Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2894(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B7-0062/2012

Ingediende teksten :

B7-0062/2012

Debatten :

PV 15/02/2012 - 17
CRE 15/02/2012 - 17

Stemmingen :

PV 16/02/2012 - 8.11
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0059

Aangenomen teksten
PDF 108kWORD 31k
Donderdag 16 februari 2012 - Straatsburg
Toegang tot boeken voor blinden
P7_TA(2012)0059B7-0062/2012

Resolutie van het Europees Parlement van 16 februari 2012 over verzoekschrift 0924/2011, ingediend door Dan Pescod (Britse nationaliteit), namens de Europese Blindenunie (EBU)/Royal National Institute of Blind People (RNIB), over de toegang van blinden tot boeken en ander drukwerk (2011/2894(RSP))

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 227 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de vragen van 13 januari 2012 aan de Raad en de Commissie naar aanleiding van verzoekschrift 0924/2011, ingediend door Dan Pescod (Britse nationaliteit), namens de Europese Blindenunie (EBU)/Royal National Institute of Blind People (RNIB), over de toegang van blinden tot boeken en ander drukwerk (O-000005/2012 – B7-0029/2012 en O-000006/2012 – B7-0030/2012),

–  gezien artikel 115, lid 5, en artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de toegang van blinden en slechtzienden in de Europese Unie tot boeken en ander drukwerk erg beperkt is, omdat 95% van alle gepubliceerde werken nooit omgezet wordt in een voor blinden en slechtzienden toegankelijke versie, zoals braille, groteletterdruk of audio;

B.  overwegende dat er op mondiaal niveau momenteel geen internationale wettelijke normen bestaan die een specifieke uitzondering op de regelgeving inzake auteursrecht mogelijk maken voor grensoverschrijdende distributie van aan visueel gehandicapten aangepast materiaal;

C.  overwegende dat binnen de auteursrechtencommissie van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) momenteel overleg wordt gevoerd over een internationaal verdrag dat de toegang tot boeken voor blinden en andere visueel gehandicapten moet verbeteren;

D.  overwegende dat vertegenwoordigers van de Europese Unie zich altijd hebben uitgesproken tegen een wettelijk bindende tekst, en zich voorstander hebben betoond van niet-bindende aanbevelingen;

E.  overwegende dat het Europees Parlement in zijn resolutie van 12 mei 2011 over „het potentieel van culturele en creatieve industrieën vrijmaken”(1) de EU verzoekt een bindend WIPO-verdrag te steunen;

F.  overwegende dat in het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, meer precies de artikelen 21 en 30 daarvan, en in het Europees Handvest van de grondrechten de beginselen zijn vastgelegd inzake het verbod van discriminatie van personen met een handicap;

1.  verzoekt de Raad en de Commissie een bindend WIPO-verdrag met betrekking tot het auteursrecht op boeken en drukwerk voor blinden en visueel gehandicapten te steunen;

2.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0240.

Juridische mededeling - Privacybeleid