Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/2959(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0016/2012

Előterjesztett szövegek :

B7-0016/2012

Viták :

PV 14/02/2012 - 14
CRE 14/02/2012 - 14

Szavazatok :

PV 15/02/2012 - 8.7
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0046

Elfogadott szövegek
PDF 118kWORD 44k
2012. február 15., Szerda - Strasbourg
A stabilitási kötvények bevezetésének megvalósíthatósága
P7_TA(2012)0046B7-0016/2012

Az Európai Parlament 2012. február 15-i állásfoglalása a stabilitási kötvények bevezetésének megvalósíthatóságáról (2011/2959(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a költségvetési felügyelet euróövezetbeli eredményes érvényesítéséről szóló 2011. november 16-i 1173/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (a hatos csomag része),

–  tekintettel a stabilitási kötvények bevezetésének megvalósíthatóságáról szóló 2011. november 23-i bizottsági zöld könyvre,

–  tekintettel Rehn alelnök 2011. november 23-i előadására a Gazdasági és Monetáris Bizottságban és a Német Gazdasági Szakértők Tanácsával az Európai Adósságtörlesztési Alapról 2011. november 29-én folytatott eszmecserére,

–  tekintettel Van Rompuy elnök „Az erősebb gazdasági unió felé – időközi jelentés” című 2011. december 6-i dokumentumára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a Parlament kérte a Bizottságot, hogy nyújtson be jelentést az euró-értékpapírok bevezetésének lehetőségéről, ami szerves része a Parlament és a Tanács gazdasági kormányzásról szóló megállapodásának (hatos csomag);

B.  mivel az euróövezet egyedi helyzetben van, hiszen az euróövezet tagállamai anélkül használnak közös valutát, hogy közös adópolitikájuk és egységes kötvénypiacuk lenne;

C.  mivel az egyetemleges felelősségű kötvények kibocsátása mélyebb integrációs folyamatot igényelne;

1.  komolyan aggódik az euróövezet államkötvény-piacain tapasztalható folyamatos feszültség miatt, ami az utóbbi két évben a spreadek növekedésében, nagy áringadozásokban és a spekulációs támadásoknak való kitettségben nyilvánul meg;

2.  úgy véli, hogy az euróövezet – mint a világ második számú nemzetközi valutájának kibocsátója – is felelős a nemzetközi pénzügyi rendszer stabilitásáért;

3.  hangsúlyozza, hogy az euróövezet és tagállamai hosszú távú stratégiai célja az euró – amelynek esélye van arra, hogy globális tartalékvaluta váljon belőle – kibocsátásából származó minden lehetséges nyereség realizálása;

4.  megjegyzi, hogy az Egyesült Államok államkötvénypiaca és az euróövezet államkötvénypiaca bár méretében hasonló, likviditásuk, diverzitásuk és árazásuk eltér egymástól; rámutat, hogy az euróövezet érdekében állhat egy közös likvid és diverzifikált kötvénypiac létrehozása, és a stabilitásikötvény-piac életképes alternatívát kínálna a dollárkötvénypiaccal szemben, miáltal az euró globális menedékvalutává válhatna;

5.  úgy véli továbbá, hogy az euróövezet és tagállamai felelősek a több mint 330 millió ember és számos vállalkozás és befektető által használt valuta hosszú távú stabilitásának biztosításáért, amely közvetlen hatással van a világ többi részére;

6.  rámutat, hogy a stabilitási kötvények különböznek az olyan szövetségi államok által kibocsátott kötvényektől, mint az Egyesült Államok vagy Németország, ezért azokat nem lehet összehasonlítani az amerikai államkötvényekkel vagy a Bundesanleihennel;

7.  üdvözli a zöld könyv bemutatását, amely az Európai Parlament régi kérésének tesz eleget, és hasznos kiindulópontnak tartja az a további gondolkodáshoz; nyitott és elszánt a stabilitási kötvények bevezetésének különböző feltételekkel való megvalósíthatóságával kapcsolatos valamennyi kérdés megvitatására, úgy az erőségekére, mint a gyengeségekére; arra ösztönzi a Bizottságot, hogy végezzen alaposabb elemzést egy széles körű nyilvános vitát követően, amelyben az Európai Parlamentnek és a nemzeti parlamenteknek, valamint az EKB-nak is részt kell vállalniuk, ha az jónak ítélik meg; úgy véli, hogy a Bizottság által ismertetett három opció egyike sem oldaná meg önmagában a jelenlegi államadósság-válságot;

8.  tudomásul veszi a Bizottság értékelését, amely része a stabilitási kötvények bevezetésének megvalósíthatóságáról szóló bizottsági zöld könyvnek, miszerint a stabilitási kötvények megkönnyítenék az euróövezet monetáris politikájának transzmisszióját, és fokoznák a kötvénypiacok és az euróövezet egész pénzügyi rendszerének hatékonyságát;

9.  ismét hangot ad álláspontjának, hogy a közös kötvénykibocsátás érdekében létre kell hozni egy fenntartható adózási keretet, amely egyszerre célozza a gazdaságirányítás erősítését és a gazdasági növekedést az euróövezetben, valamint hogy az ütemezés kulcskérdés, melynek során az egységes valuta bevezetésére vonatkozó maastrichti kritériumokhoz hasonló kötelező menetrendet kell megállapítani, és le kell vonni belőle minden tanulságot;

10.  úgy véli, hogy a 2011. december 8–9-i Európai Tanácson meghozott döntések mögötti, a közpénzügyek fenntarthatóságának további fokozására vonatkozó célok is hozzájárulnak a stabilitási kötvények esetleges bevezetéséhez szükséges feltételek megteremtéséhez;

11.  úgy véli, hogy a stabilitási kötvények további eszközt jelentethetnének a stabilitási és növekedési paktumnak való megfelelés ösztönzésére, amennyiben kezelik a morális kockázat és a közös felelősség kérdését; megjegyzi, hogy további erőfeszítésekre van szükség a zöld könyvben foglalt alábbi kérdésekkel kapcsolatos opciók vonatkozásában:

   hatékony piaci ösztönzők az adósság csökkentésére,
   belépési és kilépési feltételek, feltételességi megállapodások, érettségi feltételek, a finanszírozás jelenlegi AAA-országokban lecsapódó hasznának újraelosztása,
   a különböző besorolású tagállamok elérő kamatlábainak differenciálási rendszere,
   költségvetési fegyelem és a versenyképesség fokozása,
   cikluserősítő és hiteldeflációs hatások,
   megfelelő vonzerő a piaci befektetők számára, megőrizve vagy elkerülve a túlbiztosítást és a kockázatok országok közötti újraelosztását,
   a stabilitási kötvények elsőbbségének biztosítása e nemzeti kötvényekhez képest, amennyiben egy tagállam nem tudja visszafizetni hiteleit,
   a tagállamoknak nyújtott hitelek kritériumai és az adósságszolgáltatási képesség,
   mérhető s kikényszeríthető hitelprogramok,
   egy kötelező menetrend módozatai, hasonlóan az egységes valuta bevezetésére vonatkozó maastrichti kritériumokhoz,
   az európai pénzügyi stabilitási eszközzel (EFSF) és az európai stabilitási mechanizmussal (ESM) való együttműködés a likviditási problémákkal szembesülő tagállamok esetében,
   megfelelő jogi előírások, beleértve a szerződések és az alkotmányok módosítását;

12.  úgy véli, hogy a stabilitási kötvények közép távon fokozhatják az euróövezet stabilitását; felhívja azonban a Bizottságot, hogy gyorsan ismertesse javaslatait a jelenlegi államadósság-válság végleges kezelésére, amint amilyen például a Német Gazdasági Szakértők Tanácsa által javasolt Európai Adósságtörlesztési Alap és/vagy az ESM-szerződés véglegesítése és ratifikálása és/vagy eurószámlák, valamint az állampapírok kibocsátásának közös kezelése;

13.  rámutat, hogy ez az állásfoglalás előzetes válasz a Bizottság zöld könyvére, amelyet egy átfogóbb állásfoglalás fog követni, saját kezdeményezésű jelentés formájában;

14.  utasítja elnökét, hogy ezt az állásfoglalást továbbítsa a Tanácsnak, a Bizottságnak és az Európai Központi Banknak.

(1) HL L 306., 2011.11.23., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat