Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2894(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0062/2012

Esitatud tekstid :

B7-0062/2012

Arutelud :

PV 15/02/2012 - 17
CRE 15/02/2012 - 17

Hääletused :

PV 16/02/2012 - 8.11
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0059

Vastuvõetud tekstid
PDF 103kWORD 30k
Neljapäev, 16. veebruar 2012 - Strasbourg
Pimedate isikute juurdepääs raamatutele
P7_TA(2012)0059B7-0062/2012

Euroopa Parlamendi 16. veebruari 2012. aasta resolutsioon Dan Pescodi (Suurbritannia kodanik) petitsiooni 0924/2011 kohta Euroopa Pimedate Liidu / kuningliku üleriigilise pimedate instituudi nimel pimedate juurdepääsu kohta raamatutele ja muudele trükitoodetele (2011/2894(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 227,

–  võttes arvesse 13. jaanuaril 2012 nõukogule ja komisjonile esitatud küsimusi Dan Pescodi (Suurbritannia kodanik) petitsiooni 0924/2011 kohta Euroopa Pimedate Liidu / kuningliku üleriigilise pimedate instituudi nimel pimedate juurdepääsu kohta raamatutele ja muudele trükitoodetele (O-000005/2012 – B7-0029/2012 ja O-000006/2012 – B7-0030/2012),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A.  arvestades, et pimedatel ja nägemispuudega inimestel Euroopa Liidus on juurdepääs raamatutele ja muudele trükitoodetele oluliselt piiratud, sest 95 % kõigist avaldatud töödest ei muudeta juurdepääsetavasse vormingusse, nt rahvusvaheline pimedate kiri, suur kiri või audio;

B.  arvestades, et praegu puudub ülemaailmne rahvusvaheline õigusnorm erandi tegemiseks autoriõiguse eeskirjadest, et piiriüleselt turustada nägemispuudega inimeste jaoks kohandatud vorminguid;

C.  arvestades, et Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni autoriõiguse komitee kaalub rahvusvahelise lepingu loomist, et parandada pimedate ja nägemispuudega inimeste juurdepääsu raamatutele;

D.  arvestades, et Euroopa Liidu esindajad on alati olnud õiguslikult siduva teksti vastu, pooldades mittesiduvaid soovitusi;

E.  arvestades, et Euroopa Parlament nõudis oma 12. mai 2011. aasta resolutsioonis kultuuri- ja loomemajanduse potentsiaali rakendamise kohta(1), et Euroopa Liit toetaks siduvat Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni lepingut;

F.  arvestades, et ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon, eelkõige selle artiklid 21 ja 30, ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta sätestavad põhimõtted, mis keelavad puuetega inimeste diskrimineerimise;

1.  nõuab, et nõukogu ja komisjon toetaksid siduvat Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni lepingut seoses pimedatele ja nägemispuudega inimestele mõeldud raamatute ja muude trükitoodete autoriõigusega;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0240.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika