Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2168(REG)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0399/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0399/2011

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/02/2012 - 8.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0045

Hyväksytyt tekstit
PDF 189kWORD 40k
Keskiviikko 15. helmikuuta 2012 - Strasbourg
Valiokunta-aloitteisia mietintöjä koskevan työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohdan muuttaminen
P7_TA(2012)0045A7-0399/2011

Euroopan parlamentin päätös 15. helmikuuta 2012 valiokunta-aloitteisia mietintöjä koskevan Euroopan parlamentin työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohdan muuttamisesta (2011/2168(REG))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen 7. huhtikuuta 2011 tekemän päätöksen valiokunta-aloitteisista mietinnöistä,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin puhemiehen 26. huhtikuuta 2011 päivätyn kirjeen perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 211 ja 212 artiklan,

–  ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön (A7-0399/2011),

1.  panee merkille puheenjohtajakokouksen 7. huhtikuuta 2011 tekemän päätöksen, jossa todetaan, että vuosittaisten toiminta- ja seurantakertomusten perusteella laadittuja valiokunta-aloitteisia mietintöjä, jotka on lueteltu parlamentin työjärjestyksen liitteeseen XVIII sisältyvän puheenjohtajakokouksen 12. joulukuuta 2002 tekemän päätöksen (vuoden 2002 päätös) liitteissä 1 ja 2, on pidettävä työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohdan mukaisina strategisina mietintöinä ja kehottaa parlamentin pääsihteeriä sisällyttämään kyseisen päätöksen liitteeseen XVIII;

2.  katsoo, että vuoden 2002 päätöksen 2 artiklan 4 kohta on vanhentunut Euroopan parlamentin työjärjestyksen muuttamisesta jäsenten asemaa koskevien sääntöjen johdosta 13. marraskuuta 2007 tehdyn parlamentin päätöksen(1) seurauksena ja kehottaa pääsihteeriä hyväksymään liitteen XVIII vastaavasti;

3.  päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

4.  palauttaa mieliin, että kyseinen muutos tulee voimaan seuraavan istuntojakson ensimmäisenä päivänä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

Nykyinen teksti   Tarkistus
Tarkistus 6/rev
Euroopan parlamentin työjärjestys
48 artikla – 2 kohta
2.  Parlamentti käsittelee valiokunta-aloitteisiin mietintöihin sisältyvät päätöslauselmaesitykset noudattaen 139 artiklan mukaista lyhyen esittelyn menettelyä. Tällaisiin päätöslauselmaesityksiin voidaan esittää täysistunnossa käsiteltäviä tarkistuksia ainoastaan, jos ne on esittänyt joko esittelijä uuden tiedon huomioon ottamiseksi tai vähintään kymmenesosa parlamentin jäsenistä. Poliittiset ryhmät voivat jättää käsiteltäväksi vaihtoehtoisia päätöslauselmaesityksiä 157 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Tätä 2 kohtaa ei sovelleta, jos mietinnön aihe edellyttää erityisen tärkeää keskustelua täysistunnossa, jos mietintö on laadittu 41 tai 42 artiklassa tarkoitetun aloiteoikeuden perusteella tai jos mietinnön voidaan katsoa olevan puheenjohtajakokouksen vahvistamien perusteiden mukainen strateginen mietintö.
2.  Parlamentti käsittelee valiokunta-aloitteisiin mietintöihin sisältyvät päätöslauselmaesitykset noudattaen 139 artiklan mukaista lyhyen esittelyn menettelyä. Tällaisiin päätöslauselmaesityksiin voidaan esittää täysistunnossa käsiteltäviä tarkistuksia ainoastaan, jos ne on esittänyt joko esittelijä uuden tiedon huomioon ottamiseksi tai vähintään kymmenesosa parlamentin jäsenistä. Poliittiset ryhmät voivat jättää käsiteltäväksi vaihtoehtoisia päätöslauselmaesityksiä 157 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Valiokunnan päätöslauselmaesitykseen ja siihen esitettyihin tarkistuksiin sovelletaan 163 ja 167 artiklaa. Myös vaihtoehtoisiin päätöslauselmaesityksiin, joista äänestetään vain kerran, sovelletaan 167 artiklaa.
Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta, jos mietinnön aihe edellyttää erityisen tärkeää keskustelua täysistunnossa, jos mietintö on laadittu 41 tai 42 artiklassa tarkoitetun aloiteoikeuden perusteella tai jos mietinnölle on myönnetty lupa strategisena mietintönä.

(1) EUVL C 282 E, 6.11.2008, s. 106.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö