Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0248(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0023/2012

Внесени текстове :

A7-0023/2012

Разисквания :

PV 14/02/2012 - 13
CRE 14/02/2012 - 13

Гласувания :

PV 16/02/2012 - 8.7
PV 16/02/2012 - 8.8
CRE 16/02/2012 - 8.7
CRE 16/02/2012 - 8.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0056

Приети текстове
PDF 267kWORD 33k
Четвъртък, 16 февруари 2012 г. - Страсбург
Споразумение между ЕС и Кралство Мароко относно взаимните мерки за либерализация по отношение на селскостопанските продукти и продуктите на рибарството ***
P7_TA(2012)0056A7-0023/2012

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 февруари 2012 г. относно проекта за решение на Съвета за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за реципрочни мерки за либерализация по отношение на селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти, риба и рибни продукти, за замяна на протоколи № 1, № 2 и № 3 и приложенията към тях и за изменение на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна (15975/2010 – C7-0432/2010 – 2010/0248(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта за решение на Съвета (15975/2010),

–  като взе предвид проекта на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за реципрочни мерки за либерализация по отношение на селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти, риба и рибни продукти, за замяна на протоколи № 1, № 2 и № 3 и приложенията към тях и за изменение на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна(15974/2010),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4, първа алинея, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на ЕС (C7-0432/2010),

–  като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на Комисията по международна търговия и становищата на Комисията по земеделие и развитие на селските райони и на Комисията по рибно стопанство (A7-0023/2012),

1.  Дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Кралство Мароко.

Правна информация - Политика за поверителност