Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2894(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0062/2012

Ingivna texter :

B7-0062/2012

Debatter :

PV 15/02/2012 - 17
CRE 15/02/2012 - 17

Omröstningar :

PV 16/02/2012 - 8.11
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0059

Antagna texter
PDF 109kWORD 30k
Torsdagen den 16 februari 2012 - Strasbourg
Blinda personers tillgång till böcker
P7_TA(2012)0059B7-0062/2012

Europaparlamentets resolution av den 16 februari 2012 om framställning nr 0924/2011 ingiven av Dan Pescod (brittisk medborgare) för European Blind Union/Royal National Institute of Blind People, om blinda personers tillgång till böcker och andra trycksaker (2011/2894(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 227 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av frågorna av den 13 januari 2012 till rådet och kommissionen om framställning nr 0924/2011 ingiven av Dan Pescod (brittisk medborgare) för European Blind Union/ Royal National Institute of Blind People, om blinda personers tillgång till böcker och andra trycksaker (O-000005/2012 – B7–0029/2012 och O-000006/2012 – B7-0030/2012),

–  med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Blinda och synskadade personer i EU har starkt begränsad tillgång till böcker och andra trycksaker eftersom 95 % av alla publicerade verk aldrig konverteras till ”tillgängliga format” såsom blindskrift, böcker med stor stil eller talböcker.

B.  För närvarande finns det ingen internationell rättsstandard för ett specifikt undantag från upphovsrätten gällande gränsöverskridande distribution av format som är anpassade för personer som inte kan läsa tryckt text.

C.  Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo) överväger ett internationellt fördrag för att förbättra tillgången till böcker för blinda och andra synskadade personer.

D.  Företrädare för EU har hela tiden varit motståndare till en rättsligt bindande text och föredragit icke bindande rekommendationer.

E.  I sin resolution av den 12 maj 2011 om ”Att ta tillvara potentialen i den kulturella och den kreativa sektorn”(1) uppmanade Europaparlamentet EU att ställa sig bakom ett bindande WIPO-fördrag.

F.  I FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, särskilt artiklarna 21 och 30, och i unionens stadga om de grundläggande rättigheterna fastslås de principer som ska gälla för förbud mot diskriminering av funktionshindrade.

1.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att stödja ett Wipo-fördrag om upphovsrätten för böcker och andra trycksaker avsedda för blinda och synskadade personer.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) Antagna texter, P7_TA(2011)0240.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy