Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/0362(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0262/2011

Iesniegtie teksti :

A7-0262/2011

Debates :

PV 14/02/2012 - 12
CRE 14/02/2012 - 12

Balsojumi :

PV 15/02/2012 - 8.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0044

Pieņemtie teksti
PDF 271kWORD 38k
Trešdiena, 2012. gada 15. februāris - Strasbūra
Līgumattiecības piena un piena produktu nozarē ***I
P7_TA(2012)0044A7-0262/2011
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2012. gada 15. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz līgumattiecībām piena un piena produktu nozarē (COM(2010)0728 – C7-0408/2010 – 2010/0362(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0728),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 42. panta pirmo daļu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija Parlamentam ir iesniegusi priekšlikumu (C7–0408/2010),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar Protokolu Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principu piemērošanu iesniedzis Polijas Parlaments un kurā apgalvots, ka tiesību akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2011. gada 4. maija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2011. gada 12. decembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A7-0262/2011),

1.  pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 218, 23.7.2011., 110. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 15. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2012, ar ko attiecībā uz līgumattiecībām piena un piena produktu nozarē groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007
P7_TC1-COD(2010)0362

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 261/2012.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika