Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2894(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0062/2012

Předložené texty :

B7-0062/2012

Rozpravy :

PV 15/02/2012 - 17
CRE 15/02/2012 - 17

Hlasování :

PV 16/02/2012 - 8.11
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0059

Přijaté texty
PDF 205kWORD 34k
Čtvrtek, 16. února 2012 - Štrasburk
Dostupnost knih nevidomým
P7_TA(2012)0059B7-0062/2012

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2012 o petici č. 0924/2011, kterou předložil jménem Evropské unie nevidomých (EBU) / Královského národního institutu nevidomých Dan Pescod (britský státní příslušník) ohledně přístupu nevidomých ke knihám a jiným tištěným materiálům (2011/2894(RSP))

Evropský parlament,

  s ohledem na článek 227 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na otázky určené Radě a Komisi ze dne 13. ledna 2012 o petici 0924/2011, které jménem Evropské unie nevidomých / Královského národního institutu nevidomých položil Dan Pescod (britský státní příslušník) ohledně přístupu nevidomých ke knihám a jiným tištěným materiálům (O-000005/2012 – B7-0029/2012 a O-000006/2012 – B7-0030/2012),

  s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že nevidomí a osoby s poruchou zraku mají v Evropské unii značně omezený přístup ke knihám a jiným tištěným materiálům, protože 95 % veškerých vydaných materiálů není převedeno do „dostupných formátů“, jako jsou Braillovo slepecké písmo, velký tisk nebo audionahrávka;

B.  vzhledem k tomu, že v současnosti celosvětově neexistují mezinárodní právní normy pro cílenou výjimku z autorských práv u přeshraniční distribuce formátů upravených pro osoby s poruchami čtení;

C.  vzhledem k tomu, že Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) uvažuje o mezinárodní smlouvě, která by zlepšila přístup nevidomých a osob s poruchami zraku ke knihám;

D.  vzhledem k tomu, že představitelé Evropské unie se neustále staví proti právně závaznému textu a upřednostňují nezávazná doporučení;

E.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 12. května 2011 o uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví(1) vyzval EU, aby podpořila závaznou smlouvu WIPO;

F.  vzhledem k tomu, že Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením, zejména články 21 a 30, a Listina základních práv Evropské unie stanoví zásady týkající se zákazu diskriminace osob s postižením;

1.  vyzývá Radu a Komisi, aby podpořily právně závaznou smlouvu WIPO týkající se autorských práv na knihy a tištěné materiály pro nevidomé a osoby s poruchou zraku;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2011)0240.

Právní upozornění - Ochrana soukromí