Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/2168(REG)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0399/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0399/2011

Viták :

Szavazatok :

PV 15/02/2012 - 8.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0045

Elfogadott szövegek
PDF 280kWORD 43k
2012. február 15., Szerda - Strasbourg
Az eljárási szabályzat saját kezdeményezésű jelentésekről szóló 48. cikke (2) bekezdésének módosítása
P7_TA(2012)0045A7-0399/2011

Az Európai Parlament 2012. február 15-i határozata az Európai Parlament eljárási szabályzata saját kezdeményezésű jelentésekről szóló 48. cikke (2) bekezdésének módosításáról (2011/2168(REG))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Elnökök Értekezletének a saját kezdeményezésű jelentésekről szóló, 2011. április 7-i határozatára,

–  tekintettel az Európai Parlament elnöke által az Alkotmányügyi Bizottság elnökének küldött 2011. április 26-i levélre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 211. és 212. cikkére,

–  tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A7-0399/2011),

1.  tudomásul veszi az Elnökök Értekezletének 2011. április 7-i határozatát, amely kimondja, hogy az Elnökök Értekezletének az eljárási szabályzat XVIII. mellékletét képező, 2002. december 12-i határozatához („2002. évi határozat”) csatolt 1. és 2. mellékletben felsorolt éves tevékenységi és ellenőrzési jelentések alapján készülő saját kezdeményezésű jelentéseket az eljárási szabályzat 48. cikke (2) bekezdése szerinti stratégiai jelentéseknek tekintik, és utasítja a Főtitkárt, hogy ezt a határozatot illessze bele a XVIII. mellékletbe;

2.  véleménye szerint a 2002. évi határozat 2. cikkének (4) bekezdése az Európai Parlament eljárási szabályzatának a képviselői statútum fényében történő módosításáról szóló 2007. november 13-i határozat(1) miatt elavult, ezért utasítja a Főtitkárt a XVIII. melléklet ennek megfelelő módosítására;

3.  úgy határoz, hogy az alábbi módon módosítja eljárási szabályzatát;

4.  rámutat arra, hogy a módosítás a következő ülés első napján lépnek hatályba;

5.  utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Hatályos szöveg   Módosítás
Módosítás 6/rev
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
48 cikk – 2 bekezdés
(2)  A saját kezdeményezésű jelentésekben foglalt állásfoglalási indítványokat a Parlament a 139. cikk szerinti rövid ismertetési eljárásban vitatja meg. Az ilyen állásfoglalási indítványokhoz csak akkor fogadhatók el módosítások a plenáris ülésen történő megvitatás alkalmából, ha azokat az előadó új információ figyelembevétele céljából terjesztette elő, vagy legalább a parlamenti képviselők egytizede terjeszti elő. A képviselőcsoportok alternatív állásfoglalási indítványokat terjeszthetnek elő a 157. cikk (4) bekezdésének megfelelően. Ez a bekezdés nem alkalmazható, ha a jelentés tárgya alkalmas kiemelt plenáris vitára, ha a jelentést a 41. vagy a 42. cikkben említett kezdeményezési jog alapján készítették, vagy ha a jelentés az Elnökök Értekezlete által megállapított kritériumok szerint stratégiai jelentésnek tekinthető.
(2)  A saját kezdeményezésű jelentésekben foglalt állásfoglalási indítványokat a Parlament a 139. cikk szerinti rövid ismertetési eljárásban vitatja meg. Az ilyen állásfoglalási indítványokhoz csak akkor fogadhatók el módosítások a plenáris ülésen történő megvitatás alkalmából, ha azokat az előadó új információ figyelembevétele céljából terjesztette elő, vagy a parlamenti képviselők legalább egytizede terjeszti elő. A képviselőcsoportok alternatív állásfoglalási indítványokat terjeszthetnek elő a 157. cikk (4) bekezdésének megfelelően. A bizottság állásfoglalási indítványára és annak összes módosítására a 163. és 167. cikk alkalmazandó. A 167. cikk alkalmazandó az alternatív állásfoglalási indítványokról szóló egyetlen szavazásra.
Az első albekezdés nem alkalmazható, ha a jelentés tárgya alkalmas kiemelt plenáris vitára, ha a jelentést a 41. vagy a 42. cikkben említett kezdeményezési jog alapján készítették, vagy ha a jelentést stratégiai jelentésként engedélyezték.

(1) HL C 282. E, 2008.11.6., 106. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat