Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/2168(REG)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0399/2011

Iesniegtie teksti :

A7-0399/2011

Debates :

Balsojumi :

PV 15/02/2012 - 8.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0045

Pieņemtie teksti
PDF 348kWORD 43k
Trešdiena, 2012. gada 15. februāris - Strasbūra
Reglamenta 48. panta 2. punkta grozīšana attiecībā uz patstāvīgajiem ziņojumiem
P7_TA(2012)0045A7-0399/2011

Eiropas Parlamenta 2012. gada 15. februāra normatīvā rezolūcija par Parlamenta Reglamenta 48. panta 2. punkta grozīšanu attiecībā uz patstāvīgajiem ziņojumiem (2011/2168(REG))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences 2011. gada 7. aprīļa lēmumu par patstāvīgajiem ziņojumiem,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja 2011. gada 26. aprīļa vēstuli Konstitucionālo jautājumu komitejas priekšsēdētājam,

–  ņemot vērā Reglamenta 211. un 212. pantu,

–  ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A7-0399/2011),

1.  pieņem zināšanai Priekšsēdētāju konferences 2011. gada 7. aprīļa lēmumu, kurā noteikts, ka patstāvīgie ziņojumi, ko sagatavo kā gada darbības pārskatus un uzraudzības ziņojumus, kuri uzskaitīti 1. un 2. pielikumā Priekšsēdētāju konferences 2002. gada 12. decembra lēmumam, kas iekļauts Reglamenta XVIII pielikumā (“2002. gada lēmums”), ir jāuzskata par stratēģiskiem ziņojumiem Reglamenta 48. panta 2. punkta izpratnē, un uzdod ģenerālsekretāram lēmumu iekļaut XVIII pielikumā;

2.  uzskata, ka 2002. gada lēmuma 2. panta 4. punkts ir kļuvis lieks, jo ir pieņemts Eiropas Parlamenta 2007. gada 13. novembra lēmums par Parlamenta Reglamenta grozījumiem atbilstīgi Deputātu nolikumam(1), un uzdod ģenerālsekretāram attiecīgi pielāgot XVIII pielikumu;

3.  nolemj veikt Reglamentā turpmāk minēto grozījumu;

4.  atgādina, ka šis grozījums stājas spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu zināšanai Padomei un Komisijai.

Spēkā esošais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 6
Reglaments
48. pants – 2. punkts
2.  Rezolūciju priekšlikumi, kas iekļauti patstāvīgajos ziņojumos, Parlamentam jāizskata saskaņā ar īsā izklāsta procedūru, kas noteikta 139. pantā. Šādu rezolūciju priekšlikumu grozījumus pieņem izskatīšanai plenārsēdē tikai tad, ja tos ir iesniedzis referents vai vismaz desmitā daļa Parlamenta deputātu, lai ņemtu vērā jaunu informāciju. Politiskās grupas var iesniegt alternatīvus rezolūciju priekšlikumus saskaņā ar 157. panta 4. punktu. Šo punktu nepiemēro, ja ziņojuma temats plenārsēdes debatēs var tikt iekļauts kā prioritārs, ja ziņojums ir sagatavots saskaņā ar 41. vai 42. pantā minētajām iniciatīvas tiesībām vai to var uzskatīt par stratēģisku ziņojumu saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences noteiktajiem kritērijiem.
2.  Rezolūciju priekšlikumi, kas iekļauti patstāvīgajos ziņojumos, Parlamentam jāizskata saskaņā ar īsā izklāsta procedūru, kas noteikta 139. pantā. Šādu rezolūciju priekšlikumu grozījumus pieņem izskatīšanai plenārsēdē tikai tad, ja tos ir iesniedzis referents, lai ņemtu vērā jaunu informāciju, vai vismaz desmitā daļa Parlamenta deputātu. Politiskās grupas var iesniegt alternatīvus rezolūciju priekšlikumus saskaņā ar 157. panta 4. punktu. Komitejas rezolūcijas priekšlikumam un tā grozījumiem piemēro 163. un 167. pantu. Reglamenta 167. pantu piemēro arī tad, ja notiek viens balsojums par alternatīviem rezolūciju priekšlikumiem.
Pirmo apakšpunktu nepiemēro, ja ziņojuma temats plenārsēdes debatēs var tikt iekļauts kā prioritārs, ja ziņojums ir sagatavots saskaņā ar 41. vai 42. pantā minētajām iniciatīvas tiesībām vai to atļauts sagatavot kā stratēģisku ziņojumu.

(1) OV C 282 E, 6.11.2008., 106. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika