Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2543(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0068/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/02/2012 - 8.9
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0057

Přijaté texty
PDF 166kWORD 59k
Čtvrtek, 16. února 2012 - Štrasburk
Situace v Sýrii
P7_TA(2012)0057RC-B7-0068/2012

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2012 o situaci v Sýrii (2012/2543(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii,

–  s ohledem na závěry ze zasedání Rady pro zahraniční věci, které se konalo dne 10. října, 14. listopadu a 1. prosince 2011 a 23. ledna 2012 , a na závěry Evropské rady ze dne 23. října a 9. prosince 2011 o situaci v Sýrii,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Sýrii ze dne 8. října, 3. a 28. listopadu a 2. prosince 2011 a 1. a 4. února 2012,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/782/SZBP ze dne 1. prosince 2011 o omezujících opatřeních vůči Sýrii a o zrušení rozhodnutí 2011/273/SZBP(1) a na rozhodnutí Rady, které bylo vydáno po zasedání Rady pro zahraniční věci dne 23. ledna 2012 s cílem posílit omezující opatření EU vůči syrskému režimu,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii a o zrušení nařízení (EU) č. 442/2011(2),

–  s ohledem na prohlášení Ligy arabských států ze dne 27. srpna, 16. října a 12., 16. a 24. listopadu 2011 a 22. ledna a 12. února 2012 k situaci v Sýrii, na akční plán Ligy arabských států ze dne 2. listopadu 2011 a její sankce vůči Sýrii přijaté dne 27. listopadu 2011,

–  s ohledem na prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN ze dne 3. srpna 2011,

–  s ohledem na rezoluci třetího výboru Valného shromáždění OSN ze dne 22. listopadu 2011 o situaci v oblasti lidských práv v Syrské arabské republice,

–  s ohledem na zprávu nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise pro Syrskou arabskou republiku ze dne 23. listopadu 2011,

–  s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva ze dne 2. prosince 2011 o situaci v oblasti lidských práv v Syrské arabské republice,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, Úmluvu o právech dítěte a její opční protokol o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů a na Úmluvu o zabránění a trestání zločinu genocidy, jichž je Sýrie smluvní stranou,

–  s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že od začátku násilného zásahu proti účastníkům poklidných protestů v Sýrii v březnu 2011 se dramaticky stupňuje systematické zabíjení, násilí a mučení a syrská armáda a bezpečnostní síly i nadále reagují cíleným zabíjením, mučením a hromadným zatýkáním; vzhledem k tomu, že vládní síly i nadále obléhají a bombardují města a obce v Sýrii; vzhledem k tomu, že je mimořádně obtížné získat přístup k dodávkám potravin a zdravotnickému materiálu; vzhledem k tomu, že mnoho Syřanů musí v důsledku násilí a odsunů čelit zhoršující se humanitární situaci;

B.  vzhledem k odhadům OSN, že jedenáct měsíců povstání v Sýrii si vyžádalo více než 5400 obětí, přičemž se zdůrazňuje, že je obtížné tyto údaje aktualizovat, protože některé oblasti, jako například části města Homs, jsou zcela odříznuty od okolního světa; vzhledem k tomu, že další tisíce lidí byly zraněny, více než 69 000 osob bylo zadrženo, z toho přibližně 32 000 bylo později propuštěno a kolem 12 400 osob uprchlo do sousedních zemí; vzhledem k tomu, že Dětský fond OSN informoval o tom, že stovky dětí byly zabity a další stovky svévolně zatčeny, během zadržení mučeny a sexuálně zneužity;

C.  vzhledem k tomu, že obyvatelé obléhaného města Homs jsou vystaveni rozsáhlému nepřetržitému bombardování a existují obavy, že se režim připravuje k závěrečnému zdrcujícímu útoku; vzhledem k tomu, že dne 12. února 2012 arabské sdělovací prostředky informovaly o tom, že syrské tanky a dělostřelectvo souběžně s pokračujícím útokem na Homs intenzivně ostřelovaly město Hama; vzhledem k tomu, že syrské úřady zároveň trvají na tom, že čelí „teroristickým skupinám“ a budou pokračovat až do nastolení „pořádku“;

D.  vzhledem k tomu, že četné sliby prezidenta Bašára al-Asada týkající se reforem a amnestie nebyly nikdy uskutečněny a režim ztratil veškerou důvěryhodnost, což vedlo k četným výzvám mezinárodního společenství požadujícím odstoupení prezidenta;

E.  vzhledem k tomu, že francouzský novinář byl zabit a nizozemský novinář byl zraněn, když plnili významný úkol poskytovat nezávislé informace o dění v Sýrii; vzhledem k tomu, že syrské orgány nadále znemožňují zahraničním novinářům vstup do země; vzhledem k tomu, že svědectví syrských uprchlíků, zprávy obyvatel ze Sýrie a obrazové zprávy získané z mobilních telefonů prostřednictvím nezávislého satelitního připojení jsou nadále hlavním zdrojem informací o událostech v této zemi;

F.  vzhledem k tomu, že Liga arabských států požádala Radu bezpečnosti OSN o podporu politického řešení situace v Sýrii; vzhledem k tomu, že dne 4. února 2012 Ruská federace a Čína vetovaly rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která měla podpořit výzvu Ligy arabských států k zahájení otevřeného a mírového politického procesu vedeného syrskými představiteli; vzhledem k tomu, že dne 28. ledna 2012 byla pozorovatelská mise Ligy arabských států v Sýrii z důvodu kritického zhoršení situace ukončena;

G.  vzhledem k tomu, že dne 18. ledna 2012 vstoupily v platnost další omezující opatření EU proti syrskému režimu, včetně zákazu vývozu zařízení pro monitorování telekomunikací, jež by mohl využívat syrský režim, zákazu účasti na určitých projektech infrastruktury a investic do těchto projektů a dodatečných omezení týkajících se převodů finančních prostředků a poskytování finančních služeb;

H.  vzhledem k tomu, že dne 23. ledna 2012 byl seznam osob, subjektů a orgánů podléhajících omezujícím opatřením EU doplněn o 22 osob odpovědných za porušování lidských práv a o 8 subjektů, které režim finančně podporují;

I.  vzhledem k tomu, že Spojené státy v reakci na zvyšující se násilí a závažné obavy o bezpečnost uzavřely své velvyslanectví v Sýrii; vzhledem k tomu, že Francie, Itálie, Nizozemsko, Španělsko, Spojené království, Německo a Belgie odvolaly své velvyslance; vzhledem k tomu, že Rada pro spolupráci v Perském zálivu a Tunisko odvolaly své velvyslance a rozhodly se vyhostit syrské velvyslance ze svých hlavních měst;

J.  vzhledem k tomu, že od března 2011 našly v Turecku útočiště tisíce syrských uprchlíků; vzhledem k tomu, že Turecko má stále významnější mezinárodní úlohu v odporu proti násilí v Sýrii;

K.  vzhledem k tomu, že katastrofální situace v Sýrii již nyní nepříznivě ovlivňuje situaci v Libanonu, přičemž existují obavy, že nepokoje se mohou přenést až za státní hranici a následně zasáhnout celý region, což může mít nepředvídatelné dopady a následky;

L.  vzhledem k tomu, že Rusko i nadále syrskému režimu prodává zbraně a další vojenský materiál a má v Sýrii námořní základnu; vzhledem k tomu, že EU vyhlásila na dodávky vojenského vybavení Sýrii dosud platné embargo, a vzhledem k tomu, že na Kypru byla zachycena ruská loď, která podle kyperských orgánů následně pokračovala pod falešnou záminkou do Sýrie; vzhledem k tomu, že okolnosti této události nebyly úřadem vysoké představitelky nikdy oficiálně a veřejně objasněny;

M.  vzhledem k tomu, že po prosincovém zvláštním zasedání UNHRC o Sýrii, jež vycházelo ze zprávy nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise, a po prohlášení generálního tajemníka OSN ze dne 15. ledna 2012, že cesta represe je slepou uličkou, vyzval komisař OSN pro lidská práva, aby Sýrie byla obžalována u Mezinárodního trestního soudu kvůli obviněním ze zločinů proti lidskosti;

1.  lituje skutečnosti, že Rusko a Čína uplatnily své právo veta v Radě bezpečnosti OSN, aby zablokovaly návrh rezoluce o Sýrii, a hlasovaly tak proti návrhu mírového přechodu, který předložila Liga arabských států, což bylo ze strany Assadova režimu vnímáno jako souhlas se zesíleným nasazením represivních složek, které používají těžké zbraně a bezhlavé násilí proti neozbrojeným civilistům v zemi; znovu vyzývá členy Rady bezpečnosti OSN, zejména Rusko a Čínu, aby dostály své odpovědnosti zajistit, aby násilné represe vůči syrskému lidu okamžitě ustaly; nadále podporuje úsilí EU a jejích členských států v této oblasti;

2.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby vyvinula veškeré úsilí k zajištění přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN ve spolupráci s Ruskem a Čínou;

3.  vyzývá Rusko jako největšího zámořského dodavatele zbraní syrské vládě, aby okamžitě zastavilo své dodávky zbraní do Sýrie, a žádá EU, aby sestavila „černou listinu“ společností, které dodávají zbraně do Sýrie; vyzývá všechny evropské činitele, aby plně dodržovali Kodex chování Evropské unie pro vývoz zbraní, jehož účelem je zabránit vývozu zařízení, které by mohlo být využíváno pro vnitrostátní represi či prohlubovat regionální nestabilitu;

4.  znovu zásadně odsuzuje brutální represi ze strany syrského režimu vůči místnímu obyvatelstvu, zejména ve městě Homs; vyjadřuje nejhlubší znepokojení nad závažným porušováním lidských práv, včetně hromadného zatýkání, mimosoudních poprav, svévolného zadržování, násilného zmizení, mučení a špatného zacházení se zadržovanými osobami, včetně dětí, kterého se dopouštějí syrské orgány; klade důraz na to, že osobám, jež byly v důsledku uvedených násilností zraněny, nesmí být upíráno lékařské ošetření;

5.  je znepokojen skutečností, že podle výzvy organizace UNICEF ze dne 7. února 2012 a zprávy nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise pro Syrskou arabskou republiku ze dne 23. listopadu 2011 zemřelo od začátku násilností v Sýrii v březnu 2011 na 400 dětí a téměř 380 jich bylo bezdůvodně zadrženo a stalo se ve vazbě obětí mučení a sexuálního násilí, přičemž některým z nich nebylo ani 14 let; důrazně odsuzuje veškeré případy porušování lidských práv, včetně práv dětí, kterých se dopustila syrská armáda a bezpečnostní síly, a vyzývá syrskou vládu, aby zastavila veškeré porušování práv dětí a dalších lidských práv;

6.  vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám obětí; blahopřeje syrskému lidu k jeho odvaze a odhodlání a rozhodně podporuje jeho úsilí o zajištění plného dodržování zásad demokracie, právního státu, lidských práv a základních svobod a zaručení lepších hospodářských a sociálních podmínek;

7.  znovu vyzývá prezidenta Bašára al-Assada a jeho režim k okamžitému odstoupení, které umožní, aby v Sýrii došlo k mírovému a demokratickému předání moci;

8.  naléhavě vyzývá Assadův režim, aby ukončil násilí na syrském lidu, stáhl vojenské jednotky a tanky z měst, propustil všechny zadržené účastníky protestů, politické vězně, obhájce lidských práv, bloggery a novináře a aby poskytl plný přístup do země mezinárodním humanitárním organizacím a organizacím pro lidská práva a také mezinárodním sdělovacím prostředkům;

9.  znovu vyzývá k urychlenému, nezávislému a transparentnímu vyšetření rozsáhlých, systematických a závažných porušení lidských práv a základních svobod ze strany syrských orgánů a vojenských a bezpečnostních jednotek s cílem zajistit, aby mezinárodní společenství vůči všem, kteří nesou za tyto činy považované za zločiny proti lidskosti odpovědnost, vyvodilo patřičné důsledky; je toho názoru, že jádrem veškerého úsilí Rady bezpečnosti OSN o ukončení krize v Sýrii musí být jasný mechanismus odpovědnosti, a znovu připomíná výzvu vysokého komisaře OSN pro lidská práva, aby Sýrie byla obžalována u Mezinárodního trestního soudu;

10.  připomíná svou podporu snahám Ligy arabských států ukončit násilí a prosazovat politické řešení v Sýrii; vítá rozhodnutí Ligy arabských států prohloubit spolupráci s OSN; bere na vědomí rozhodnutí Ligy arabských států pozastavit svou pozorovatelskou misi v Sýrii v reakci na stupňující se násilí ze strany syrských orgánů;

11.  vítá podporu, kterou místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie vyjadřuje zřízení kontaktní skupiny „Přátel syrského lidu“, do které se zapojí státy podporující demokratické změny v Sýrii, včetně Turecka a členů Ligy arabských států; rovněž vítá, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie přislíbila svou účast na prvním setkání uvedené kontaktní skupiny v Tunisku dne 24. února 2012;

12.  vyzývá Radu, aby učinila společné rozhodnutí o odvolání všech velvyslanců ze Sýrie a zmrazení diplomatických styků se syrskými velvyslanci v členských státech EU; naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie, aby posílila delegaci EU v Damašku prostřednictvím humanitárních kapacit a aby uplatnila stejný postup všude, kde bude třeba;

13.  vítá závazek EU pokračovat v úsilí o zvýšení mezinárodního tlaku na syrský režim; podporuje rozhodnutí Rady pro zahraniční věci ze dne 23. ledna 2012 o zavedení nových omezujících opatření proti syrskému režimu, a žádá další cílené sankce;

14.  vítá rozhodnutí Komise ze dne 3. února 2012 o poskytnutí humanitární pomoci (ve výši 3 milionů eur) na zmírnění utrpení obyvatel Sýrie i sousedních zemí;

15.  vítá a podporuje úsilí syrské opozice vytvořit jednotnou platformu v zemi i v zahraničí, pokračovat v kontaktech s mezinárodním společenstvím, zejména s Ligou arabských států, a pracovat na společné vizi pro budoucnost Sýrie a přechod k demokratickému zřízení; naléhavě vyzývá EU, aby zvýšila svou politickou, technickou, komunikační a humanitární podporu opozice;

16.  vyzývá k pokojnému a skutečnému přechodu k demokracii, který by splňoval legitimní požadavky syrského lidu a byl založen na otevřeném dialogu za účasti všech demokratických sil a složek syrské společnosti, a jenž by vedl k zahájení důkladné demokratické reformy, která by zohledňovala potřebu zajistit národní usmíření, a tudíž i závazek zajistit dodržování práv menšin; vyzývá EU, aby podpořila veškeré pokusy syrské opozice o sjednocení a nastolení jasného programu pro demokratickou Sýrii;

17.  vyjadřuje závažné obavy z toho, že syrské orgány mohou rozšířit své zastrašování na aktivisty syrské opozice v exilu;

18.  vítá silnou podporu syrského obyvatelstva ze strany Turecka, včetně přijímání uprchlíků na syrsko-tureckých hranicích a poskytnutí možnosti organizace syrské opozici; naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie, aby vyvinula veškeré úsilí k navázání rozhovorů s Tureckem, Ligou arabských států a syrskou opozicí o způsobu, jakým zřídit humanitární koridory na syrsko-tureckých hranicích;

19.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Ruské federace, vládě a parlamentu Čínské lidové republiky, vládě a parlamentu Turecké republiky, generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států, vládě a parlamentu Syrské arabské republiky.

(1) Úř. věst. L 319, 2.12.2011, s. 56.
(2) Úř. věst. L 16, 19.1.2012, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí