Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2894(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0062/2012

Predkladané texty :

B7-0062/2012

Rozpravy :

PV 15/02/2012 - 17
CRE 15/02/2012 - 17

Hlasovanie :

PV 16/02/2012 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0059

Prijaté texty
PDF 207kWORD 35k
Štvrtok, 16. februára 2012 - Štrasburg
Dostupnosť kníh pre nevidiacich
P7_TA(2012)0059B7-0062/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. februára 2012 o petícii č. 0924/2011 o prístupe nevidiacich ku knihám a iným tlačovinám, ktorú v mene Európskej únie nevidiacich/Kráľovského národného inštitútu nevidiacich predložil britský občan Dan Pescod (2011/2894(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 227 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na otázky Rade a Komisii z 13. januára 2012 o petícii č. 0924/2011 o prístupe nevidiacich ku knihám a iných tlačovinám, ktorú v mene Európskej únie nevidiacich/Kráľovského národného inštitútu nevidiacich predložil britský občan Dan Pescod, (O-000005/2012 – B7-0029/2012 a O-000006/2012 – B7-0030/2012),

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže nevidiaci a zrakovo postihnuté osoby majú v Európskej únii značne obmedzený prístup ku knihám a iným tlačovinám, pretože 95 % všetkých vydávaných kníh nikdy nie je prevedených do „prístupných formátov“, ako sú napríklad Braillovo písmo, väčšie písmo alebo zvukový záznam;

B.  keďže na celom svete v súčasnosti nejestvuje medzinárodná právna norma pre cielenú výnimku z pravidiel autorských práv pre cezhraničnú distribúciu formátov prispôsobených osobám s poruchami čítania;

C.  keďže Výbor pre autorské práva Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) zvažuje vypracovanie medzinárodnej zmluvy, ktorej cieľom by malo byť zlepšenie prístupu nevidiacich a ostatných zrakovo postihnutých osôb ku knihám;

D.  keďže predstavitelia Európske únie neustále namietajú voči právne záväznému zneniu a uprednostňujú nezáväzné odporúčania;

E.  keďže Európsky parlament vo svojom uznesení z 12. mája 2011 o uvoľnení potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu(1) vyzval EÚ, aby podporila záväznú zmluvu WIPO;

F.  keďže v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, najmä v článkoch 21 a 30, a v Charte základných práv Európskej únie sa stanovujú zásady vzťahujúce sa na zákaz diskriminácie osôb so zdravotným postihnutím;

1.  vyzýva Radu a Komisiu, aby podporili záväznú zmluvu WIPO so zreteľom na autorské práva týkajúce sa kníh a tlačovín pre nevidiacich a zrakovo postihnuté osoby;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2011)0240.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia