Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2543(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0068/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/02/2012 - 8.9
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0057

Prijaté texty
PDF 137kWORD 62k
Štvrtok, 16. februára 2012 - Štrasburg
Situácia v Sýrii
P7_TA(2012)0057RC-B7-0068/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. februára 2012 o situácii v Sýrii (2012/2543(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sýrii,

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 10. októbra 2011, 14. novembra 2011, 1. decembra 2011 a 23. januára 2012 o Sýrii a na závery Európskej rady z 23. októbra a 9. decembra 2011,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o Sýrii z 8. októbra 2011, 3. a 28. novembra 2011, 2. decembra 2011 a 1. a 4. februára 2012,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/782/SZBP z 1. decembra 2011 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2011/273/SZBP(1), a na rozhodnutie Rady sprísniť reštriktívne opatrenia EÚ voči sýrskemu režimu v nadväznosti na schôdzu Rady pre zahraničné veci z 23. januára 2012,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 36/2012 z 18. januára 2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 442/2011(2),

–  so zreteľom na vyhlásenia Ligy arabských štátov o situácii v Sýrii z 27. augusta 2011, 16. októbra 2011, 12., 16. a 24. novembra 2011, 22. januára 2012 a 12. februára 2012, jej akčný plán z 2. novembra 2011 a jej sankcie voči Sýrii prijaté 27. novembra 2011,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva Bezpečnostnej rady OSN z 3. augusta 2011,

–  so zreteľom na rezolúciu tretieho výboru Valného zhromaždenia OSN o situácii v oblasti ľudských práv v Sýrskej arabskej republike z 22. novembra 2011,

–  so zreteľom na správu nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie pre Sýrsku arabskú republiku z 23. novembra 2011,

–  so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) o situácii v oblasti ľudských práv v Sýrskej arabskej republike z 2. decembra 2011,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, Dohovor o právach dieťaťa a Opčný protokol o účasti detí v ozbrojených konfliktoch a Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídy, ktorých všetkých je Sýria zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže od začiatku násilného zásahu voči nenásilným protestujúcim v Sýrii v marci 2011 sa dramaticky vyhrotilo systematické zabíjanie, násilie a mučenie a keďže sýrska armáda a bezpečnostné sily naďalej reagujú cieleným zabíjaním, mučením a masovým zatýkaním; keďže mestá po celej Sýrii obliehajú a bombardujú vládne jednotky; keďže prístup k potravinám a zdravotníckym potrebám je mimoriadne ťažký; keďže mnohí Sýrčania čelia v dôsledku násilia a vysídľovania zhoršujúcej sa humanitárnej situácii;

B.  keďže OSN odhaduje, že 11-mesačné povstanie si vyžiadalo už viac než 5 400 obetí na životoch, hoci je veľmi zložité získavať aktuálne údaje, pretože niektoré oblasti, napríklad časti mesta Homs, sú úplne uzavreté; keďže ďalšie tisícky osôb boli zranené a najmenej 69 000 osôb bolo zadržaných, z čoho bolo následne 32 000 prepustených, a približne 12 400 osôb ušlo do okolitých krajín; keďže podľa údajov Detského fondu OSN boli stovky detí zabité a ďalšie stovky bezdôvodne zadržané a vo väzbe mučené a sexuálne zneužívané;

C.  keďže obyvatelia žijúci v obliehanom meste Homs sú vystavení neustálemu masívnemu bombardovaniu a obávajú sa, že režim sa pripravuje na záverečný smrteľný pozemný útok; keďže arabské médiá informovali 12. februára 2012 o tom, že sýrske tanky a delostrelectvo uskutočňujú ťažké bombardovanie mesta Hama, pričom zároveň pokračujú v útoku na mesto Homs; keďže sýrske orgány zároveň trvajú na tom, že bojujú proti „teroristickým skupinám“ a budú v tom pokračovať až dovtedy, kým nenastolia „poriadok“;

D.  keďže početné prísľuby reforiem a amnestií prezidenta Baššára al-Asada neboli nikdy naplnené a režim stratil všetku dôveryhodnosť a legitimitu, čo viedlo k širokým výzvam medzinárodného spoločenstva na odstúpenie prezidenta;

E.  keďže francúzsky novinár bol zabitý a holandský novinár zranený počas toho, ako si plnili dôležitú úlohu poskytovania nezávislých informácií o dianí v Sýrii; keďže sýrske orgány upierajú medzinárodným novinárom akýkoľvek ďalší vstup do krajiny; keďže hlavným zdrojom informácií o krajine sú aj naďalej svedectvá sýrskych utečencov, informácie od občanov nachádzajúcich sa v Sýrii a fotografie z mobilných telefónov prenášané prostredníctvom samostatných satelitných spojení;

F.  keďže Liga arabských štátov sa rozhodla hľadať podporu politického riešenia pre Sýriu v BR OSN; keďže Ruská federácia a Čína vetovali 4. februára 2012 rezolúciu BR OSN, ktorá podporovala výzvu Ligy arabských štátov na začatie mierového politického procesu vedeného Sýrčanmi za účasti všetkých strán; keďže pozorovateľská misia Ligy arabských štátov bola prerušená 28. januára 2012 v dôsledku závažného zhoršenia situácie;

G.  keďže 18. januára 2012 vstúpili do platnosti dodatočné reštriktívne opatrenia EÚ proti sýrskemu režimu vrátane zákazu vývozu telekomunikačných monitorovacích zariadení pre sýrsky režim a zákazu účasti na určitých projektoch budovania infraštruktúry a investovania do takýchto projektov, ako aj dodatočné obmedzenia týkajúce sa prevodu finančných prostriedkov a poskytovania finančných služieb;

H.  keďže 23. januára 2012 bol rozšírený zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia EÚ, o 22 osôb zodpovedných za porušovanie ľudských práv a osem subjektov, ktoré režim podporujú finančne;

I.  keďže Spojené štáty uzavreli svoje veľvyslanectvo v Sýrii ako odpoveď na zvyšujúce sa násilie a vážne obavy v oblasti bezpečnosti; keďže svojich veľvyslancov odvolalo Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Nemecko a Belgicko; keďže štáty Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive a Tunisko odvolali svojich veľvyslancov v Sýrii a rozhodli o vyhostení sýrskych veľvyslancov zo svojich hlavných miest;

J.  keďže od marca 2011 našli v Turecku útočisko desaťtisíce sýrskych utečencov; keďže Turecko zohráva v celosvetovom meradle čím ďalej dôležitejšiu úlohu v boji proti násiliu v Sýrii;

K.  keďže zúfalá situácia v Sýrii má už teraz negatívny vplyv na situáciu v Libanone, pričom existujú obavy z toho, že sa v najbližšom čase rozšíri za hranice Sýrie, a následne zasiahne celý región, čo bude mať nepredvídateľné dôsledky a následky;

L.  keďže Rusko naďalej predáva sýrskemu režimu zbrane a ďalší vojenský materiál a má v Sýrii námornú základňu; keďže v EÚ platí embargo na vývoz vojenského materiálu do Sýrie a keďže na Cypre bola zadržaná ruská loď, ktorá podľa cyperských orgánov pokračovala pod falošnou zámienkou ďalej do Sýrie; keďže Úrad vysokej predstaviteľky nikdy oficiálne a verejne neobjasnil okolnosti tejto udalosti;

M.  keďže Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva vyzvala, aby boli obvinenia Sýrie zo zločinov proti ľudskosti postúpené Medzinárodnému trestnému súdu (ICC) na základe zistení nezávislej vyšetrovacej komisie OSN, a to v nadväznosti na osobitnú schôdzu Rady OSN pre ľudské práva o Sýrii v decembri, pričom generálny tajomník OSN 15. januára 2012 uviedol, že cesta represie je slepou uličkou;

1.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rusko a Čína využili právo veta v Bezpečnostnej rade OSN na blokovanie návrhu rezolúcie o Sýrii, čím hlasovali proti návrhu Ligy arabských štátov na pokojnú zmenu, čo al-Asadov režim vnímal ako povolenie na zosilnenie represívnych prostriedkov v krajine s použitím ťažkých zbraní a bezohľadného násilia proti neozbrojeným civilistom; opakuje svoju výzvu členským štátom BR OSN, predovšetkým Rusku a Číne, aby si splnili svoju úlohu a zabezpečili okamžité ukončenie násilného útlaku sýrskeho ľudu; naďalej podporuje úsilie EÚ a jej členských štátov v tejto oblasti;

2.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby urobila všetko pre to, aby zabezpečila prijatie rezolúcie BR OSN v spolupráci s Ruskom aj Čínou;

3.  vyzýva Rusko, najväčšieho zámorského dodávateľa zbraní sýrskej vláde, aby okamžite zastavilo dodávky zbraní do Sýrie, a vyzýva EÚ, aby vytvorila čiernu listinu firiem, ktoré dodávajú zbrane do Sýrie; v tejto súvislosti vyzýva všetky zainteresované strany EÚ, aby v plnej miere rešpektovali Kódex Európskej únie pre vývoz zbraní určený na to, aby sa zabránilo vývozu zariadení, ktoré by mohli byť použité na represie v krajine alebo by mohli prispieť k regionálnej nestabilite;

4.  opätovne čo najdôraznejšie odsudzuje brutálne represie vykonávané sýrskym režimom voči vlastnému obyvateľstvu, najmä v meste Homs; vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s vážnym porušovaním ľudských práv, ktoré páchajú sýrske orgány, vrátane hromadného zatýkania, mimosúdneho zabíjania, svojvoľného zadržiavania, núteného miznutia osôb, mučenia a zlého zaobchádzania so zadržanými vrátane detí; zdôrazňuje, že osobám zraneným pri násilných stretoch nesmie byť odopretá lekárska pomoc;

5.  vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že podľa výzvy Detského fondu OSN zo 7. februára 2012 a správy nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie pre Sýriu z 23. novembra 2011 zomrelo od začiatku násilia v Sýrii v marci 2011 takmer 400 detí a takmer 380 ich bolo bezdôvodne zadržaných a mučených a sexuálne zneužívaných vo väzbe, pričom niektoré z nich nemali ani 14 rokov; dôrazne odsudzuje každé porušenie ľudských práv vrátane práv detí, ktoré spáchali sýrske vojenské a bezpečnostné sily, a vyzýva sýrsku vládu, aby v plnom rozsahu skoncovala s porušovaním práv detí a ostatných ľudských práv;

6.  vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám obetí; vyzdvihuje odvahu a odhodlanie sýrskeho ľudu a rozhodne podporuje jeho úsilie o zabezpečenie úplného dodržiavania demokracie, zásad právneho štátu, ľudských práv a základných slobôd a o zaistenie lepších hospodárskych a sociálnych podmienok;

7.  opakuje svoju výzvu prezidentovi Baššárovi al-Asadovi a jeho režimu, aby okamžite odstúpili a umožnili v Sýrii pokojnú a demokratickú zmenu;

8.  naliehavo vyzýva al-Asadov režim na ukončenie násilia proti sýrskemu ľudu, stiahnutie vojsk a tankov z miest, prepustenie všetkých zadržiavaných protestujúcich, politických väzňov, obhajcov ľudských práv, blogerov a novinárov a udelenie neobmedzeného prístupu medzinárodným humanitárnym organizáciám a organizáciám v oblasti ľudských práv, ako aj medzinárodným médiám do krajiny;

9.  opätovne vyzýva na okamžité, nezávislé a transparentné vyšetrenie rozsiahleho, systematického a hrubého porušovania ľudských práv a základných slobôd zo strany sýrskych orgánov a vojenských a bezpečnostných síl s cieľom zabezpečiť, aby medzinárodné spoločenstvo vyvodilo zodpovednosť voči všetkým osobám zodpovedným za tieto činy, ktoré môžu predstavovať zločiny proti ľudskosti; nazdáva sa, že úsilie BR OSN o ukončenie sýrskej krízy musí byť založené na jednoznačných mechanizmoch zodpovednosti, a opätovne podporuje výzvu Vysokej komisárky OSN pre ľudské práva, aby bola otázka Sýrie postúpená Medzinárodnému trestnému súdu;

10.  pripomína svoju podporu úsiliu Ligy arabských štátov o ukončenie násilia a presadenie politického riešenia v Sýrii; víta rozhodnutie Ligy arabských štátov zintenzívniť spoluprácu s OSN; berie na vedomie rozhodnutie Ligy arabských štátov prerušiť pozorovateľskú misiu v Sýrii v reakcii na stupňujúce sa násilie zo strany sýrskych orgánov;

11.  víta podporu, ktorú podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku vyjadrila vytvoreniu kontaktnej skupiny krajín podporujúcich demokratické zmeny v Sýrii s názvom Priatelia sýrskeho ľudu vrátane Turecka a členov Ligy arabských štátov; víta vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o tom, že sa zúčastní na prvej schôdzi tejto kontaktnej skupiny v Tunisku 24. februára 2012;

12.  vyzýva Radu, aby prijala spoločné rozhodnutie o stiahnutí všetkých veľvyslancov zo Sýrie a zmrazení diplomatických kontaktov s veľvyslancami Sýrie v členských štátoch EÚ; naliehavo vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby posilnila humanitárnu kapacitu delegácie EÚ v Damasku, a aby rovnako učinila aj všade tam, kde je to potrebné;

13.  víta odhodlanie EÚ naďalej sa usilovať o zvýšenie medzinárodného tlaku na sýrsky režim; podporuje rozhodnutie Rady pre zahraničné veci z 23. januára 2012 zaviesť nové reštriktívne opatrenia voči sýrskemu režimu a vyzýva na ďalšie cielené sankcie;

14.  víta rozhodnutie Komisie z 3. februára 2012 o poskytnutí humanitárnej pomoci (vo výške 3 miliónov EUR) na zmiernenie utrpenia obyvateľov Sýrie aj susedných štátov;

15.  víta a podporuje úsilie, ktoré sýrska opozícia neustále vynakladá v záujme vlastného zjednotenia mimo krajiny i v rámci nej a pokračovania spolupráce s medzinárodným spoločenstvom, najmä s Ligou arabských štátov, ako aj jej úsilie zamerané na vytvorenie spoločnej vízie budúcnosti Sýrie a prechod na demokratický systém; naliehavo vyzýva EÚ, aby posilnila svoju politickú, technickú, komunikačnú a humanitárnu podporu opozície;

16.  žiada mierumilovný a skutočný prechod k demokracii, ktorý spĺňa legitímne požiadavky obyvateľov Sýrie a je založený na otvorenom dialógu, do ktorého sú zapojené všetky demokratické sily a zložky sýrskej spoločnosti, s cieľom začať proces hlbokých demokratických reforiem, ktorý zohľadňuje potrebu zabezpečiť národné zmierenie a je preto zameraný na zabezpečenie dodržiavania práv menšín; vyzýva EÚ, aby podporila všetky pokusy sýrskej opozície o zjednotenie a vytvorila zrozumiteľný program pre demokratickú Sýriu;

17.  vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že by sa zastrašovanie zo strany sýrskych orgánov mohlo rozšíriť aj na opozičných aktivistov v exile;

18.  víta výraznú podporu Turecka obyvateľom Sýrie, ktorá sa prejavila aj tým, že Turecko prijalo utečencov, ktorí prešli cez turecko-sýrske hranice, a povolilo sýrskej opozícii organizovať sa; naliehavo vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby vyvinula maximálne úsilie s cieľom začať rokovania s Tureckom, Ligou arabských štátov a sýrskou opozíciou o opatreniach na vytvorenie humanitárnych koridorov na sýrsko-tureckých hraniciach;

19.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Ruskej federácie, vláde a parlamentu Čínskej ľudovej republiky, vláde a parlamentu Turecka, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov a vláde a parlamentu Sýrskej arabskej republiky.

(1) Ú. v. EÚ L 319, 2.12.2011, s. 56.
(2) Ú. v. EÚ L 16, 19.1.2012, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia