Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0362(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0262/2011

Texte depuse :

A7-0262/2011

Dezbateri :

PV 14/02/2012 - 12
CRE 14/02/2012 - 12

Voturi :

PV 15/02/2012 - 8.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0044

Texte adoptate
PDF 277kWORD 39k
Miercuri, 15 februarie 2012 - Strasbourg
Relațiile contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate ***I
P7_TA(2012)0044A7-0262/2011
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 februarie 2012 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește relațiile contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate (COM(2010)0728 – C7-0408/2010 – 2010/0362(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2010)0728),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 42 primul paragraf și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0408/2010),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat, în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, de către Dieta poloneză, în care se afirmă că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 4 mai 2011(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 12 decembrie 2011 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A7-0262/2011),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 218, 23.7.2011, p. 110.


Poziția Parlamentului European adoptată în prima lectură la 15 februarie 2012 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește relațiile contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate
P7_TC1-COD(2010)0362

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 261/2012.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate