Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2959(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0016/2012

Texte depuse :

B7-0016/2012

Dezbateri :

PV 14/02/2012 - 14
CRE 14/02/2012 - 14

Voturi :

PV 15/02/2012 - 8.7
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0046

Texte adoptate
PDF 203kWORD 47k
Miercuri, 15 februarie 2012 - Strasbourg
Fezabilitatea introducerii obligaţiunilor de stabilitate
P7_TA(2012)0046B7-0016/2012

Rezoluţia Parlamentului European din 15 februarie 2012 referitoare la fezabilitatea introducerii obligațiunilor de stabilitate (2011/2959(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1173/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind aplicarea eficientă a supravegherii bugetare în zona euro(1) (care face parte din așa-numitul „pachet de șase acte legislative”),

–  având în vedere Cartea verde a Comisiei din 23 noiembrie 2011 privind fezabilitatea introducerii obligațiunilor de stabilitate,

–  având în vedere expunerea din 23 noiembrie 2011 a vicepreședintelui Comisiei Olli Rehn adresată Comisiei pentru afaceri economice și monetare, precum și schimbul de opinii din 29 noiembrie 2011 cu Consiliul German al Experților Economici cu privire la Fondul european de rambursare,

–  având în vedere Raportul interimar din 6 decembrie 2011 al Președintelui Herman Van Rompuy intitulat „Către o uniune economică mai strânsă”,

–  având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Parlamentul a solicitat Comisiei să prezinte un raport privind posibilitatea introducerii de euroobligațiuni, aspect care face parte integrantă din acordul dintre Parlament și Consiliu referitor la pachetul de guvernanță economică (pachetul de șase acte legislative);

B.  întrucât zona euro se află într-o situație unică, statele sale membre având aceeași monedă, dar nu și o politică bugetară comună și o piață unică de obligațiuni;

C.  întrucât emisiunea de obligațiuni în regim de răspundere individuală și în solidar ar necesita un proces de integrare mai profundă,

1.  este profund îngrijorat de presiunile permanente din ultimii doi ani asupra piețelor obligațiunilor suverane din zona euro, care au avut drept rezultat creșterea spreadurilor, precum și o volatilitate ridicată și o vulnerabilitate crescută la atacurile speculative;

2.  consideră că zona euro, în calitate de emitent al celei de a doua monede internaționale, are o parte din responsabilitate pentru menținerea stabilității sistemului monetar internațional;

3.  subliniază că este în interesul strategic pe termen lung al zonei euro și al statelor sale membre să valorifice întregul potențial al monedei euro, care poate deveni o monedă de rezervă la nivel mondial;

4.  observă că piața obligațiunilor de trezorerie ale SUA și piața reunită a obligațiunilor suverane din zona euro sunt comparabile ca dimensiune, dar nu și ca lichiditate, diversitate și prețuri; subliniază că dezvoltarea unei piețe de obligațiuni comune, diversificate și caracterizate de lichiditate ar putea fi în interesul zonei euro și că, o piață de obligațiuni de stabilitate ar oferi o alternativă viabilă la piața de obligațiuni în dolari a SUA și ar face din moneda euro un „refugiu sigur” la nivel mondial;

5.  consideră, de asemenea, că zona euro și statele sale membre au responsabilitatea de a asigura stabilitatea pe termen lung a monedei utilizate de peste 330 de milioane de persoane, precum și de un număr mare de întreprinderi și de investitori, fapt ce afectează indirect restul lumii;

6.  subliniază că obligațiunile de stabilitate ar fi diferite de obligațiunile emise de state federale precum SUA sau Germania și, prin urmare, nu pot fi comparate strict cu obligațiunile de trezorerie ale SUA și cu Bundesanleihen;

7.  salută prezentarea Cărții verzi, pe care Parlamentul a solicitat-o de mult timp, și o consideră un punct de plecare util pentru o analiză mai profundă; este deschis și dispus să discute toate aspectele – atât punctele forte, cât și cele slabe – legate de fezabilitatea introducerii obligațiunilor de stabilitate sub forma unor diferite opțiuni; încurajează Comisia să își aprofundeze și mai mult analiza după o dezbatere publică amplă, la care ar trebui să participe și Parlamentul European și parlamentele naționale, precum și BCE, dacă aceasta consideră că este cazul; consideră că niciuna dintre cele trei opțiuni prezentate de Comisie nu constituie un răspuns per se la actuala criză a datoriei suverane;

8.  ia act de evaluarea prezentată în cadrul Cărții verzi a Comisiei cu privire la fezabilitatea introducerii obligațiunilor de stabilitate, potrivit căreia obligațiunile de stabilitate ar facilita difuzarea politicii monetare a zonei euro și ar promova eficiența pe piața obligațiunilor și în ansamblul sistemului financiar al zonei euro;

9.  își reafirmă poziția conform căreia pentru o emisiune comună de obligațiuni este necesară existența unui cadru bugetar sustenabil, care să vizeze atât o guvernanță economică, cât și o creștere economică sporite în zona euro; consideră că succesiunea etapelor este esențială și că aceasta trebuie să includă o foaie de parcurs obligatorie similară criteriilor de la Maastricht pentru introducerea monedei unice și valorificarea experienței dobândite în acest context;

10.  este de părere că obiectivele de la baza deciziilor adoptate la Consiliul European din 8-9 decembrie 2011 menite să consolideze sustenabilitatea finanțelor publice contribuie și la crearea condițiilor necesare pentru o eventuală introducere a obligațiunilor de stabilitate;

11.  consideră că obligațiunile de stabilitate ar putea fi un mijloc suplimentar de stimulare a respectării Pactului de stabilitate și de creștere, cu condiția ca ele să abordeze aspectele legate de hazardul moral și de răspunderea comună; observă că sunt necesare eforturi suplimentare cu privire la opțiunile prezentate în Cartea verde, legate de aspecte precum:

   stimulente de piață eficace pentru a reduce nivelul datoriei;
   criteriile de acces și de retragere, acorduri privind condiționalitatea, acorduri privind scadența, redistribuirea beneficiilor finanțării de care se bucură în prezent țările cu rating AAA;
   un sistem de diferențiere a ratelor dobânzii între statele membre cu ratinguri divergente;
   disciplina bugetară și creșterea competitivității;
   efectele prociclice și ale deflației datoriei;
   atractivitatea suficientă pentru investitorii de pe piață, limitând sau evitând totodată supragarantarea și redistribuirea riscurilor între mai multe țări;
   prevalența obligațiunilor de stabilitate asupra obligațiunilor naționale în cazul intrării unui stat membru în incapacitate de plată;
   criteriile de acordare a creditelor către statele membre și capacitatea de rambursare a datoriei;
   programe de rambursare a datoriei măsurabile și executabile;
   modalitățile prevăzute de o foaie de parcurs obligatorie, similară criteriilor de la Maastricht pentru introducerea monedei unice;
   interacțiunea statelor membre care se confruntă cu probleme de lichiditate cu Fondul european de stabilitate financiară/Mecanismul european de stabilitate;
   adoptarea unor dispoziții juridice corespunzătoare, inclusiv modificări ale tratatelor și ale constituțiilor;

12.  consideră că perspectiva introducerii obligațiunilor de stabilitate poate contribui la stabilitatea pe termen mediu în zona euro; invită totuși Comisia să prezinte rapid propuneri de soluționare definitivă a actualei crize a datoriei suverane, cum ar fi Pactul european de rambursare propus de Consiliul German al Experților Economici și/sau finalizarea și ratificarea unui tratat privind Mecanismul european de stabilitate și/sau euroobligațiunile, precum și gestionarea comună a emisiunilor de obligațiuni suverane;

13.  subliniază că prezenta rezoluție reprezintă un răspuns preliminar la Cartea verde a Comisiei și va fi urmată de o rezoluție mai cuprinzătoare sub forma unui raport INI;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și Băncii Centrale Europene.

(1) JO L 306, 23.11.2011, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate