Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2519(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0061/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0061/2012

Συζήτηση :

PV 16/02/2012 - 6
CRE 16/02/2012 - 6

Ψηφοφορία :

PV 16/02/2012 - 8.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0060

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 364kWORD 84k
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Περιφερειακή σύμβαση για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής
P7_TA(2012)0060B7-0061/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής (2012/2519(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την επανεξέταση της διαδικασίας της Βαρκελώνης(1), και το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την Ευρωμεσογειακή Οικονομική και Εμπορική Εταιρική Σχέση ενόψει της 8ης Ευρωμεσογειακής Υπουργικής Διάσκεψης Εμπορίου(2),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Βαρκελώνης της 28ης Νοεμβρίου 1995 η οποία θεσμοθέτησε μια εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των χωρών της νότιας και ανατολικής Μεσογείου (ΧΝΑΜ), καθώς και το πρόγραμμα εργασίας που εγκρίθηκε κατά τη διάσκεψη αυτή,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 8ης Μαρτίου 2011, με τίτλο «Εταιρική σχέση με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία» (COM(2011)0200),

–  έχοντας υπόψη τον ευρωμεσογειακό οδικό χάρτη για το εμπόριο μέχρι το 2010 και μετέπειτα, όπως εγκρίθηκε από την 8η Σύνοδο Υπουργών Εμπορίου της Ένωσης για τη Μεσόγειο το 2009,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 25ης Μαΐου 2011, με τίτλο «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει» (COM(2011)0303),

–  έχοντας υπόψη τις ευρωμεσογειακές συμφωνίες σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Τυνησίας(3), του Ισραήλ(4), του Μαρόκου(5), της Ιορδανίας(6), της Αιγύπτου(7), του Λιβάνου(8) και της Αλγερίας(9), αφετέρου, καθώς και την ευρωμεσογειακή ενδιάμεση συμφωνία σύνδεσης για το εμπόριο και τη συνεργασία μεταξύ της Κοινότητας και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) (επ' ωφελεία της Παλαιστινιακής Αρχής)(10),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1/95 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για την εφαρμογή της οριστικής φάσης της τελωνειακής ένωσης (96/142/EΚ),

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση των επιπτώσεων της ευρωμεσογειακής ζώνης ελευθέρου εμπορίου επί της αειφορίας, που εκπόνησε το Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Πολιτικής και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Μαρτίου 2007 σχετικά με τη δημιουργία της ευρωμεσογειακής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών(11) και τους σχετικούς προβληματισμούς που περιέχονται σε αυτήν,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των ευρωμεσογειακών υπουργικών διασκέψεων και των τομεακών υπουργικών διασκέψεων που έχουν πραγματοποιηθεί από τότε που ξεκίνησε η «Διαδικασία της Βαρκελώνης», και ιδίως τα συμπεράσματα της 9ης Ευρωμεσογειακής Διάσκεψης Υπουργών Εμπορίου, της 11ης Νοεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 25ης Φεβρουαρίου 2010, Υπόθεση C-386/08, Brita GmbH κατά Hauptzollamt Hamburg-Hafen,

–  έχοντας υπόψη την δήλωση της ΕΕ επ' ευκαιρία της 4ης συνάντησης του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 17-18 Νοεμβρίου 2003,

–  έχοντας υπόψη την τεχνική διευθέτηση ΕΕ-Ισραήλ στο Πρωτόκολλο αριθ. 4 της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τους εισαγωγείς με τίτλο «Εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων από το Ισραήλ»(12),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, όπως διατυπώθηκαν στην 2985η σύνοδο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 8 Δεκεμβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ημερομηνία εφαρμογής των πρωτοκόλλων για τους κανόνες καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αλγερίας, της Αιγύπτου, των Νήσων Φερόε, της Ισλανδίας, του Ισραήλ, της Ιορδανίας, του Λιβάνου, του Μαρόκου, της Νορβηγίας, της Ελβετίας (συμπεριλαμβανομένου του Λιχτενστάιν), της Συρίας, της Τυνησίας, της Τουρκίας, της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας(13),

  έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης των Νήσων Φερόε, αφετέρου(14),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανευρωμεσογειακή ζώνη διαγώνιας σώρευσης καταγωγής βασίζεται σε πλήθος διμερών πρωτοκόλλων σχετικά με τους κανόνες καταγωγής που αποδεικνύεται υπερβολικά περίπλοκο για να μπορούν οι επιχειρήσεις, ιδίως δε οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και οι χώρες, να επωφελούνται πλήρως από αυτό·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωμεσογειακή Υπουργική Διάσκεψη Εμπορίου της Λισαβόνας ενέκρινε τον Οκτώβριο του 2007 την εκπόνηση σύμβασης που συγκεντρώνει το σύνολο των πρωτοκόλλων για την πανευρωμεσογειακή περιοχή σε μία ενιαία, απλοποιημένη πράξη και διευκολύνει έτσι την χρήση της πανευρωμεσογειακής σώρευσης καταγωγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω σύμβαση υιοθετήθηκε από την 9η Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη Υπουργών Εμπορίου, της 11ης Νοεμβρίου 2010·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της εν λόγω σύμβασης έχει διευρυνθεί για να συμπεριληφθούν σε αυτήν οι χώρες που συμμετέχουν στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης με αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζονται στην πράξη τα οφέλη που απορρέουν από την χρήση της πανευρωμεσογειακής σώρευσης καταγωγής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτα τα οπωσδήποτε πολύ θετικά βήματα συνεπάγονται ότι οποιαδήποτε κατάχρηση ή παράκαμψη των κανόνων σχετικά με την σώρευση καταγωγής θα έχει επίσης ευρύτερο γεωγραφικό αντίκτυπο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει συνομολογήσει Συμφωνία Σύνδεσης τόσο με το Ισραήλ όσο και με την Παλαιστίνη και ότι αμφότερες οι συμφωνίες περιλαμβάνουν συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που περιέχει χωριστές και διακριτές διατάξεις για προτιμησιακή εμπορική μεταχείριση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα συμπεράσματά του της 8ης Δεκεμβρίου 2009 για την Ειρηνευτική Διεργασία της Μέσης Ανατολής, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επαναλαμβάνει «ότι οι οικισμοί εποίκων [...] είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου, αποτελούν εμπόδιο για την ειρήνη και απειλούν να καταστήσουν ανέφικτη μια λύση με δυο κράτη'·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη θέση της ΕΕ, προϊόντα προερχόμενα από εδάφη που περιήλθαν υπό ισραηλινή διοίκηση από το 1967 και έπειτα δεν δικαιούνται να τύχουν προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης βάσει της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ στα κατεχόμενα εδάφη από το Ισραήλ έχει γίνει αιτία να εφαρμόζεται πλημμελώς η νομοθεσία της ΕΕ, η οποία, όπως επιβεβαιώθηκε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Υπόθεση Brita GmbH κατά Hauptzollamt Hamburg-Hafen, δεν επιτρέπει στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών να παρέχουν προτιμησιακή μεταχείριση βάσει των διατάξεων της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ σε προϊόντα προερχόμενα από τα κατεχόμενα εδάφη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν εκφράσει με σαφήνεια τη βούλησή τους όσον αφορά προϊόντα που προέρχονται από τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα όταν εφαρμόζει τους κανόνες καταγωγής σε σχέση με προϊόντα προερχόμενα από οικισμούς εποίκων στα κατεχόμενα εδάφη· λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη δήλωση της ΕΕ για την 4η Συνάντηση του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ που έλαβε χώρα το 2003 επισημαίνεται πόσο σημαντικό είναι να εξευρεθεί λύση στο διμερές θέμα των κανόνων καταγωγής πριν την τροποποίηση του πρωτοκόλλου σχετικά με την καταγωγή των προϊόντων ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της πανευρωμεσογειακής σώρευσης καταγωγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, απούσης μιας τέτοιας λύσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδίωξε να επιλύσει αυτά τα προβλήματα μέσω της σύναψης νομικά μη δεσμευτικής διμερούς τεχνικής διευθέτησης με το Ισραήλ, βάσει της οποίας ζητείται από το τελευταίο να παραθέτει σε κάθε πιστοποιητικό καταγωγής τους ταχυδρομικούς κώδικες των τόπων παραγωγής των προϊόντων που καλύπτει το πιστοποιητικό, επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο στις τελωνειακές αρχές της ΕΕ να επιβάλουν αμέσως μη προτιμησιακούς δασμούς σε προϊόντα που προέρχονται από ισραηλινούς οικισμούς·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω τεχνική διευθέτηση υφίσταται αφενός μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κράτους του Ισραήλ και, αφετέρου, μεταξύ των κρατών της ΕΖΕΣ και του κράτους του Ισραήλ, και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η προτεινόμενη σύμβαση ούτε επεκτείνει καθ` οιονδήποτε τρόπο την διευθέτηση στην γεωγραφική έκταση που καλύπτει η ίδια, ούτε δεσμεύει τα λοιπά μέρη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις της τεχνικής διευθέτησης απαιτούν ήδη από το Ισραήλ και από τους εξαγωγείς του να εφαρμόζουν την διάκριση μεταξύ διαδικασιών παραγωγής που διεκπεραιώνονται στα εδάφη που περιήλθαν υπό ισραηλινή διοίκηση το 1967 και μεταξύ παραγωγής που διεξάγεται στο διεθνώς αναγνωρισμένο έδαφος του Κράτους του Ισραήλ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση, ως έχει, δεν παρέχει επιπρόσθετα ένδικα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος σε περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται ότι οι κανόνες σχετικά με την σώρευση καταγωγής δεν έχουν τηρηθεί επαρκώς·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελωνειακές αρχές του εκάστοτε κράτους μέλους της ΕΕ είναι αρμόδιες για να ελέγξουν το παραδεκτό των αξιώσεων όσον αφορά το λόγω καταγωγής προτιμησιακό καθεστώς των προϊόντων που εισάγονται στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελωνειακές αρχές, παρά τις φιλότιμες προσπάθειές τους, αδυνατούν να ελέγξουν κάθε αποδεικτικό στοιχείο και κάθε αποστολή εμπορευμάτων που εισάγεται υπό προτιμησιακό καθεστώς από το Ισραήλ στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση θα μπορούσε να επιβαρύνει αυτόν τον διοικητικό φόρτο με τη διεύρυνση του αριθμού των χωρών-εταίρων στις οποίες έχουν συγκεντρωθεί εργασίες ή μεταποίηση με υλικά εξαγόμενα από το Ισραήλ όταν οι χώρες αυτές προβαίνουν σε εξαγωγές προϊόντων βάσει των συμφωνιών που έχουν συνάψει με την ΕΕ·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγκη να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα το πρόβλημα καθορισμού της πραγματικής καταγωγής των προϊόντων που εξάγονται από το Ισραήλ δεν πρέπει να λειτουργήσει ανασχετικά ως προς την κοινωνική και οικονομική ολοκλήρωση της περιοχής στο σύνολό της·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αραβική Άνοιξη έχει φέρει στο προσκήνιο την ανάγκη να διαμορφωθούν εκείνοι οι δίκαιοι και θεμιτοί κανόνες που θα δώσουν στους λαούς όλων των χωρών και κρατών της Μεσογείου την ευκαιρία να αδράξουν στο έπακρο τα οφέλη των οικονομικών τους προσπαθειών και θα επιτρέψουν στην ΕΕ να στηρίξει σαφώς αυτές τις προσπάθειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την Αραβική Άνοιξη, η ΕΕ διατύπωσε εκ νέου την δέσμευσή της περί βελτίωσης των εμπορικών δεσμών με τις αραβικές χώρες·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την κοινή ανακοίνωσή της, της 8ης Μαρτίου 2011, με τίτλο «Εταιρική σχέση με τις χώρες της νότιας Μεσογείου για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκαταλέγει την έγκριση της σύμβασης μεταξύ εκείνων των μέσων που μεγιστοποιούν τον αντίκτυπο του εμπορίου και των επενδύσεων στην περιοχή·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη την μη υλοποίηση της ευρωμεσογειακής ζώνης ελευθέρου εμπορίου ως το 2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους κύριους λόγους που εξηγούν την αποτυχία αυτή στάθηκε η αδυναμία κοινωνικής, εμπορικής και οικονομικής ολοκλήρωσης Νότου-Νότου μεταξύ των χωρών της νότιας Μεσογείου·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο της εν λόγω συμφωνίας μπορεί να αποδειχθεί κρισιμότατος·

1.  φρονεί ότι το διεθνές εμπόριο μπορεί να αποτελέσει μέσο οικονομικής ανάπτυξης, οικονομικής διαφοροποίησης και μείωσης της φτώχειας, προσφέροντας συνεπώς τρία απαραίτητα συστατικά στοιχεία για τον εκδημοκρατισμό της περιοχής της Μεσογείου· τάσσεται υπέρ των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιτρέψει την προτιμησιακή πρόσβαση στην εσωτερική αγορά της Ένωσης εμπορευμάτων μεσογειακής παραγωγής και σώρευσης·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία απλοποίησης της χρήσης του συστήματος σώρευσης των κανόνων καταγωγής στην πανευρωμεσογειακή ζώνη· φρονεί ότι η περιφερειακή σύμβαση για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής συνιστά μείζον βήμα προόδου στην προσπάθεια διευκόλυνσης των εμπορικών σχέσεων και ολοκλήρωσης των κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων των γειτονικών χωρών του Νότου·

3.  εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά την δημιουργία ευρωμεσογειακής ζώνης ελευθέρου εμπορίου, η οποία έπρεπε να είχε συσταθεί έως το 2010 αλλά εξακολουθεί να μην έχει υλοποιηθεί· εκφράζει τη λύπη του διότι καμία ουσιαστική πρόοδος δεν έχει επιτευχθεί μετά τις προσπάθειες των διάφορων παραγόντων να δημιουργήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις· ενθαρρύνει επίσης την ανάπτυξη διμερούς και πολυμερούς οικονομικής συνεργασίας Νότου-Νότου, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε απτά οφέλη για τους πολίτες και να βελτιώσει το πολιτικό κλίμα στην περιοχή· αντιλαμβάνεται ότι η απουσία ενδοπεριφερειακών εμπορικών σχέσεων μεταξύ των χωρών της νότιας Μεσογείου έχει αποτελέσει μείζον εμπόδιο για την ευόδωση του σχεδίου· εμμένει στην άποψη ότι η οικοδόμηση ευρωμεσογειακής ζώνης ελευθέρου εμπορίου πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί στόχο της ΕΕ και των νοτίων εταίρων της και θεωρεί την εν λόγω σύμβαση ως σημαντικό βήμα προόδου στην προσπάθεια δημιουργίας ζώνης ελευθέρου εμπορίου και ως ένα ενδεχόμενο κίνητρο τόνωσης για το εμπόριο Νότου-Νότου·

4.  εκφράζει την ελπίδα ότι οι νέες δημοκρατίες που θα αναδειχθούν στην περιοχή μετά την Αραβική Άνοιξη θα προαγάγουν τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα και θα διευρύνουν τον πολιτικό διάλογο που προσδοκάται ότι θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός φιλικότερου προς το ενδοπεριφερειακό εμπόριο περιβάλλοντος, δεδομένου ότι για την απουσία εμπορικών σχέσεων ευθύνονταν εν μέρει οι πολιτικές των προηγούμενων δικτατορικών καθεστώτων· παροτρύνει αυτές τις νέες δημοκρατίες να συνεργαστούν στενά στους κόλπους της λεγόμενης ομάδας του Αγαδίρ και να αξιοποιήσουν πλήρως την εν λόγω σύμβαση· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει τεχνική συνδρομή σε αυτές τις νέες δημοκρατίες ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν πλήρως τα εμπορικά μέσα που έχουν τεθεί στη διάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένης της παρούσης σύμβασης·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι αποτελεί η σύμβαση μία ενιαία πράξη που δημιουργεί το αναγκαίο νομικό πλαίσιο διαγώνιας σώρευσης, διότι δεν αφορά μόνο τους παραδοσιακούς εταίρους της νότιας Μεσογείου αλλά διότι περιλαμβάνει επίσης τους συμμετέχοντες στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης και τις χώρες ΕΖΕΣ και προσδίδει με αυτό τον τρόπο ευρύτερο γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής στην σώρευση και μεγαλύτερη αγορά παραληπτών στις σωρευμένες εξαγωγές·

6.  εκφράζει τη λύπη του διότι η σύμβαση δεν πλαισιώνεται από μηχανισμό επίλυσης διαφορών σε περιπτώσεις που ανακύπτουν προβλήματα επαλήθευσης ως προς την τεκμηρίωση της καταγωγής· φρονεί ότι η κοινή επιτροπή που προβλέπει η σύμβαση δεν πρόκειται να αποδειχθεί βιώσιμο μέσο επίλυσης αυτών των ζητημάτων· παρατηρεί συνεπώς ότι η διευθέτηση αυτών των ζητημάτων πρέπει να ρυθμιστεί σύμφωνα με μηχανισμούς επίλυσης διμερών διαφορών, όπου υπάρχουν τέτοιοι·

7.  συντάσσεται με την άποψη ότι το έργο της σύμβασης θα διευκολυνόταν σημαντικά με έναν, ενιαίο και αποτελεσματικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών που θα καθιστούσε δυνατή την ταχεία και ικανοποιητική επίλυση των διαφορών σχετικά με την καταγωγή και την σώρευση των προϊόντων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης παρόμοιου μηχανισμού σε μελλοντικές αναθεωρήσεις της σύμβασης·

8.  εκφράζει τη λύπη του διότι το κείμενο της σύμβασης δεν προβλέπει οποιαδήποτε αναθεώρηση ή επανεξέταση στο μέλλον· φρονεί ότι ένα τόσο περίπλοκο και ευρύ μέσο όσο η σύμβαση πρέπει να τυγχάνει αναθεώρησης την κατάλληλη χρονική στιγμή· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να προβλέψει ρήτρα αναθεώρησης της σύμβασης·

9.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι να συνοδευτεί το συντομότερο δυνατό η σύμβαση από αναθεώρηση των κανόνων καταγωγής που πρέπει να εφαρμόζουν τα συμβαλλόμενα μέρη· τονίζει ότι η αναθεώρηση αυτή πρέπει να γίνει κατά τρόπο που να ευθυγραμμίζει τους κανόνες καταγωγής για τις χώρες της νότιας Μεσογείου με τους προτεινόμενους για τον νέον κανονισμό σχετικά με το Γενικευμένο Σύστημα Προτιμήσεων (ΓΣΠ)· φρονεί ότι λιγότερο ευνοϊκοί κανόνες καταγωγής θα υπονομεύσουν όλο το δυναμικό της Σύμβασης και θα θέσουν σε μειονεκτική θέση τις χώρες της Νότιας Γειτονίας·

10.  διατηρεί σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τις πρακτικές ορισμένων εταιριών οι οποίες εξακολουθούν να εξάγουν εμπορεύματα παραγόμενα στα κατεχόμενα εδάφη βάσει της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ· αποδοκιμάζει την εν λόγω πρακτική και θεωρεί ότι συνιστά πρόκληση εναντίον της διεθνούς πολιτικής της ΕΕ αλλά και κατάχρηση των μεγάλων ευκαιριών για νόμιμη προτιμησιακή πρόσβαση στην εσωτερική αγορά της Ένωσης και καλεί συνεπώς την Επιτροπή να καταρτίσει μαύρη λίστα με τις επιχειρήσεις που επιμένουν σε παρόμοιες πρακτικές και να ενημερώσει σχετικά τα κράτη μέλη·

11.  υπενθυμίζει ότι, με την απόφασή του στην Υπόθεση Brita GmbH κατά Hauptzollamt Hamburg-Hafen, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε ότι οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών εισαγωγής οφείλουν να αρνηθούν προτιμησιακή μεταχείριση βάσει των διατάξεων της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ σε προϊόντα εξαγόμενα στην ΕΕ και προερχόμενα από τα κατεχόμενα από το Ισραήλ εδάφη ή για τα οποία οι ισραηλινές αρχές αδυνατούν να παράσχουν επαρκή για τον καθορισμό της πραγματικής καταγωγής στοιχεία·

12.  συντάσσεται με την άποψη ότι η εφαρμογή της σύμβασης δεν πρέπει να διαιωνίζει ή να δημιουργεί συνθήκες που διευκολύνουν ή ενθαρρύνουν τούτη την καταχρηστική συμπεριφορά· επισημαίνει ότι, όπως δηλώνεται στο προοίμιό της, η σύμβαση δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα συνθήκες οι οποίες είναι, στο σύνολό τους, λιγότερο ευνοϊκές από εκείνες που επικρατούσαν υπό προηγούμενα καθεστώτα μεταξύ εταίρων ελεύθερων συναλλαγών που κάνουν χρήση διαγώνιας σώρευσης· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να συντονίσουν την πολιτική τους βούληση και το πολιτικό τους βάρος προκειμένου να επιλύσουν τούτο το πρόβλημα κατάχρησης της εσωτερικής αγοράς· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει νέες προτάσεις προκειμένου να υπάρξει μια πλέον αξιόπιστη λύση σε αυτό το πρόβλημα·

13.  παρατηρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της ΕΖΕΣ έχουν συνάψει τεχνική διευθέτηση με το Ισραήλ, η οποία ασχολείται με το ζήτημα της εδαφικότητας και η οποία προσφέρει, εν μέρει, ορισμένες λύσεις· φρονεί ότι οι λύσεις που προσφέρουν αυτές οι τεχνικές διευθετήσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν ικανοποιητικές· επισημαίνει εξάλλου ότι η εν λόγω τεχνική διευθέτηση δεν δεσμεύει τα υπόλοιπα συμβαλλόμενα μέρη στην περιφερειακή σύμβαση· ανησυχεί συνεπώς ως προς το ενδεχόμενο να γίνει η περιφερειακή σύμβαση αιτία πολλαπλασιασμού περιστατικών κατά τα οποία άλλα συμβαλλόμενα μέρη αντιμετωπίζουν προβλήματα στην προσπάθεια εξασφάλισης της δικής τους σώρευσης βάσει των δικών τους συμφωνιών με την ΕΕ κατά την επεξεργασία και μεταποίηση στην δική τους επικράτεια προϊόντων που εισήγαγαν βάσει των δικών τους συμφωνιών με το Ισραήλ·

14.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει και, ενδεχομένως, να επαναδιαπραγματευθεί την τεχνική διευθέτηση προκειμένου να την καταστήσει αποτελεσματικότερη και απλούστερη· καλεί την Επιτροπή να επιζητήσει λύση η οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε εμπορεύματα που εισάγονται από τρίτες χώρες στο έδαφος των οποίων έχουν συγκεντρωθεί εργασίες ή μεταποίηση με υλικά εισαγόμενα βάσει των συμφωνιών τους με το Ισραήλ· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προαγάγει την ενσωμάτωση διατάξεων που ευνοούν την ενιαία εφαρμογή από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της αρχής της εδαφικότητας σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρηση της περιφερειακής σύμβασης·

15.  παρατηρεί ότι, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει η τρέχουσα τεχνική διευθέτηση που ισχύει αφενός μεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ και, αφετέρου, μεταξύ της ΕΖΕΣ και του Ισραήλ, οι τελωνειακές αρχές και οι εξαγωγείς του Ισραήλ ήδη εφαρμόζουν την διάκριση μεταξύ διαδικασιών παραγωγής που διεκπεραιώνονται στο έδαφος των ισραηλινών εποικισμών που βρίσκονται στα κατεχόμενα εδάφη και μεταξύ παραγωγής που διεξάγεται στο αναγνωρισμένο από τη διεθνή κοινότητα έδαφος του κράτους του Ισραήλ· παρατηρεί ότι οι εν λόγω διαδικασίες δεν περιέχουν πρόβλεψη κοινοποίησης των αποτελεσμάτων των διαδικασιών διάκρισης που εφαρμόζουν οι αρχές και οι εξαγωγείς του Ισραήλ προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις τελωνειακές υπηρεσίες της ΕΕ να εφαρμόζουν την ίδια διάκριση κατά τρόπο ορθό, απλό και αποτελεσματικό· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών για να εξεύρει λύση με στόχο να γίνει αυτή η τεχνική διευθέτηση απλός, αποτελεσματικός και αξιόπιστος μηχανισμός·

16.  εκτιμά ότι ένας απλός, αποτελεσματικός και αξιόπιστος μηχανισμός για την αντικατάσταση της υπάρχουσας τεχνικής διευθέτησης πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας με το Ισραήλ, βάσει του οποίου μηχανισμού οι εξαγωγείς και οι τελωνειακές αρχές του Ισραήλ θα εφαρμόζουν τα ίδια κριτήρια προκειμένου να υποδεικνύουν με τρόπο σαφή και ενδεδειγμένο την καταγωγή των προϊόντων αναλόγως με το αν οι διαδικασίες παραγωγής έλαβαν χώρα σε εδάφη που περιήλθαν υπό ισραηλινή διοίκηση το 1967·

17.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε να εφαρμόζουν με συνέπεια οι τελωνειακές τους αρχές τις διατάξεις της τεχνικής διευθέτησης, σύμφωνα με το πνεύμα της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περιπτώσεις ισραηλινών σωρευμένων προϊόντων που εισάγονται στην ΕΕ βάσει της διαγώνιας σώρευσης που προβλέπει η περιφερειακή σύμβαση· φρονεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να πρωταγωνιστήσει στις προσπάθειες συντονισμού αυτής της πανευρωπαϊκής προσπάθειας και πρέπει επίσης να λάβει μέτρα ευαισθητοποίησης με αποδέκτες τις διάφορες τελωνειακές υπηρεσίες του κάθε κράτους μέλους και με αντικείμενο τους τρόπους με τους οποίους μπορεί η τεχνική διευθέτηση να εφαρμοστεί στα ισραηλινά σωρευμένα προϊόντα· θεωρεί ότι οι τελωνειακοί της ΕΕ οφείλουν να ασκούν αποτελεσματικότερους ελέγχους στο πλαίσιο εφαρμογής της τεχνικής διευθέτησης προκειμένου να αποφεύγονται οι καταχρήσεις των προτιμήσεων·

18.  καλεί την Επιτροπή, δεδομένου ότι καμία ανάλογη διάταξη δεν περιέχεται στο κείμενο της σύμβασης, να εκπονήσει αξιολόγηση αντικτύπου, μετά από 3 χρόνια, με την οποία θα αξιολογούνται, μεταξύ άλλων, τα οφέλη που απορρέουν από την έγκριση της σύμβασης και οι συνέπειες της σώρευσης που οφείλεται στη σύμβαση ως προς τις πρακτικές ορισμένων εταιριών, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως·

19.  επισημαίνει την ανάγκη αυξημένης ευαισθητοποίησης ως προς τις δυνατότητες που προσφέρει η σώρευση στην απλοποιημένη της μορφή βάσει της νέας πανευρωμεσογειακής σύμβασης, με αποδέκτες ιδίως τους επιχειρηματικούς κύκλους των χωρών της νότιας Μεσογείου· τάσσεται υπέρ των πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποσκοπούν στην δημιουργία μια τέτοιας ακριβώς ευαισθητοποίησης·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των συμβαλλόμενων μερών στην περιφερειακή σύμβαση για πανευρωμεσογειακούς κανόνες καταγωγής, καθώς και στους Προέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για την Μεσόγειο.

(1) ΕΕ C 272 E της 9.11.2006, σ. 570.
(2) ΕΕ C 285 Ε της 21.10.2010, σ. 35.
(3) ΕΕ L 97 της 30.3.1998, σ. 2.
(4) ΕΕ L 147 της 21.6.2000, σ. 3.
(5) ΕΕ L 70 της 18.3.2000, σ. 2.
(6) ΕΕ L 129 της 15.5.2002, σ. 3.
(7) ΕΕ L 304 της 30.9.2004, σ. 39.
(8) ΕΕ L 143 της 30.5.2006, σ. 2.
(9) ΕΕ L 265 της 10.10.2005, σ. 2.
(10) ΕΕ L 187 της 16.7.1997, σ. 3.
(11) ΕΕ C 301 Ε της 13.12.2007, σ. 210.
(12) ΕΕ C 20 της 25.1.2005, σ. 2.
(13) ΕΕ C 156 της 26.5.2011, σ. 3.
(14) ΕΕ L 53 της 22.2.1997, σ. 2.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου