Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2894(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0062/2012

Teksty złożone :

B7-0062/2012

Debaty :

PV 15/02/2012 - 17
CRE 15/02/2012 - 17

Głosowanie :

PV 16/02/2012 - 8.11
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0059

Teksty przyjęte
PDF 202kWORD 34k
Czwartek, 16 lutego 2012 r. - Strasburg
Dostęp osób niewidomych do książek
P7_TA(2012)0059B7-0062/2012

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie petycji 0924/2011, którą złożył Dan Pescod (Wielka Brytania) w imieniu Europejskiej Unii Niewidomych (EBU) i Królewskiego Narodowego Instytutu Niewidomych (RNIB), w sprawie dostępu osób niewidomych do książek i innych materiałów drukowanych (2011/2894(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 227 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając pytania z dnia 13 stycznia 2012 r., skierowane do Rady i Komisji w sprawie petycji 0924/2011, którą złożył Dan Pescod (Wielka Brytania) w imieniu Europejskiej Unii Niewidomych (EBU) i Królewskiego Narodowego Instytutu Niewidomych (RNIB), w sprawie dostępu osób niewidomych do książek i innych materiałów drukowanych (O-000005/2012 – B7-0029/2012 i O-000006/2012 – B7-0030/2012),

–  uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że osoby niewidome i niedowidzące w Unii Europejskiej mają poważnie ograniczony dostęp do książek i innych materiałów drukowanych, ponieważ 95% wszystkich publikowanych prac nigdy nie jest przekształcana na „przyjazne formaty”, takie jak brajl, druk powiększony czy audio;

B.  mając na uwadze, że w skali ogólnoświatowej nie ma obecnie międzynarodowego standardu prawnego odnośnie do ukierunkowanego wyjątku od przepisów prawa autorskiego dla transgranicznej dystrybucji formatów zaadaptowanych do potrzeb osób z zaburzeniami odczytu druku;

C.  mając na uwadze, że komisja ds. praw autorskich Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) rozważa traktat międzynarodowy w celu poprawy dostępu osób niewidomych i niedowidzących do książek;

D.  mając na uwadze, że przedstawiciele Unii Europejskiej konsekwentnie sprzeciwiali się wiążącemu prawnie tekstowi, faworyzując niewiążące zalecenia;

E.  mając na uwadze, że w rezolucji z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej(1) Parlament Europejski wezwał UE do poparcia wiążącego traktatu WIPO;

F.  mając na uwadze, że konwencja NZ o prawach osób niepełnosprawnych, a w szczególności jej artykuły 21 i 30, oraz Karta praw podstawowych Unii Europejskiej ustanawiają zasady stosowane do zakazu dyskryminacji osób niepełnosprawnych;

1.  wzywa Komisję i Radę do poparcia wiążącego traktatu WIPO odnośnie do praw autorskich do książek i innych materiałów drukowanych dla osób niewidomych i niedowidzących;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1) Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0240.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności