Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2519(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0061/2012

Внесени текстове :

B7-0061/2012

Разисквания :

PV 16/02/2012 - 6
CRE 16/02/2012 - 6

Гласувания :

PV 16/02/2012 - 8.12
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0060

Приети текстове
PDF 376kWORD 80k
Четвъртък, 16 февруари 2012 г. - Страсбург
Регионална конвенция относно паневросредиземноморските преференциални правила за произход
P7_TA(2012)0060B7-0061/2012

Резолюция на Европейския парламент от 16 февруари 2012 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване на Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход (2012/2519(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите резолюции от 27 октомври 2005 г. относно прегледа на Барселонския процес(1) и от 25 ноември 2009 г. относно евро-средиземноморското икономическо и търговско партньорство в навечерието на 8-та министерска конференция на Евромед по въпросите на търговията(2),

–  като взе предвид Барселонската декларация от 28 ноември 1995 г., която установи партньорство между Европейския съюз и южните и източни средиземноморски страни (ЮИСС), както и работната програма, приета на тази конференция,

–  като взе предвид съвместното съобщение на Европейската комисия до Европейския съвет, Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 8 март 2011 г. относно „Партньорство за демокрация и споделен просперитет с Южното Средиземноморие“, (COM(2011)0200),

–  като взе предвид евро-средиземноморската пътна карта в областта на търговията до 2010 г. и след това, приета от 8-та министерска конференция на Съюза за Средиземноморието по въпросите на търговията през 2009 г.,

–  като взе предвид съвместното съобщение на Комисията до Европейския съвет, Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 25 май 2011 г. относно „Нов отговор на промените в съседните държави“ (COM(2011)0303),

–  като взе предвид евро-средиземноморските споразумения за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Тунис(3), Израел(4), Мароко(5), Йордания(6), Египет(7), Ливан(8) и Алжир(9), от друга страна, както и Евро-средиземноморското временно споразумение за асоцииране в областта на търговията и сътрудничеството между Европейската общност и Организацията за освобождение на Палестина в полза на Палестинската власт(10);

–  като взе предвид Решение № 1/95 на Съвета за асоцииране ЕО–Турция от 22 декември 1995 г. относно изпълнението на последния етап от митническия съюз (96/142/EО),

–  като взе предвид оценката на въздействието на устойчивостта на Евро-средиземноморската зона за свободна търговия, изготвена от Института за политика и управление на развитието към Манчестърския университет,

–  като взе предвид своята резолюция от 15 март 2007 г. относно създаването на Евро-средиземноморска зона за свободна търговия(11) и съответните констатации, направени в нея,

–  като взе предвид заключенията на евро-средиземноморските министерски конференции и секторните министерски конференции, проведени след започването на Барселонския процес, и по-специално заключенията на 9-та министерска конференция на Съюза за Средиземноморието по въпросите на търговията, проведена на 11 ноември 2010 г.,

–  като взе предвид решението на Съда на Европейския съюз от 25 февруари 2010 г. по делото Brita GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen (C-386/08),

–  като взе предвид Декларацията на ЕС за четвъртото заседание на Съвета за асоцииране ЕС–Израел, проведено на 17–18 ноември 2003 г. в Брюксел,

–  като взе предвид техническото споразумение между ЕС и Израел относно Протокол № 4 към Споразумението за асоцииране ЕС-Израел и съобщението на Комисията до вносителите, озаглавено „Внос, осъществяван от Израел в Общността“(12),

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно Близкоизточния мирен процес, приети на 2985-то заседание на Съвета по външни работи, проведено на 8 декември 2009 г. в Брюксел,

–  като взе предвид съобщението на Комисията относно датата на прилагане на протоколите относно правилата за произход, предвиждащи диагонална кумулация между Европейския съюз, Алжир, Египет, Фарьорските острови, Исландия, Израел, Йордания, Ливан, Мароко, Норвегия, Швейцария (включително Лихтенщайн), Сирия, Тунис, Турция и Западния бряг и ивицата Газа(13),

  като взе предвид Споразумението между Европейската общност от една страна и правителството на Дания и местното правителство на Фарьорските острови от друга(14),

–  като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че паневросредиземноморската зона на диагонална кумулация на произхода се основава на множество двустранни протоколи относно правилата на произход, които са твърде сложни за предприятията, особено малките и средни предприятия, и за държавите, поради което те не могат да се възползват от тях,

Б.  като има предвид, че през октомври 2007 г. на евро-средиземноморската търговска конференция на министерско равнище по въпросите на търговията, проведена в Лисабон, се даде зелена светлина за изготвяне на конвенция, която да обедини всички протоколи за паневросредиземноморската зона в един опростен инструмент, като по този начин се улесни използването на паневросредиземноморската кумулация на произхода; като има предвид, че тази конвенция беше одобрена от 9-та министерска конференция на Съюза за Средиземноморието по въпросите на търговията, проведена на 11 ноември 2010 г.,

В.  като има предвид, че географският обхват на тази конвенция е разширен, за да включва също така участниците в процеса на стабилизиране и асоцииране, като по този начин ефективно се умножават ползите от паневросредиземноморската кумулация на произхода,

Г.  като има предвид, че макар и това да са много положителни стъпки, резултатът е, че всяко нарушаване на правилата за кумулация на произхода или тяхното заобикаляне също така би имало по-широко географско въздействие,

Д.  като има предвид, че ЕС е сключил споразумение за асоцииране както с Израел, така и с Палестина, като всяко от споразуменията включва споразумение за свободна търговия, предвиждащо отделни и различни разпоредби за преференциално търговско третиране,

Е.  като има предвид, че Съветът на Европейския съюз заяви повторно в заключението си относно Близкоизточния мирен процес от 8 декември 2009 г., че селищата […] са незаконни според международното право, съставляват пречка пред мира и могат да направят решението за две държави невъзможно,

Ж.  като има предвид, че съгласно позицията на ЕС продукти, внесени от територии, намиращи се под администрацията на Израел от 1967 г. насам, нямат право на преференциално тарифно третиране съгласно Споразумението за асоцииране между ЕС и Израел,

З.  като има предвид, че начинът на прилагане от страна на Израел на Споразумението за асоцииране между ЕС и Израел спрямо окупираните територии доведе до неправилно прилагане на законодателството на ЕС, което, както се потвърди в решението на Съда по делото Brita GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen, не позволява на митническите органи на държавите членки да предоставят преференциално третиране по силата на Споразумението за асоцииране между ЕС и Израел на продукти, внесени от окупираните от Израел територии,

И.  като има предвид, че европейските граждани ясно изразиха волята си спрямо продуктите от окупирани територии на Палестина,

Й.  като има предвид, че ЕС среща различни проблеми при прилагането на правилата за произход по отношение на продукти с произход от селища в окупираните територии; като има предвид, че в Декларацията на ЕС за четвъртото заседание на Съвета за асоцииране ЕС–Израел от 2003 г. ЕС подчерта „значението на разрешаването на двустранния въпрос за правилата за произход преди изменянето на протокола за произход“, за да може да се приложи паневросредиземноморската кумулация на произхода; като има предвид, че при липса на такова разрешаване Комисията се стреми да разреши тези проблеми чрез сключване на правно необвързващо двустранно техническо споразумение с Израел, съгласно което Израел включва във всяко доказателство за произход пощенските кодове на местата, в които са били произведени продуктите, като по този начин се дава възможност на митническите органи на ЕС веднага да обложат продукти, произведени в израелски селища, с непреференциални мита,

K.  като има предвид, че такова техническо споразумение съществува между ЕС и Израел, от една страна, и между държавите от ЕАСТ и Израел, от друга; като има предвид, че предложената конвенция по никакъв начин не разширява това споразумение до географската територия, обхваната от конвенцията, и не обвързва други страни,

Л.  като има предвид, че правилата на техническото споразумение вече изискват от Израел и износителите оттам да правят разграничение между производствените операции, извършени в териториите, попаднали под израелска администрация през 1967 г., и производството, осъществявано в международно признатата територия на Държавата Израел,

M.  като има предвид, че конвенцията в настоящия й вид няма да предостави допълнителни средства за правна защита на Европейския съюз или на друга договаряща страна в случаите, при които се счита, че правилата за кумулация не са надлежно изпълнени,

Н.  като има предвид, че митническите органи на отделните държави членки на ЕС са компетентните органи, които извършват проверка на валидността на претенциите относно преференциалния произход на продуктите, внасяни в ЕС; като има предвид, че не е възможно митническите органи, въпреки всичките им усилия, да проверят и контролират всеки документ за доказателство за произход и всяка пратка, внесена преференциално от Израел в ЕС; като има предвид, че конвенцията може да засили това логистично предизвикателство, като увеличи броя на страните партньори, които кумулират изработване или преработване с материали, изнесени от Израел, когато изнасят свои продукти по силата на споразуменията си с ЕС,

O.  като има предвид, че макар и да е необходимо да се обърне по-адекватно внимание на проблема за определянето на действителния произход на продуктите, изнасяни от Израел, този въпрос не следва да забавя социалната и икономическа интеграция на региона като цяло,

П.  като има предвид, че Арабската пролет подчерта необходимостта от справедливи правила, които да позволяват на хората на всяка средиземноморска държава да се възползват в пълна степен от ползите в резултат на собствените им икономически усилия, както и необходимостта ЕС ясно да подкрепи тези усилия; като има предвид, че след Арабската пролет ЕС потвърди своя ангажимент да установи по-тесни търговски връзки с арабските държави,

Р.  като има предвид, че в съвместното си съобщение от 8 март 2011 г. относно „Партньорство за демокрация и споделен просперитет с Южното Средиземноморие“ Комисията посочва приемането на конвенцията като един от инструментите за увеличаване максимално въздействието на търговията и инвестициите в региона,

С.  като има предвид, че Евро-средиземноморската зона за свободна търговия не беше реализирана до 2010 г.; като има предвид, че една от основните причини за този неуспех е липсата на социална, търговска и икономическа интеграция Юг-Юг между държавите от Южното Средиземноморие;

Т.  като има предвид, че въздействието на споразумението за страните и региона би могло да бъде много съществено,

1.  Изразява убеждението си, че международната търговия може да бъде двигател за постигане на икономически растеж, за икономическа диверсификация и намаляване на бедността, а всичко това са необходими компоненти на демократизацията на Средиземноморския регион; подкрепя усилията на Европейската комисия за предоставяне на преференциален достъп до вътрешния пазар на Съюза на стоки, произведени и кумулирани в Средиземноморския регион;

2.  Приветства инициативата за опростяване на използването на системата за кумулация на правилата за произход в паневросредиземноморската зона; счита, че Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход е важна крачка към улесняване на търговията и социална и икономическа интеграция в южното съседство;

3.  Изразява загриженост във връзка със статуквото по отношение на създаването на Евро-средиземноморската зона за свободна търговия, която трябваше да се осъществи до 2010 г., но не беше реализирана; изразява съжаление по повод на факта, че различните действащи лица не са постигнали действителен напредък в създаването на необходимите условия; насърчава развитието на двустранно и многостранно икономическо сътрудничество Юг-Юг, което би довело до осезаеми ползи за гражданите на участващите страни и би подобрило политическия климат в региона; признава, че липсата на вътрешно-регионална търговия между страните от Южното Средиземноморие е основна пречка пред този проект; настоява създаването на Евро-средиземноморската зона за свободна търговия да продължи да бъде една от целите на ЕС и неговите южни партньори; разглежда Конвенцията като важна крачка към създаването на зона за свободна търговия и като възможен стимул за търговията Юг-Юг;

4.  Изразява надежда, че новите демокрации, които ще се появят в региона след Арабската пролет, ще насърчават правата на човека и социалните права и ще задълбочават политическия диалог, така че да допринесат за по-благоприятна среда за развитие на вътрешно-регионалната търговия, тъй като липсата на търговия отчасти се дължеше на политиката, прилагана от предишните диктаторски режими; насърчава тези нови демокрации да работят в тясно сътрудничество с Групата от Агадир и да използват напълно потенциала на Конвенцията; призовава Европейската комисия да предостави на тези нови демокрации техническа помощ, която да им позволи да се възползват изцяло от търговските инструменти, с които разполагат, в т.ч. настоящата Конвенция;

5.  Приветства факта, че Конвенцията е единен инструмент, който създава не само необходимата правна рамка за диагонална кумулация сред традиционните партньори от Южното Средиземноморие, но също така включва участниците в процеса на стабилизиране и асоцииране и страните от ЕАСТ, като по този начин дава по-широк географски обхват на кумулацията и създава по-голям пазар за износа в резултат на кумулация;

6.  Изразява съжаление по повод на факта, че Конвенцията не се допълва от механизъм за уреждане на спорове, който да позволява разглеждането на въпроси, свързани с проверката на доказателствата за произход; счита, че Съвместният комитет, създаден по силата на Конвенцията, няма да бъде жизнеспособен инструмент за разрешаване на такива проблеми; отбелязва, че следователно тези проблеми ще трябва да се решават с помощта на двустранни механизми за уреждане на спорове, когато такива съществуват;

7.  Изразява становището, че включването на единен ефективен механизъм за уреждане на спорове, който да позволява бързо и задоволително разрешаване на спорове във връзка с произхода и кумулацията на продукти, е щяло да укрепи значително Конвенцията; приканва Комисията да направи оценка на възможността за включване на подобен механизъм в Конвенцията при преразглеждането й в бъдеще;

8.  Изразява съжаление по повод на факта, че текстът на Конвенцията не предвижда процедура за преразглеждане или ревизия в бъдеще; счита, че за такъв сложен и широкообхватен инструмент като Конвенцията ще бъде от полза да бъде преразгледан в подходящ срок; ето защо призовава Комисията да разгледа възможността за включването на клауза за преразглеждане в Конвенцията;

9.  Подчертава колко е важно сключването на Конвенцията да бъде придружено възможно най-скоро от преразглеждане на правилата за произход, приложими за страните по Конвенцията, и това преразглеждане да се извърши така, че правилата за произход за страните от Южното Средиземноморие да бъдат приведени в съответствие с тези, предложени в новия регламент относно Общата система за преференции (ОСП); счита, че по-неизгодни правила за произход биха подкопали разгръщането на пълния потенциал на Конвенцията и биха се отразили неблагоприятно на южното съседство;

10.  Изразява сериозно безпокойство по повод на практиките, използвани от някои дружества, които продължават за се възползват от условията на Споразумението за асоцииране между ЕС и Израел, като изнасят стоки, произведени в окупираните територии; изразява съжаление по повод на тази практика и счита, че тя нарушава международната политика на ЕС и представлява злоупотреба с широките възможности за законен преференциален достъп до вътрешния пазар на Съюза; по тази причина призовава Комисията да изготви черен списък на дружествата, които продължават да прилагат тези практики, и да осведоми държавите членки за това;

11.  Припомня, че в решението си по делото Brita GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen Съдът на Европейския Съюз потвърди, че митническите органи на внасящите държави членки трябва да откажат преференциално третиране съгласно Споразумението за асоцииране между ЕС и Израел на продукти, изнасяни в ЕС, които са с произход от окупираните от Израел територии и за които израелските органи не могат да предоставят достатъчно информация, така че да се определи действителният им произход;

12.  Счита, че прилагането на Конвенцията не следва да запазва или създава ситуация, улесняваща или насърчаваща такава злоупотреба с правилата; подчертава, че както е посочено в преамбюла към нея, Конвенцията следва да не води като цяло до по-неблагоприятно положение в сравнение с предишните отношения между партньори по свободна търговия, прилагащи диагонална кумулация; призовава Европейската комисия да работи съвместно с Европейския парламент, така че двете институции да могат да вложат своята политическа воля и политическата си тежест в подкрепа на усилията за намиране на решение по отношение на тази злоупотреба с правилата на вътрешния пазар; приканва Комисията да представи нови предложения за намиране на по-солидно решение на този проблем;

13.  Отбелязва, че ЕС и държавите – членки на ЕАСТ, са сключили техническо споразумение с Израел, което разглежда въпроса за териториалността и предлага някои – макар и ограничени – решения; счита, че решенията, предлагани от това техническо споразумение са незадоволителни; посочва освен това, че тези технически споразумения не са обвързващи за другите страни по Регионалната конвенция; поради това е обезпокоен, че Регионалната конвенция би могла да доведе до множество ситуации, в които други договарящи се страни срещат затруднения да гарантират собствената си кумулация съгласно споразуменията им с ЕС при изработване и преработване на тяхна собствена територия на продукти, внесени съгласно споразуменията им с Израел;

14.  Призовава Комисията да преразгледа и при необходимост предоговори техническото споразумение с цел да го направи по-ефективно и по-опростено; призовава Комисията да потърси решение, което би било приложимо за стоки, внесени от трети страни, които са кумулирали обработка или преработка на тяхната собствена територия с материали, внесени по силата на споразуменията им с Израел; призовава Комисията при преразглеждане на регионалната конвенция в бъдеще да насърчава включването на разпоредби, допринасящи за еднаквото прилагане на принципа за териториалност от всички договарящи се страни;

15.  Отбелязва, че съгласно процедурите, предвидени по силата на понастоящем действащото техническо споразумение между ЕС и Израел, от една страна, и между ЕАСТ и Израел, от друга страна, израелските митнически власти и износители вече правят разграничение между производствени операции, извършвани в израелските селища в окупираните територии и производство, осъществявано в международно признатата територия на Държавата Израел; отбелязва, че в тези процедури не се предвижда известяване относно резултатите от разграниченията, направени от израелските органи и износители, за да могат митническите органи на ЕС да прилагат същите разграничения по правилен, прост и ефикасен начин; призовава Комисията да работи съвместно с митническите органи на държавите членки за намиране на решение, което да спомогне за превръщане на това техническо споразумение в прост, ефикасен и надежден механизъм;

16.  Счита, че с Израел следва да се договори прост, ефикасен и надежден механизъм, който да замести съществуващото техническо споразумение и в съответствие с който израелските износители и митнически органи да прилагат същото разграничение и да указват по ясен и подходящ начин кога са определили статут на произход на продукти въз основа на производствени операции, извършени в териториите, попаднали под израелска администрация през 1967 г.;

17.  Настоятелно призовава държавите членки да гарантират, че техните митнически органи прилагат ефективно техническото споразумение и духа на решението на Съда на Европейския съюз по отношение на кумулирани израелски продукти, внасяни в ЕС по силата на диагоналната кумулация, предвидена в Регионалната конвенция; счита, че Комисията следва да играе водеща роля в координирането на подобни усилия в рамките на целия ЕС и че също така следва да предприеме стъпки за осведомяване на различните митнически органи на отделните държави членки относно начина на прилагане на техническото споразумение към кумулирани израелски продукти; счита, че митническите органи на ЕС следва да упражняват по-ефективен контрол над прилагането на техническото споразумение, за да се предотврати злоупотреба със системата за преференции;

18.  Тъй като подобна разпоредба не съществува в текста на Конвенцията, изисква от Комисията след три години да извърши оценка на въздействието, за да оцени, наред с останалото, ползата от приемането на Конвенцията и въздействието на кумулацията, постигната по силата на Конвенцията, върху практиката на някои дружества, посочени по-горе;

19.  Подчертава необходимостта от повишаване на осведомеността преди всичко сред деловите среди на държавите от Южното Средиземноморие относно възможностите, които се предлагат от кумулацията, така както е опростена от новата Паневросредиземноморска конвенция; подкрепя Комисията при инициативи, насочени към създаване на такава осведоменост;

20.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на страните по Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход и на председателя на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието.

(1) OВ C 272 E, 9.11.2006 г., стp. 570.
(2) ОВ С 285 Е, 21.10.2010 г., стр. 35.
(3) ОВ L 97, 30.3.1998 г., стр. 2.
(4) ОВ L 147, 21.6.2000 г., стр. 3.
(5) ОВ L 70, 18.3.2000 г., стр. 2.
(6) ОВ L 129, 15.5.2002 г., стр. 3.
(7) ОВ L 304, 30.9.2004 г., стр. 39.
(8) ОВ L 143, 30.5.2006 г., стр. 2.
(9) ОВ L 265, 10.10.2005 г., стр. 2.
(10) ОВ L 187, 16.7.1997 г., стр. 3.
(11) ОВ С 301 Е, 13.12.2007 г., стр. 210.
(12) ОВ C 20, 25.1.2005 г., стр.2.
(13) ОВ С 156, 26.5.2011 г, стр. 3.
(14) ОВ L 53, 22.2.1997 г., стр. 2.

Правна информация - Политика за поверителност