Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2168(REG)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0399/2011

Texte depuse :

A7-0399/2011

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/02/2012 - 8.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0045

Texte adoptate
PDF 272kWORD 46k
Miercuri, 15 februarie 2012 - Strasbourg
Modificarea articolului 48 alineatul (2) privind rapoartele din proprie iniţiativă
P7_TA(2012)0045A7-0399/2011

Decizia Parlamentului European din 15 februarie 2012 privind modificarea articolului 48 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European privind rapoartele din proprie inițiativă (2011/2168(REG))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia Conferinței președinților din 7 aprilie 2011 privind rapoartele din proprie inițiativă,

–  având în vedere scrisoarea din 26 aprilie 2011 adresată de Președintele Parlamentului European președintelui Comisiei pentru afaceri constituționale,

–  având în vedere articolele 211 și 212 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0399/2011),

1.  ia act de decizia Conferinței președinților din 7 aprilie 2011, în care se afirmă că rapoartele din proprie inițiativă redactate pe baza rapoartelor de activitate și de monitorizare anuale enumerate în anexele 1 și 2 la decizia Conferinței președinților din 12 decembrie 2002, astfel cum figurează în Anexa XVIII la Regulamentul său de procedură („Decizia 2002”), trebuie considerate drept rapoarte strategice, în sensul articolului 48 alineatul (2) și încredințează Secretarului General sarcina de a include decizia în Anexa XVIII;

2.  consideră că articolul 2 alineatul (4) din Decizia 2002 a devenit caduc, ca urmare a Deciziei Parlamentului European din 13 noiembrie 2007 privind modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European având în vedere Statutul deputaților(1) și încredințează Secretarului General sarcina de a adapta în consecință Anexa XVIII;

3.  hotărăște să aducă Regulamentului său de procedură modificarea de mai jos;

4.  atrage atenția asupra faptului că aceste modificări vor intra în vigoare în prima zi a următoarei perioade de sesiune;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, Consiliului și Comisiei.

Textul în vigoare   Amendamentul
Amendamentul 6/rev
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 48 – alineatul 2
(2)  Propunerile de rezoluție conținute în rapoartele din proprie inițiativă sunt examinate de Parlament, în conformitate cu procedura prezentării succinte, prevăzută la articolul 139. Amendamentele la astfel de propuneri de rezoluție sunt admisibile în vederea examinării în plen doar dacă au fost depuse de raportor pentru a fi luate în considerare informații noi sau au fost depuse de cel puțin o zecime dintre deputați. Grupurile politice pot prezenta propuneri de rezoluție de înlocuire, în conformitate cu articolul 157 alineatul (4). Dispozițiile prezentului alineat nu se aplică în cazul în care obiectul raportului necesită o dezbatere prioritară în plen, în cazul în care raportul este întocmit în temeiul dreptului de inițiativă menționat la articolul 41 sau la articolul 42, sau în cazul în care raportul poate fi considerat un raport strategic, în conformitate cu criteriile stabilite de Conferința președinților.
(2)  Propunerile de rezoluție conținute în rapoartele din proprie inițiativă sunt examinate de Parlament, în conformitate cu procedura prezentării succinte, prevăzută la articolul 139. Amendamentele la astfel de propuneri de rezoluție sunt admisibile în vederea examinării în plen doar dacă au fost depuse de raportor pentru a fi luate în considerare informații noi sau au fost depuse de cel puțin o zecime dintre deputați. Grupurile politice pot prezenta propuneri de rezoluție de înlocuire, în conformitate cu articolul 157 alineatul (4). Articolele 163 și 167 se aplică în cazul propunerii de rezoluție a comisei și în cazul amendamentelor la aceasta. Articolul 167 se aplică, de asemenea, în cazul votului unic asupra propunerilor de rezoluție de înlocuire.
Primul paragraf nu se aplică în cazul în care obiectul raportului necesită o dezbatere prioritară în plen, în cazul în care raportul este întocmit în temeiul dreptului de inițiativă menționat la articolul 41 sau la articolul 42 sau în cazul în care raportul a fost autorizat drept raport strategic.

(1) JO C 282 E, 6.11.2008, p. 106.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate