Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2505(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0052/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/02/2012 - 8.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0054

Приети текстове
PDF 286kWORD 59k
Четвъртък, 16 февруари 2012 г. - Страсбург
Положението в Русия
P7_TA(2012)0054RC-B7-0052/2012

Резолюция на Европейския парламент от 16 февруари 2012 г. относно предстоящите президентски избори в Русия (2012/2505(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Руската федерация, което влезе в сила през 1997 г. и чийто срок на действие беше удължен до замяната му с ново споразумение,

–  като взе предвид текущите преговори за ново споразумение, което да осигури нова всеобхватна рамка за отношенията между ЕС и Русия, както и партньорството за модернизация, започнало през 2010 г.,

–  като взе предвид своите резолюции относно Русия, и по-специално резолюцията си от 14 декември 2011 г. относно предстоящата среща на високо равнище между ЕС и Русия на 15 декември 2011 г. и резултатите от изборите за Дума, произведени на 4 декември 2011 г.,(1) и резолюцията си от 7 юли 2011 г. относно подготовката на изборите за Държавна Дума в Русия през декември 2011 г.(2),

–  като взе предвид окончателния доклад от наблюдението на Бюрото за демократични институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ) от 12 януари 2012 г. относно изборите за Държавна Дума от 4 декември 2011 г.,

–   като взе предвид окончателния доклад от наблюдението на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) от 23 януари 2012 г. относно парламентарните избори в Русия и изявлението й относно посещението на следизборната делегация в Русия от 21 януари 2012 г.,

–  като взе предвид консултациите между ЕС и Русия относно правата на човека, и по-специално последната среща, проведена в този контекст на 29 ноември 2011 г.,

–   като взе предвид изявлението на върховния представител на Съюза Катрин Аштън от 6 декември 2011 г. относно изборите за Дума в Руската федерация и речите й от 14 декември 2011 г. в Страсбург относно срещата на високо равнище ЕС–Русия и от 1 февруари 2012 г. относно политическото положение в Русия,

–   като взе предвид изявлението на председателя на Европейския съвет Херман ван Ромпьой от 15 декември 2011 г. след срещата на високо равнище ЕС–Русия,

–  като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че засиленото сътрудничество и добросъседските отношения между ЕС и Русия са от ключово значение за стабилността, сигурността и просперитета на Европа; като има предвид, че изграждането на стратегическо партньорство между ЕС и Руската федерация може да се основава единствено на споделени ценности;

Б.  като има предвид, че продължава да съществува загриженост относно събитията в Руската федерация във връзка със зачитането и защитата на правата на човека и спазването на всеобщо договорените демократични принципи и избирателни правила и процедури; като има предвид, че Руската федерация е пълноправен член на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и следователно е поела ангажимент да защитава принципите на демокрацията и правата на човека;

В.  като има предвид, че на 12 април 2011 г. Европейският съд по правата на човека произнесе решение срещу тромавите процедури за регистрация на политически партии в Русия, които не са в съответствие със стандартите за провеждане на избори, установени от Съвета на Европа и ОССЕ; като има предвид, че ограничаването на регистрацията на политически партии и кандидати ограничава политическата конкуренция и плурализъм в Русия;

Г.  като има предвид, че въпреки неотдавнашните ограничени действия за подобряване на избирателните закони общите правила остават прекалено сложни, и като има предвид, че непоследователното прилагане на правилата дискриминира опозицията;

Д.  като има предвид, че на 22 декември 2011 г. в обръщение към Думата президентът Медведев обяви редица промени в политическата система, в това число създаването на нова независима служба за обществена телевизия, опростени процедури за партиите и кандидатите за президентската длъжност, повторно въвеждане на преки избори за регионалните управители и разследване на изборните измами;

Е.  като има предвид, че според окончателния доклад от наблюдението на ОССЕ/БДИПЧ изборите за Дума от 4 декември 2011 г. не са отговаряли изцяло на стандартите за свободни и честни избори и са били белязани от конвергенция между държавата и управляващата партия и от липса на независимост на изборната администрация, пристрастност на медиите и държавна намеса на различни равнища; като има предвид, че според доклада изборите за Дума са се характеризирали с голям брой процедурни нарушения, прояви на явна манипулация и тежки случаи на добавяне на попълнени бюлетини;

Ж.  като има предвид, че руската организация за наблюдение на избори „Голос“ посочи в своя окончателен доклад, че изборите не са били нито свободни, нито честни, не са изпълнили изискванията на руския избирателен закон и международните избирателни стандарти, а също така не са били спазени основните изборни принципи, а именно същинска надпревара и равни права за всички участващи страни, неутрална администрация, независими избирателни комисии, гласуване съгласно закона и правилен процес на преброяване на гласовете;

З.  като има предвид, че чрез редица масови демонстрации след изборите за Дума на 4 декември 2011 г. хората в Русия изразиха волята си за повече демокрация, включително за свободни и честни избори и всеобхватна реформа на избирателната система, особено т.нар. демонстранти с „бели панделки“;

И.  като има предвид, че политическият плурализъм е в основата на демокрацията и модерното общество и представлява източник на политическа легитимност; като има предвид, че подготовката за изборите за президент трябва да гарантира свободен и честен процес с равни възможности за всички кандидати; като има предвид, че процедурите за регистрация отново са възпрепятствали някои кандидати от участие в изборите;

Й.  като има предвид, че през последните десетилетия отношенията между ЕС и Русия са в процес на развитие и това води до дълбока и всестранна взаимозависимост, която в бъдеще ще се увеличава все повече; като има предвид, че сключването на споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Руската федерация продължава да бъде от изключителна важност за по-нататъшното развитие и задълбочаване на сътрудничеството между двамата партньори;

К.  като има предвид, че Русия на два пъти възпрепятства Съвета за сигурност на ООН да приеме резолюция относно кризата в Сирия, в която се призовава за подкрепа на плана на Арабската лига, който се ползва и от поддръжката на ЕС;

1.  Отбелязва докладите на ОССЕ/БДИПЧ и на ПАСЕ относно изборите за Дума, които гласят, че изборите не са отговаряли на стандартите за провеждане на избори, определени от ОССЕ, и са били белязани от конвергенция между държавата и управляващата партия, процедурни нарушения, явна манипулация и липса на независимост на изборната администрация;

2.  Изразява загриженост във връзка с това, че резултатът от изборите (съставът на Думата) няма да доведе до подобряване на ролята и влиянието на Думата в рамките на политическата система на Русия;

3.  Призовава делегацията си в комитета за парламентарно сътрудничество ЕС–Русия систематично да повдига въпроса за демокрацията, основните права и принципите на правовата държава пред руските партньори; призовава освен това за оценка на дейностите на комитета за парламентарно сътрудничество ЕС–Русия и за задълбочаване на диалога с извънпарламентарната опозиция и гражданското общество;

4.  Отбелязва неотдавнашните призиви за анулиране на изборите за Държавна Дума и призовава руските органи да продължат провеждането на щателни и прозрачни разследвания на всички съобщения за измами и сплашвания, с оглед да бъдат наказани лицата, за които се установи, че носят отговорност, както и да проведат повторно гласуване там, където нередностите бъдат доказани; подчертава, че избирателното право на Русия предвижда обжалване и поправяне на нередностите; посочва обаче, че обработването на жалбите от страна на Централната избирателна комисия се характеризира с липса на прозрачност, като жалбите не са ефективно и своевременно разгледани; изразява съжаление поради факта, че почти 3000 възражения срещу случаи на изборни злоупотреби, измами и нарушения в отделни избирателни райони са отхвърлени от съответните съдилища, а няколко все още са висящи;

5.  Отбелязва обявяването от президента Медведев на всеобхватни промени в политическата система, включително така необходимото опростяване на правилата, уреждащи регистрацията на политическите партии; призовава за поемане на сериозен ангажимент и за решаването на проблемите, свързани със свободата на медиите и свободата на събранията и на изразяване на мнение; отново изразява готовността на ЕС да работи в сътрудничество с Русия, в това число в рамката, предвидена от партньорството за модернизация, с цел да се подобри спазването на правата на човека и основните права, както и ефективността на системата за независимо прилагане на принципите на правовата държава в Русия;

6.  Призовава руското правителство да внесе пакет от законодателни предложения, съответстващи на препоръките на ОССЕ, целящи да се развие истински демократична политическа система и включващи реформи за улесняване на правилата за регистриране както на политически партии, така и на кандидати за президент, като вземе мерки във връзка с ограничаващото прилагане на правилата за регистрация, така че да се даде възможност за наистина свободни и честни избори възможно най-скоро;

7.  Подчертава, че мирните демонстрации в Русия са израз на желанието на руския народ за свободни и честни избори; призовава руските органи да разглеждат неотдавнашните демонстрации като възможност за предприемане на стъпки за осъществяване на необходимите реформи за повече демокрация, политическо приобщаване и правова държава, включително реформата на избирателните закони, в съответствие със стандартите на Съвета на Европа и ОССЕ; настоятелно призовава руските органи да се съобразяват с тези стандарти на практика, с цел да се гарантират свободни и демократични президентски избори през март с равни възможности за всички кандидати;

8.  Осъжда репресивните действия на полицията срещу мирните демонстрации в знак на протест срещу изборните нередности и измами, докладвани от международните наблюдатели и документирани с видеозаписи от обикновени граждани; призовава руските държавни органи изцяло да подкрепят свободата на събранията и свободата на словото в съответствие с конституцията на Руската федерация;

9.  Припомня, че ограниченията на политическия плурализъм по време на подготовката на изборите за Дума бяха един от основните недостатъци на тези избори; изразява загриженост във връзка с недопускането на опозиционните кандидати да участват в изборите за президент на 4 март 2012 г., което допълнително вреди на политическата конкуренция и плурализъм;

10.  Настоятелно призовава руските органи да започнат диалог с опозицията и изразява съжаление относно решението да бъде отказана регистрация за кампанията за избори за президент на Григорий Явлински, което освен това не дава възможност на неговата партия да изпрати свои наблюдатели по места;

11.  Призовава ОССЕ, Съвета на Европа и върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да предприемат последващи действия във връзка с разследванията на нередности, както и да наблюдават отблизо подготовката на президентските избори и прилагането на изборните правила съгласно даденото вече одобрение от руските органи;

12.  Отбелязва, че се очаква 600 международни наблюдатели да наблюдават изборите за президент в Русия (ще присъстват наблюдатели от ОССЕ/БДИПЧ, ПАСЕ, Шанхайската организация за сътрудничество и Общността на независимите държави (ОНД)); подчертава, че следва изцяло да се разгърнат международни и национални мисии за наблюдение на изборите, за да се гарантира ефикасно наблюдение на избирателния процес в съответствие със стандартите на ОССЕ/БДИЧП и на Съвета на Европа; призовава руските органи да се въздържат от намеса и създаване на пречки, за каквито беше докладвано по отношение на изборите за Дума;

13.  Отново призовава разследващата комисия да проведе всестранно и пълно разследване на смъртта на Сергей Магнитски, без области табу, с цел своевременно да представи конкретни изводи и да предприеме всички необходими действия за подвеждане под отговорност на извършителите; призовава, в случай на по-нататъшно бездействие от страна на руските органи, Съветът да разгледа възможността за действия, като например забрана за пътуване в целия ЕС и замразяване на финансовите активи на лицата, за които е доказано, че са виновни за изтезанията и смъртта на Сергей Магнитски, както и за прикриването на случая;

14.  Изразява дълбоката си загриженост във връзка със злоупотребата със законодателството срещу екстремизма, което включва незаконно прилагане на наказателното законодателство срещу организации на гражданското общество като „Мемориал“ и срещу религиозни малцинства като свидетелите на Йехова и Фалун Дафа, както и неправомерната забрана на техните материали на основание екстремистко съдържание;

15.  Твърдо осъжда приемането от Законодателното събрание на Санкт Петербург на закон срещу пропагандата във връзка със сексуалната ориентация; осъжда също така сходните закони, приети в Рязански, Архангелски и Костромски регион; призовава руските органи да спрат да ограничават свободата на изразяване във връзка със сексуалната ориентация или половата идентичност, както се изисква от Европейската конвенция за правата на човека и Международния пакт за граждански и политически права; призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител да изрази противопоставянето на Европейския съюз срещу тези закони;

16.  Настоятелно призовава Русия да се присъедини към международния консенсус и да позволи на Съвета за сигурност да предприеме действия въз основа на предложенията на Арабската лига с оглед намиране на решение на кризата в Сирия; подчертава, че в качеството си на постоянен член на Съвета за сигурност на ООН Русия трябва да приема сериозно своята отговорност за международния мир и сигурност; призовава Русия незабавно да спре всички продажби на оръжия и военно оборудване за сирийското правителство;

17.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки, правителството и парламента на Руската федерация, Съвета на Европа и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

(1) Приети текстове, P7_TA(2011)0575.
(2) Приети текстове, P7_TA(2011)0335.

Правна информация - Политика за поверителност