Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2168(REG)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0399/2011

Teksty złożone :

A7-0399/2011

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/02/2012 - 8.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0045

Teksty przyjęte
PDF 352kWORD 43k
Środa, 15 lutego 2012 r. - Strasburg
Zmiana art. 48 ust. 2 Regulaminu Parlamentu dotyczącego sprawozdań z własnej inicjatywy
P7_TA(2012)0045A7-0399/2011

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w art. 48 ust. 2 Regulaminu Parlamentu Europejskiego dotyczącym sprawozdań z własnej inicjatywy (2011/2168(REG))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie sprawozdań z własnej inicjatywy,

–  uwzględniając pismo z dnia 26 kwietnia 2011 r. skierowane przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego do przewodniczącego Komisji Spraw Konstytucyjnych,

–  uwzględniając art. 211 i 212 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7–0399/2011),

1.  odnotowuje decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 7 kwietnia 2011 r. stanowiącą, że sprawozdania z własnej inicjatywy z rocznej działalności i sprawozdania z kontroli wymienione w załącznikach 1 i 2 do decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 12 grudnia 2002 r. zawartej w załączniku XVIII do Regulaminu Parlamentu Europejskiego („decyzja z 2002 r.”) mają być uznawane za sprawozdania strategiczne w rozumieniu art. 48 ust. 2 i zobowiązuje sekretarza generalnego do wcielenia tej decyzji do załącznika XVIII;

2.  jest zdania, że art. 2 ust. 4 decyzji z 2002 r. stał się nieaktualny w wyniku decyzji z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Parlamentu Europejskiego w świetle Statutu posła do Parlamentu Europejskiego(1), i zobowiązuje sekretarza generalnego do odpowiedniego dostosowania załącznika XVIII;

3.  podejmuje decyzję o wprowadzeniu do Regulaminu poniższych zmian;

4.  przypomina, iż zmiany te wchodzą w życie pierwszego dnia najbliższej sesji miesięcznej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji tytułem informacji.

Tekst obowiązujący   Poprawka
Poprawka 6/rev
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 48 – ustęp 2
2.  Projekty rezolucji zawarte w sprawozdaniach z własnej inicjatywy są rozpatrywane przez Parlament zgodnie z procedurą krótkiej prezentacji określoną w art. 139. Poprawki do takich projektów rezolucji do rozważenia na posiedzeniu plenarnym są dopuszczalne jedynie, jeżeli zostały złożone przez sprawozdawcę w celu uwzględnienia nowych informacji lub przez co najmniej jedną dziesiątą posłów do Parlamentu. Grupy polityczne mogą składać projekty rezolucji w celu zastąpienia rezolucji zawartej w sprawozdaniu, zgodnie z art. 157 ust. 4. Niniejszy ustęp nie ma zastosowania w przypadku, gdy temat sprawozdania uzasadnia przeprowadzenie priorytetowej debaty na posiedzeniu plenarnym, gdy sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z prawem do inicjatywy, o którym mowa w art. 41 lub 42, lub gdy sprawozdanie można uznać za strategiczne w świetle kryteriów określonych przez Konferencję Przewodniczących.
2.  Projekty rezolucji zawarte w sprawozdaniach z własnej inicjatywy są rozpatrywane przez Parlament zgodnie z procedurą krótkiej prezentacji określoną w art. 139. Poprawki do takich projektów rezolucji do rozważenia na posiedzeniu plenarnym są dopuszczalne jedynie, jeżeli zostały złożone przez sprawozdawcę w celu uwzględnienia nowych informacji lub przez co najmniej jedną dziesiątą posłów do Parlamentu. Grupy polityczne mogą składać projekty rezolucji w celu zastąpienia rezolucji zawartej w sprawozdaniu, zgodnie z art. 157 ust. 4. W odniesieniu do projektu rezolucji komisji i poprawek do niego stosuje się art. 163 i 167. Artykuł 167 stosuje się również w przypadku jednego głosowania nad alternatywnymi projektami rezolucji.
Ustęp pierwszy nie ma zastosowania w przypadku, gdy temat sprawozdania uzasadnia przeprowadzenie priorytetowej debaty na posiedzeniu plenarnym, gdy sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z prawem do inicjatywy, o którym mowa w art. 41 lub 42, lub gdy sprawozdanie zostało dopuszczone jako strategiczne.

(1) Dz.U. C 282 E z 6.11.2008, s. 106.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności