott szövegek
PDF 201kWORD 38k
2012. február 15., Szerda - Strasbourg
Tej- és tejtermék-ágazati szerződéses kapcsolatok ***I
P7_TA(2012)0044A7-0262/2011
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2012. február 15-i jogalkotási állásfoglalása az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tej- és tejtermék-ágazati szerződéses kapcsolatok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0728 – C7-0408/2010 – 2010/0362(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0728),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 42. cikkének első albekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0408/2010),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv értelmében a lengyel szejm által benyújtott, indokolással ellátott véleményre, amely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. május 4-i véleményére(1),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2011. december 12-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A7-0262/2011),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 218., 2011.7.23., 110. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. február 15-én került elfogadásra az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tej- és tejtermék-ágazati szerződéses kapcsolatok tekintetében történő módosításáról szóló .../2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2010)0362

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 261/2012/EU rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat