Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2894(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0062/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0062/2012

Keskustelut :

PV 15/02/2012 - 17
CRE 15/02/2012 - 17

Äänestykset :

PV 16/02/2012 - 8.11
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0059

Hyväksytyt tekstit
PDF 108kWORD 32k
Torstai 16. helmikuuta 2012 - Strasbourg
Näkövammaisten mahdollisuudet saada käyttöönsä kirjoja
P7_TA(2012)0059B7-0062/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. helmikuuta 2012 Britannian kansalaisen Dan Pescodin Euroopan sokeain unionin (EBU) ja Royal National Institute of Blind Peoplen (RNIB) puolesta esittämästä vetoomuksesta nro 0924/2011, joka koskee näkövammaisten mahdollisuuksia saada käyttöönsä kirjoja ja muita painotuotteita (2011/2894(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 227 artiklan,

–  ottaa huomioon neuvostolle ja komissiolle 13. tammikuuta 2012 esitetyt kirjalliset kysymykset (O-000005/2012 – B7-0029/2012 ja O-000006/2012 – B7-0030/2012 Britannian kansalaisen Dan Pescodin Euroopan sokeain unionin (EBU) ja Royal National Institute of Blind Peoplen (RNIB) puolesta esittämästä vetoomuksesta nro 0924/2011, joka koskee näkövammaisten mahdollisuuksia saada käyttöönsä kirjoja ja muita painotuotteita,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että sokeiden ja heikkonäköisten ihmisten mahdollisuudet saada käyttöönsä kirjoja ja muita painotuotteita Euroopan unionissa ovat hyvin rajalliset, sillä 95:tä prosenttia kaikista julkaistuista teoksista ei koskaan tuoda saataville heille soveltuvissa muodoissa, kuten sokeainkirjoituksena, suurempikokoisena tekstinä tai äänitteenä;

B.  ottaa huomioon, että tällä hetkellä ei ole minkäänlaista kansainvälistä oikeusnormia lukemisongelmaisille henkilöille tarkoitettujen formaattien tekijänoikeussääntöjä koskevalle poikkeukselle rajat ylittävässä jakelussa;

C.  ottaa huomioon, että Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) tekijänoikeuskomitea suunnittelee kansainvälistä sopimusta, jolla parannetaan sokeiden ja heikkonäköisten ihmisten mahdollisuuksia saada käyttöönsä kirjoja;

D.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin edustajat ovat johdonmukaisesti vastustaneet oikeudellisesti sitovaa sopimusta ja kannattaneet vapaaehtoisia suosituksia;

E.  ottaa huomioon, että 12. toukokuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa ”Kulttuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuuden mahdollisuudet käyttöön”(1) parlamentti kehotti unionia antamaan tukensa sitovalle WIPO-sopimukselle;

F.  ottaa huomioon, että vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa YK:n yleissopimuksessa, erityisesti sen 21 ja 30 artiklassa, sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistetaan vammaisten henkilöiden syrjinnän kieltämisen periaatteet;

1.  kehottaa neuvostoa ja komissiota antamaan tukensa sitovalle WIPO-sopimukselle, joka koskee sokeille ja heikkonäköisille ihmisille tarkoitettujen kirjojen ja muiden painotuotteiden tekijänoikeuksia;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) Hyväksymät tekstit, P7_TA(2011)0240.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö