Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2168(REG)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0399/2011

Předložené texty :

A7-0399/2011

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/02/2012 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0045

Přijaté texty
PDF 350kWORD 42k
Středa, 15. února 2012 - Štrasburk
Změna čl. 48 odst. 2 jednacího řádu o zprávách z vlastního podnětu
P7_TA(2012)0045A7-0399/2011

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 15. února 2012 o změně čl. 48 odst. 2 jednacího řádu Evropského parlamentu o zprávách z vlastního podnětu (2011/2168(REG))

Evropský parlament,

–  s ohledem na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 7. dubna 2011 o zprávách z vlastního podnětu,

–  s ohledem na dopis ze dne 26. dubna 2011, který zaslal předseda Evropského parlamentu předsedovi Výboru pro ústavní záležitosti,

–  s ohledem na články 211 a 212 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A7-0399/2011),

1.  bere na vědomí rozhodnutí Konference předsedů ze dne 7. dubna 2011, v němž se uvádí, že zprávy z vlastního podnětu, jež byly vypracovány na základě výročních zpráv o činnosti a  monitorovacích zpráv uvedených v přílohách 1 a 2 rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12. prosince 2002, jak je obsaženo v příloze XVIII jednacího řádu (rozhodnutí z roku 2002), budou považovány za strategické zprávy ve smyslu čl. 48 odst. 2; a pověřuje generálního tajemníka, aby toto rozhodnutí začlenil do přílohy XVIII;

2.  domnívá se, že v souvislosti se svým rozhodnutím ze dne 13. listopadu 2007 o změně jednacího řádu Parlamentu, co se týče statutu poslanců(1), je čl. 2 odst. 4 rozhodnutí z roku 2002 zastaralý, a pověřuje generálního tajemníka, aby přílohu XVIII odpovídajícím způsobem upravil;

3.  se rozhodl změnit jednací řád tak, jak je uvedeno níže;

4.  upozorňuje, že změny vstupují v platnost prvním dnem příštího dílčího zasedání;

5.  pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

Původní znění   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 6/rev
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 48 – odst. 2
2.  Návrhy usnesení obsažené ve zprávách z vlastního podnětu se projednávají v Parlamentu formou krátkého přednesení stanoveného v článku 139. Pozměňovací návrhy k těmto návrhům usnesení jsou přípustné k projednání v plénu pouze tehdy, pokud jsou předloženy zpravodajem kvůli zohlednění nových informací nebo nejméně desetinou poslanců Parlamentu. Politické skupiny mohou předložit alternativní návrhy usnesení v souladu s čl. 157 odst. 4. Tento odstavec se nepoužije, splňuje-li předmět zprávy podmínky pro projednání při přednostní rozpravě v plénu nebo je-li zpráva navržena podle práva podnětu podle článků 41 nebo 42 nebo může-li být zpráva podle kritérií stanovených Konferencí předsedů považována za strategickou.
2.  Návrhy usnesení obsažené ve zprávách z vlastního podnětu se projednávají v Parlamentu formou krátkého přednesení stanoveného v článku 139. Pozměňovací návrhy k těmto návrhům usnesení jsou přípustné k projednání v plénu pouze tehdy, pokud jsou předloženy zpravodajem kvůli zohlednění nových informací nebo nejméně desetinou poslanců Parlamentu. Politické skupiny mohou předložit alternativní návrhy usnesení v souladu s čl. 157 odst. 4. U návrhů usnesení výboru a pozměňovacích návrhů k těmto usnesením se použijí články 163 a 167. Článek 167 se použije rovněž pro jediné hlasování o alternativních návrzích usnesení.
První pododstavec se nepoužije, splňuje-li předmět zprávy podmínky pro projednání při přednostní rozpravě v plénu nebo je-li zpráva navržena podle práva podnětu podle článků 41 nebo 42 nebo byla-li zpráva uznána za strategickou.

(1) Úř. věst. C 282 E, 6.11.2008, s. 106.

Právní upozornění - Ochrana soukromí